Gündem ANALİZ

Gündem ANALİZ

Mail: ganaliz@gmail.com

AF, YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ

Günlerdir Mecliste AF tartışması var. TV ekranlarında da üç yıldır AF tartışılıyor. İşin ehli ve uzmanları da tartışıyor, olmayanlarda.

Ancak toplumda bir AF beklentisi var. Ve bu yapılan düzenlemenin AF ile ilgisi yok. AF bekleyenlerin umudu bir başka bahara kalmış durumda. Ünlü hukukçuların dediği de çıkmadı. Mahkûm ve Mahkum ailelerinin umutla bekledikleri ve her gün sosyal medyada seslerini duyurmaya çalıştıkları AF içeriği hayal olmuş durumda.

Bu gün Demirören Haber Ajansı (DHA) bir haber geçti. İçeriği şöyle:

 "Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar."

17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar böylece millete duyurulmuş oldu.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metninin bu olduğu haberde bildiriliyor. Henüz teklif halini almayan düzenleme ile çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacağı anlaşılıyor. 

Taslak metinde sayılan bu suçlar dışındaki suçlar infaz düzenlemesi kapsamına alınacak. İnfaz düzenlemesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosyaları kapsamayacağı, Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklu yargılananların tutukluluk halinin devam edeceği de bildiriliyor.

Şimdi, bu hali ile bu taslak, AF bekleyen yüz binlerce insanın derdine derman olmuş değil. Cezaevleri tıka basa dolu. Koğuşlarda nöbetleşe yatma devri var. Koğuşlar haddinden fazla dolu. Cezaevlerinin fiziki şartları ise çok düzgün değil. Tutuklu, Mahkûm ve mahkûm aileleri bu taslağın dertlerine çare olmayacağının altını çizerken, geçmiş dönemlerde çıkan AFLARA dikkat çekip, bu düzenlemenin yaraya mehlem olmayacağını belirtiyorlar.

En azından 5 yıla kadar olan ceza istemlerinde, basit suçlarda, bir defaya mahsus ERTELEME getirilebilinirdi, soruşturma evresinde ise soruşturmanın durması, kovuşturma evresinde ise kovuşturmanın durdurulması sağlanabilinirdi denmekte.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme taşıması ile başlayan AF tartışması Hükümetin ve Ak partililerin olaya sıcak bakmaması nedeniyle şimdilik umulan neticeyi vermiş gibi gözükmüyor.

Dileriz meclise sunulacak olan yargı paketi tasarısı Toplumsal barışı ve huzuru sağlayacak, mahkûm ve mahkûm aileleri ile tutuklu bulunanların yaralarını saracak hale dönüşür.