Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Aile Hekimleri Dertli

Mersin'de aile hekimleri sağlık sektöründe yaşadıkları sorunları dile getirmek amacı ile yürüdüler.

MERSİN- Mersin Aile Hekimleri Derneği ve KESK, SES gibi sendikaların da destek verdiği yürüyüş İstasyon Meydanı’nda başladı. Yürüyüşe geçen grup buradan İstiklal Caddesi güzergahını takip ederek Taş Bina önüne geldi.

Grup burada bir basın açıklaması düzenledi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Gürbüz Şen, 2005 yılında pilot olarak başlayan aile hekimliği uygulamasının 2010 yılında, başındaki pilot ibaresinin kaldırılarak yasalaştığını söyledi. Şen, “ Aile hekimliği uygulaması maalesef hala pilot bir uygulamaymış gibi devam etmektedir. Aile hekimliği uygulaması çalışma huzuru ve barışını bozar nitelik almıştır. Görünen odur ki o pilot yakında uçağı düşürecek ve bu uygulama sona erecektir.” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından kandırıldıklarını iddia eden Şen, kandırılmalarına yönelik ise şu örnekleri verdi: “ Aile hekimliğine başladığımız ilk yıllarda evrensel aile hekimliği uygulamalarından örnekler verildi. Adli nöbet tutmayacaksınız dendi bugün tutuyoruz, acillerde çalışmayacaksınız dendi bugün acillerde, semt polikliniklerinde, 112’lerde keyfiyetle zorunlu nöbetler yazılmak istenmektedir. İş güvenceniz olacak dendi, oysa bugün güvencesiz sağlık hizmeti sunmaya zorlanmaktayız. Her geçen gün artan iş yükümüz, özlük hak kayıplarımız,  ücretlerimizde azalma, angarya görevler ve son olarak torba yasayla da aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına zorunlu asgari 8 saat nöbet getirilmiştir”

Şen, “Mersin Aile Hekimleri Derneği olarak çıkarılan torba yasa, tek taraflı sözleşme, özlük haklarımızdaki gerilemeler, çalışma barışı, iş huzurumuzun bozulması, iş güvencemizin tehdit altında olması sayın Bakan ve Başbakan’ın hekimleri itibarsızlaştıracak söylemlerini kınıyoruz.” İfadelerini kullandı. 
Şen, Mersin Aile Hekimleri olarak deneme tahtasına dönen, sürekli değişen yasa ve yönetmeliklere karşı direneceklerini belirtti.

Ardından konuşan Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı ise güvencesiz ortamda aile hekimlerinin sağlık hizmeti yapamayacaklarını söyledi.

Basın açıklamasının arından ayakkabı kutusu içerisinde getirilen basın metinleri gazetecilere dağıtıldı. Grup olaysız bir şekilde dağıldı. 

https://hurseda.net/yerel/102903-aile-hekimleri-dertli.html