Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Hastaneler ve idarelerin uygulamaları…

Hastaneler ve idarelerin uygulamaları…

Mersin KHB çatısında halen çok hastanede ödemelerin süresinde yapılmadığı gözlemleniyor. Bakanlık bu hususta defalarca genelge ve tamim göndermesine rağmen ÖDEMELER hususunda dikkatli çalışmayan hastane idareleri, kurum ile iş yapan firmaları da borç batak içine sürüklüyorlar.  12.10.2010 gün 2010/69 sayalı genelge belli.  Ayrıca Türkiye Kamu Hastaneler kurumunun 16.11.2011 gün 2119 sayılı yazıları belli. Buna rağmen ödeme tabloları ve ödeme günleri doğru dürüst belirlenemediği için, kurumların tedarik maliyetleri de olumsuz etkilenmekte.  Yine keza kurumla iş yapan firmalar zarara uğramakta. Alacağını belirlenen süre içinde tahsil edemeyen firmalar teker teker batmaktalar. Önemli bir olay da, bu sıralar tüm firmaların kurumlardan alacakları TEMLİK altında. Bankalar firmaların kesmiş olduğu faturalara, kurumlardan olan alacaklara temlik koyuyorlar.  Durumlar hiç iç açıcı değil yani.

Öte yandan SUT ‘a uygun olmayan iş ve işlemlerin gerçekleşmesini bile engelleyemiyorlar.  Aynı barkod ve etiket adına sahip tıbbi malzemelerin birbirinden çok farklı fiyatlarla hastaneler tarafından temin edildiği ve ihaleler arasındaki fiyat farklarının ise makul olmadığı aşikar. Bu da faturalandırma işlemlerinde büyük hatalara sebep oluyor. Devletin zararı söz konusu...

Bilindiği üzere 663 sayılı KHK dan sonra yeni bir oluşum meydana geldi. Dolayısı ile resmi mühürler değişti. Bunun için Bakanlık taşra teşkilatlarına 29.11.2012 günü duyuru yaparak, resmi mühür örneklerini gönderip bu mühürlerin kullanılmasını istedi. Halen KHB Mersin çatısında bu mühür düzenine tam manası ile uyulmuyor. Kontrolü ve denetimi gerek.

Çok önemli bir ayrıntı ise, YEMEK HİZMETLERİNİN SUNUMU ile ilgili. Biliyorsunuz çoğu yerde hijyen kurallarından bi haber yemek dağıtımı ve servisi hizmetleri var. Bu nedenle Kurum Başkanı Hasan Çağıl olayları yakından takip ediyor ve uygulamadaki hataları, eksiklikleri inceliyor, 20.12.2012 günü 14.34 de 4454 sayılı yazı ile uyarı yapıyor. Uyarının metni aşağıdaki linkte mevcut.

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/917,yemekhane--hizmetleri-hakkinda.PDF?0

Bu linki tıklayıp yazının çıkışını elenize alın. İçeriğini okuyun. Ve bu işle ilgili görevli olan KONTROL VE MUAYENE TEŞKİLATLARINIZA EMİR VERİN. Yazıyı da ellerine verin. Bakın bakalım bu yazı içeriğine uyan, uygulayan kaç kişi ve firma var. İdareciler üstün körü bir çalışma anlayışı ile hastanede yemek yiyenlerinde, hastalarında hak ve hukukunu korumaktan aciz çalışma sergiliyorlar. Yazının ve emrin detaylarını siz okuyup belirleyin. Çok içerik var. Fakat en basit bir husus şu ki, hastaya, personele verilecek olan sunun kapalı olacağını söylüyor. Disposable olacak deniyor. Yiyecek madde servis edilmeden evvel önce gramaj, ısı ve servis uygunluğu yönünden hastane diyetisyeni tarafından kontrol edilecek deniyor. Bunu günlük, her öğünde yapan kaç hastanemiz var? Yine çalışan personelin kılığı, kıyafeti temizliği, hijyeni detayları ile açıklanmış. Uygulama nasıl? Kontrol eden var mı? Personel için duş alabilmeleri ve hijyen kurallarına uymaları için gerekli öz bakımlarını yapmaları için temizlik alanlarının düzenlenmesini istiyor. Şampuandan duş jeline kadar her şeyi koymuş. Hani bizim hastanelerde nerede? Kimde bu düzen var? Hak getire! Gidin sormaya kalkın. Var derler. Hepsi kağıt üstünde var. İcraatta yok. Çalışan işçilere şunları gizliden soran bakalım ne diyecekler? İşten atarlar korkusu ile belki aleni konuşmazlar ama size çaktırmadan bilgi verirler. Hakkaniyetli ve adaletli yöneticilerimiz bunları neden kontrol etmiyorlar?

KHB Hasan Çağıl imzası ile 24.12.2012 günü 1306 sayılı bir emir gönderir. Bu emirde Verimlilik birimi kurulması istenir. 87 ilin KHB genel sekreterliğine tebliğ edilir. Birçoğu bunun kağıt üstünde kurar. Ama icraat sıfırın altında. Bu emir ve tebligat ta der ki; BU BİRİMDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE; İSTATİSTİK, MALİ ANALİZ, KALİTE KONULARINDA DENEYİMLİ YETERLİ SAYIDA PERSONEL İSTİHDAMI SAĞLANMASI, VERİMLİLİK BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLEN KİŞİLERDEN İLETİŞİM- KARNE- KALİTE VE GÖZLEM ALANLARINDA SORUMLULARIN BELİRLENMESİ gerekmektedir. Gidin verimlilik birimi diye kurulan bu birimlerde görev alanları bir kontrol edin. Bu kriter ve ölçülere uyuyor mu? Hiç biri uymuyor. Ne yapalım elimizdeki malzeme bu diyemezsiniz. Patlıcan yerine biber, domates yerine patates koyarsanız yemeğin tadı tuzu değişir (!) Yani ebeyi, hemşireyi, sağlık memurunu, laborantı, röntgen teknisyenini, hiç ilgi ve alakası olmayan düz bir memuru buraya görevlendirirseniz,  iş başından sakata düşer. Bakanlık sizi uyarıyor, ölçü koyuyor, kıstas belirliyor. Buna uygun bu birimi oluşturmak zorundasınız.

Çok önemli ayrı bir husus ise, TİCARİ ALANLAR İLE İLGİLİ.Bakanlık 31.12.2012 günü 2012/49 sayılı genelge ve emir ile tüm birimlerini uyarıyor. Bizim Mersin bundan neden nasibini almıyor? Mesela ADSM yeni bir yer kiralamaya kalkıyor. Ve işin özünde hata var, eksiklik var. Ta başından iş ve işlemlerde yanlışlık var. Üstelik artık bu genelge ile bu tür kiralama işlemleri KHB genel sekreterliklerine devredilmiş durumda. Aynı emirde 2011/43 sayılı genelgede geçen bazı hususlarda da değişikliğe gidilmiş. Hiç okumuyor musunuz, yada umursamıyor musunuz? Nasılsa bizim arkamızda SİYASİ GÜÇ VAR, bize kimse hesap soramaz gibi bir mantıkla mı çalışıyorsunuz? Eğer öyle ise çok yanlıştasınız. 2012/49 sayılı emirde yeni ticari alanların açılması ve işletilmesi ile ilgilide önemli ayrıntılar var. Acaba bizim ilgililer bunu hiç okudu mu? Okudularsa ne gibi işlemler yaptılar? Niçin bu genelgeye uygun bir çalışma gözlenmiyor? Bu işleri kontrol edecek birimler nerede?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN bir önemli ayrıntıya daha dikkat çekmek isterim. Halen Mersin KHB çatısında bulunan hastanelerde ihtiyacın fazlası işçi çalıştırılıyor. Dikkat edin, ihtiyaç fazlası diyorum. Özellikle TDH de ve MDH de. Özelleşmiş taşeron hizmetlerinde çalışan işçilerin sayılarına bakın. Abartılmış, kabartılmış halde. Günah. Devletin parasını ve imkanını kullanıyorsunuz. Daha dikkatli olmak durumundasınız. Zaten bu husus da durumu fark eden bakanlık birimi 2.1.2013 gün 949/1 sayılı emir ve yazı ile sizleri uyarıyor. Acaba okudunuz mu? Bu emir ve direktifte derki 7.md; KURUMUN GELİR GİDER DENGELERİ VE HİZMET İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. İLERİDE DOĞABİLECEK HİZMET İHTİYAÇLARI DÜŞÜNÜLEREK AZAMİ İŞÇİ SAYISININ ALTINDA İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNİN FAYDALI OLACAĞI UNUTULMAMALIDIR. Denmekte. Ayrıca hizmet alımlarının tek tek elektronik kayda alınmasını emretmekteler. Poliklinik ve ameliyat sayılarının günü gününe kaydını istemekteler. Bu yazının gereğini harfiyen uygulayan kaç idaremiz var? Zaten bakanlık da bunu görüyor tekraren 2.1.2013 gün 949/9 sayılı bir emir ve direktif ile KHB genel sekreterliklerini yeniden uyarıyor. Yazıları bakanlıktan alıp okusunlar. İşçi sayıları arttırılmayacak, çıkanın yerine alınmayacak, gereksiz işçi alımı yapılmayacak deniyor. Yapılacak bu husustaki her işte izin alınacağı ayrıca bildiriliyor.

BİNA KİRALAMA İLE ilgili de yine 7.1.2013 gün 162 sayılı yazı ile uyarı yaptılar. Bu yazıları okuyup da, gereğine ve yazıların içeriğine uygun çalışan kaç hastane var? Dikkat edin, kontrol edin.Zaten verilen emirlere uyulmadığını anlayan bakanlık bu kez 11.1.2013 gün 317 sayılı yazı ile tekrar uyarıyor. Ama bu uyarılara uygun çalışanları bulmakta güçlük çekiyoruz.

ÖNEMLİ BİR KONUDA, ANNE OTELLERİ meselesi…  Bakanlık bu husus da sürekli uyarıyor. 8.1.2013 gün 217 sayılı iki sahifelik Hasan Çağıl imzalı emir ve talimatı okuyun. Genel sekreterliklere gönderilmiş. Orada 1 den başlayıp 14 üncü maddeye kadar sıralanmış olan talepler var. Bu taleplere uygun çalışan birim gösterin. Yenidoğan ünitelerindeki anne yataklarından, tuvalete, komidine, kıyafet dolabına kadar her ince ayrıntının olması gerektiğinin altını çizen genelgeye uygun çalışan yok. Ama bunları denetleyecek olanlar yok. Üstün körü, baştan savma denetimlerle bu hizmetlerin etkin ve verimli sunulması mümkün değil. İşten anlayan yok. İşlerin başında işin ehli ve uzmanı kişiler yok. Halen Hastanelerde Gıda mühendisleri yok.

KHB Genel sekreterlikleri çok acil ve ivedi olarak bu bahsettiğim emir ve genelgeleri yazıcıdan çıkış alıp, içeriklerine uygun çalışılıp çalışılmadığını tüm hastanelerde denetlemesi ve yerinde gözlemlemesi gerekir.

Bu günlük bu kadar.