Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

AKDENİZ KIYI BİTKİ ÖRTÜSÜ

AKDENİZ KIYI BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

 1. PLAJ VE KUMULLARIN KUMSEVEN BİTKİ ÖRTÜSÜ 

 

 1. Yüksek plajların tekyıllık bitki örtüsü

 

 1. Bitki birliği: Cakile maritima ssp. aegyptiaca ve Salsola kali
 2.  

Döngele - Kum Teresi bitki birliği

 

 1. Bitki birliği: Euphorbia peplis ve Salsola kali
 2.  

Döngele -Kıyı Sütleğeni birliği

 

 1. Yüksek plajların çok yıllık bitki örtüsü

 

 1. Bitki birliği: Elymus farctusveZygophyllumalbum
 2.  

Cicora - Balduz bitki birliği

 

 1. Bitki birliği: Ipomoea stolonifera ve Sporobolus arenarius
 2.  

Yalıotu - Puslu Çorakçimi bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

 

 1. Embriyonik ve hareketli kumulların çok yıllık bitki örtüsü

 

 1. Bitki birliği: Elymus farctus ve Ipomoea stolonifera
 2.  

Yalıotu - Cicora bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

. Alt bitki birliği: Ipomaeo - Elymetum typicum(Yalı otu - Cicora)

. Alt bitki birliği: Ipomoeo -Elymetum otanthetosum(Yalı otu -Cicora- Çocuk otu)

. Alt bitki birliği: Ipopmoeo - Elymetum echinopsietosum(Yalı otu - Cicora -Kum Dikeni)

. Alt bitki birliği: Ipomoeo - Elymetum trachomitetosum(Yalı otu - Cicora - Pembe Kız)

 

 1. Grup :Cyperus capitatus(Şehvet otu)

 

 1. Kumul arkası ve stabilize kuşağın çok yıllık bitki örtüsü

 

 1. Bitki birliği: Helianthemum stipulatum
 2.  

Şehvetotu - Kulak Güngülü bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

. Alt bitki birliği: Cypero - Helianthemetum stipulati convolvuletosum lanati(Şehvet otu - Kulak Güngülü - Kedi Barsağı)

. Alt bitki birliği: Cypero - Helianthemetum stipulati atractyletosum carduus(Şehvet otu - Kulak Güngülü - Sakız Dikeni)

. Alt bitki birliği: Cypero - Helianthemetum stipulati medicaginetosum marinae

 

 1. Bitki birliği: Ononis natrix ssp. hispanica
 2.  

Ölemez bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

. Alt bitki birliği: Ononidetum hispanicae typicum(Ölemez)

. Alt bitki birliği: Ononidetum hispanicae euphiorbietosum paraliadis(Ölemez - Kum Sütlğeni)

. Alt bitki birliği: Ononidetum hispanicae sarcopoterietosum (Ölemez - Abdest Bozan)

 

 1. Bitki birliği: Convolvulus lanatus
 2.  

Kedi Barsağı bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

. Alt bitki birliği: Tipik

. Alt bitki birliği: Ononis hispanica(Ölemez)

 

 1. Bitki birliği: Scrophularia canina ve Sarcopoterium spinosum
 2.  

İt Sıracaotu - Abdest Bozan bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

. Alt bitki birliği: Tipik

. Alt bitki birliği: Echietosum plantaginei(Kırk Batıran)

 

 1. Hareketli kumlar üzerinde kumul tepeleri arasındakışı tohum olarak geçiren tek yıllık bitki örtüsü

 

 1. Bitki birliği: Ononis variegata
 2.  

Kum Papatyası - Yağılcak bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

 

 1. Bitki birliği: Pseudorlaya pumila ve Silene kotschyi var. maritima
 2.  

Bodur Dil Kanatan - Deniz Nakili bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

 

 1. Bitki birliği: Matthiola bicornis ve Silene kotchyi
 2.  

Gece Gündüz çiçeği - Deniz Nakili bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

 

 1. Bitki birliği: Malcolmia chia ve Silene discolor
 2.  

Ekin Teresi - Kıyı Nakili bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

 

 1. Kumulda çöküntü alanlarının bitki örtüsü

 

 1. Bitki birliği: Erianthus ravennae ve Schoenus nigricans
 2.  

Uslu Şeker Kamışı - İnek Gözü bitki birliği

. Alt bitki birliği: Plantago crassifolia(Nasırlı Yaprak)

. Alt bitki birliği: Erica manipuliflora(Püren)

 

 1. KIŞIN BATAKLIK YAZIN KURU YERLERİN TUZCUL BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

 1. Tek yıllık tuzcul bitki örtüsü

 

 1. Bitki birliği: Salicornia patula
 2.  

Cirim otu - Bodur Geren bitki birliği

2.2. Bodur kışın tomurcuklarını zeminin üzerinde geçiren tuzcul çok yıllık bitki örtüsü

 1. Bitki birliği: Halocnemum strobilaceum
 2.  

Acı Geren - Çuvan bitki birliği

 

 1. Bitki birliği: Halocnemum strobilaceum ve Zygophyllum
 2.  

Balduz - Çuvan bitki birliği

 

 1. Bitki birliği: Arthrocnemum perenne
 2.  

Deniz Tuz Çimi - Koca Geren

 

 1. Bitki birliği: Arthrocnemum fruticosum
 2.  

Acı Geren bitki birliği

 

 1.  Acısu ortamlarının bitki örtüsü

 

 1. Bitki birliği: Limonio - Aeluropetum littoralis

Sahil Karanfili - Sahil Ayrığı bitki birliği

 

 1. Kışı tohum olarak geçiren Tek yıllık yarı tuzcul bitki örtüsü

 

 1. Bitki birliği: Cressa cretica ve Hordeum maritimum
 2.  

Reçine çiçeği - Sahil Arpası bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

 

 1. Diğer bazı alt tuzcul kışı tohum olarak geçiren yıllık bitki topluluklarızaman zaman kaydedildi
 2.  

 

 1. FALEZLERİN DENİZ SPREYİ İLE GELEN TUZ ETKİSİNDEKİ BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

 1. Grup: Crithmum maritimum ve Limonium serotinum
  •  

Deniz Teresi - Sahil Karanfili bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

 

 1. Grup: Crithmum maritimum ve Polygonum equisetiforme
  •  

Deniz eresi - Urganotu bitki birliği

Türkiye’ye özgü (endemik)

 

 1. KIYI MAKİSİ

 

 1. Bitki birliği: Pistacia terebinthus ssp. palaestina
  •  

Çöğre - Cehri bitki birliği

. Alt bitki birliği: Ephedra campylopoda(Bor otu)

. Alt bitki birliği: Myrtus communis(Mersin)

 

 1. Bitki birliği: Rubia tenuifolia ve Pistacia lentiscus
 2.  

Kızıl Boya - Sakız ağacı bitki birliği