Prof.Dr.Mehmet Ali Körpınar

Prof.Dr.Mehmet Ali Körpınar

Mail: korpinar@istanbul.edu.tr

KANAL İSTANBUL ve OLASI ÇEVRE FELAKETLERİ (6) !!!

Aşağıda 3.4.2018 tarihinde yani 1,5 yıl önce, sizlere göndermiş olduğum KANAL İSTANBUL ve OLASI ÇEVRE FELAKETLERİ başlıklı 5’nci yazımda belirtmiş olduğum “Kanal İstanbul yapımından önce kanal üstüne yapılacak ve yükseklikleri en az 60 m olacak 10 köprü için hazırlıklar yapılıyormuş. Bu köprüler bitmeden kanal açılması mümkün değilmiş. Söz konusu köprüler hem kara taşımacılığına ve hem de tren ulaşımına da destek verecek şekilde düzenlenecekmiş. Yani bu süreçte Trakya ve Avrupa ile her türlü kara ve demiryolu ulaşımında büyük zorluklar yaşanacak. Bu yapımlar sırasında hem çevresel felaket ve hem de kara yoluyla ulaşım açısından çok büyük kaygılar duymaktayız.” uyarımı yeniden anımsatmak istedim.

Şimdi 10 Köprü sayısı, uzunlukları 3500 m ile 1520 m arasında değişen 7 ye indirilmiş ve 7 köprünün maliyeti Çiğdem Toker’in, Sözcü gazetesindeki 20.01.2020 tarihli yazısında belirttiği gibi 3,4 milyar $ olmuş. En büyük köprüler güzergahın güneyindeki E-5 ve TEM yolları için yapılacakmış.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 10.1.2020 tarihinde düzenlemiş olduğu KANAL İSTANBUL ÇALIŞTAYI’na katıldım. Bu çalıştay “Kanal İstanbul’un dünü-bugünü” sunumuyla açıldı. 4 adet salonda saygıdeğer Bilim Adamları ve Uzman kişiler tarafından yapılan sunum konu başlıkları;

  • KANAL İSTANBUL’UN EKONOMİ POLİTİĞİ,
  • MEKANSAL PLANLAMA, ŞEHİRCİLİK VE ULAŞIM,
  • ÇEVRESEL BOYUT, SU VE EKOLOJİ,
  • TOPLUMSAL BOYUT VE KATILIM,
  • HUKUKİ ÇERÇEVE VE GÜVENLİK,
  • AFET RİSKİ VE DEPREMSELLİK,
  • MEKANSAL PLANLAMA, ŞEHİRCİLİK VE KÜLTÜREL MİRAS,
  • ÇEVRESEL BOYUT; TARIM, İKLİM VE EKOLOJİ oldu.

Oldukça kaliteli ve bilimsel verilere dayalı sunumları, zevkle ve merakla izledik. Bu çalıştaya KANAL İSTANBUL’un yapımı konusunda karar verme yetkisi olan tüm yöneticilerimizin ve danışmanlarının da katılmasını isterdim. Belki de gelip izlemişlerdir!!!

Merhum yazar Aytunç Altındal’ın, 2006 da ABD Dışişleri bakanı Condaleezza Rice’ın ülkemize neden geldiğini içeren açıklamasında belirttiği gibi “AB-D emperyalizminin bir dayatma projesi olan KANAL İSTANBUL” için oluşan kaygı ve uyarılarımızı; umarım tüm yöneticilerimiz ve danışmanları da duyar ve de bir kez daha düşünürler. Aksi halde güzel İstanbul’umuzu, Trakya’mızı ve Marmara denizimizi çok kötü günler bekliyor.

Sevgi ve saygılarımla (20.1.2020).

Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR