Mustafa GÖKTAŞ

Mustafa GÖKTAŞ

Mail: mustafagoktas006@gmail.com

Çevre kirliliği hepimizin sorunu

Çevre konusunda vatandaşlarımız daha duyarlı olmak zorundalar.
Kış geliyor, sobalar ve kaloriferlerin yanması ile hava kirliliğinin arttığını göreceksiniz.
Vatandaşlarımız çok duyarlı olmak durumundalar.
Soba ve kaloriferlerin ilk tutuşturulması ve akşam güneş batımı sırasında havadaki kirlenme alenen göze çarpacaktır.
Havaların daha da soğuyacağı ileriki günlerde soba ve kalorifer benzeri ısınma aletlerinin yanma saatlerinde ki artış giderek daha büyük boyuta gelecektir.
Tabiatıyla buda beraberinde hava kirliliğini getirecektir.
Özellikle rüzgarın hafif olduğu yağışın olmadığı günler bu kirlenme daha ağır bir şekilde kendini hissettirecektir.
Böyle günlerde solunum hastası olan kardeşlerimiz büyük sıkıntı çekeceklerdir.
Onlar dışarı çıkarken uzman görüşleri ile hareket etmekten geri kalmasınlar.
Dikkat etsinler.
Artan hava kirliliğini en alt seviyelere çekebilmemiz için toplumsal bilinçlenme ve toplumsal mutabakatı yaşamamız gerekmektedir.
Eğer kaloriferimiz fuel-oil’le çalışıyorsa kömürlü sisteme geçmemek bir duyarlılık olacaktır. Zira kömüre göre fuel-oil daha az kirletecektir.
İster sıvı yakıt olsun, ister katı yakıt mutlaka kalitelisini almak durumundayız.
Torbalı kömür alırken ise üzerinde menşesine bakmak lazımdır.
Kalorisi yüksek, kükürdü, nemi, külü düşük olanı tercih etmek lazımdır.
Kömürü kullanırken torbasını yakmamak, elimize ne geçerse sobamıza atmamamız, bacaları ise sezon başında temizletmemiz gerekmektedir.
Bu toplumsal duyarlılığı göstermek mecburiyetindeyiz.