Rıfat SERDAROĞLU

Rıfat SERDAROĞLU

Mail: rserdaroglu@gmail.com

AFGANİSTAN OLMAMAK İÇİN

Durduğumuz yer maalesef “İstikamet Afganistan” tabelasının önüdür.
Bu hale gelmemizde, şeriat isteyenlerin suçu bir ise, AKP Yönetiminin-MHP Yönetiminin- İkinci Cumhuriyetçilerin-Liberallerin- Ödlek Aydınların -Döneklerin-Bölücülerin-Din Bezirganlarının-Laikçilerin-Çıkarcıların-Tembel Muhalefetin ve Seccade Şeytanlarının suçu bindir.
Dıştan kurmalı-destekli, kendilerini demokrat olarak gösteren bu güruh, toplumu yanlış yönlendirdi ve şeriatçıların önünü açtı.
Bunlara göre laikliğe karşı çıkmak, din devleti istemek demokrat olmanın bir gereğidir!
Ayasofya eski Başimamının, Diyanet İşleri Başkanının Atatürk’e hakaret etmesi, Taliban’ı övmesi demokrasi gereğidir ama Emekli Generallerin Türkiye yararına konuşması “Askeri Vesayettir, Darbe girişimidir!”

Anayasa Mahkemesi tarafından “Laiklik karşıtı eylemlerin odağı “ olduğu gerekçesiyle 2008’de mahkum olan AKP, iktidar oldu adım-adım laik Cumhuriyete saldırmaya ve kurumların içini boşaltmaya başladı.
İrticanın en gerçekçi tarifi; Pozitif hukukun yerine Şer’i hukuku koymaktır!
Yüksek Yargının önce FETÖ’ya sonra AKP’ye teslim edilmesinin sebebi budur.

AKP-MHP-Perinçek-Destici iktidarının yirmi yılda, Türkiye’yi ne hale getirdiğin beraberce bakalım;
Türkiye’de belli başlı 30 Tarikat ve 400 kolu bulunuyor.
Bunlarla organik bağı olan vatandaş sayısı 2,6 milyon!
Sadece İstanbul’da açıktan çalışma yapan 445 TEKKE var!
Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgemizde faal MEDRESE sayısı 800!
Şehirlerimizdeki apartman medreselerinin sayısını bilemiyoruz!
Türkiye’deki Özel Okullardan, Tarikatlar ile tam ilişkili olan okul sayısı 3 bin 351!
AKP, Tarikat ve Cemaatlere ait okullara geçen yıl 898 milyon 800 bin tl hibe verdi.
Tarikat ve Cemaatlere ait öğrenci yurt sayısı, 2 bin 480!
AKP, “Kaçak Kurs işletmeyi” suç olmaktan çıkarttı! Ülkede 10 binden fazla kaçak kursta, her yıl 1 milyon çocuk Taliban militanı gibi yetiştiriliyor.
Bu kurslarda 3 yaşındaki çocuklar, her türlü istismara karşı korumasızdır!

Mısır’dan kaçan İhvan Liderlerinin tamamı AKP izniyle, İstanbul’da.
Radyoları, televizyonları, matbaaları var!
El-Kaide, El-Nusra ve bunların türevleri olan radikal dinci terör örgütlerinin tamamı Türkiye’de!” Tabii ki silahlarıyla birlikte!

Vakıf Üniversitelerinin çoğunluğu, tarikat destekli eğitim veriyor!
Gaziantep Ez-Zehra Üniversitesinin kurucu rektörü, PYD Başkanı Salih Müslim’im ağabeyi idi.

İlkokul öncesinden üniversite eğitimi dahil, kaçak kurslarda-tekkelerde-medreselerde tarikat ve cemaatler (Anayasa’da yasak olmalarına rağmen) doludizgin laik Cumhuriyete karşı savaşıyor!
AKP baskısıyla Cumhuriyet Savcıları- Vali ve Kaymakamlar-basın- üniversiteler-iş dünyası görmezden geliyor. (Hepsi Anayasa İhlal suçundan yargılanacak)

“Taliban ile inanç yönünden bir farklılığımız yok” diyen Erdoğan ve AKP bu gidişi hızlandırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Çünkü, dünyaya aynı pencereden bakıyorlar.

Aziz Türk Milleti;
Önemli olan bu kör kuyuya düşmemektir.
Bir kere bu kuyuya düşen milletler ne yaparlarsa yapsınlar kuyudan çıkamazlar!
İşte İran! Mollalara inandılar, özgürlük gelecek, demokrasi gelecek dediler ve kuyuya düştüler. 42 yıldır çırpınıyorlar, ama çıkamıyorlar. Çıkamazlar!
Çünkü konuşanı, karşı çıkanı “Din Düşmanı” diye meydanda asıyorlar!

Yapılması gereken, Cumhuriyete-Demokrasiye-Hukuk Devletine-Çağdaşlığa-Kadın Erkek eşitliğine inanan tüm partilerin ve STK’ların “Demokrasi ve Hukuk Birliği” olarak biraraya gelmeleridir.
Yoksa, yarın ne partiniz kalacak, ne ülkeniz, ne de kelleniz!

Birleşirsek ÇOK oluruz, bölünürsek YOK oluruz.
Birleşeceğimiz yer belli! ATATÜRK’TE BİRLEŞECEĞİZ ve Türk Milletine kurulan bu tuzağı kafalarına geçireceğiz…

Sağlık ve başarı dileklerimle 18 Ağustos 2021
Rifat Serdaroğlu
DOĞRU Parti Genel Başkanı