Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

K.B. ANADOLU KIYI BİTKİ ÖRTÜSÜ

 1. 1.    KIYI KUM SEVEN BİTKİ ÖRTÜSÜ

  1.1.    Yüksek plajlarda öncü azotçul tuzcul bitki örtüsü

  1.1.1.    Bitki birliği:Atriplex tatarica var. constantinopolitana 
  (Salsolo ruthenicae-Atriplicetum constantinopolitanae)
  Kum Döngelesi -Unluca bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)
      Alt bitki birliği: Tipik
  Alt bitki birliği: Suaeda prostrata(Yatık Cirim)

  1.1.2.    Bitki birliği:Polygonum mesembricum 
  (Polygono mesembrici - Raphanetum maritimi)
  Kuşbarik - Kalpak Turpu bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)

  1.1.3.    Bitki birliği:Cakile maritime ssp. euxina 
  (Cakilo euxinae - Salsoletum ruthenicae)
  Kum Teresi - Kum Döngelesi bitki birliği
      Alt bitki birliği: Tipik
  Alt bitki birliği: Xanthium strumarium(Koca Pıtrak)

  1.1.4.    Bitki birliği:Cakile maritima ssp. aegyptiaca
  (Salsolo - Cakiletum aegyptiacae)
  Döngele - Kum Teresi bitki birliği
      Alt bitki birliği: Tipik
  Alt bitki birliği: Matthiola tricuspidata(Öküz Şebboyu)

  1.2.    Yüksek plajların ve embriyonik kumullarınöncü çok yıllık bitki örtüsü

  1.2.1.    Bitki birliği:Eryngium maritimum ve Sporobolus virginicus
  (Eryngio maritimi - Sporoboletum virginici)
  Kum Boğa Dikeni - Puslu Çorak Çimi bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)
          Alt bitki birliği: Arthrocnemum fruticosum(AcıGeren)
          Alt bitki birliği: Tipik
          Alt bitki birliği: Elymus farctus(Cicora)

  1.2.2.    Bitki birliği. Eryngium maritimum ve Elymus farctus
  (Eryngio maritimi - Elymetum farcti)
  Kum BoğaDikeni - Cicora bitki birliği
      Alt bitki birliği: Tipik
          Alt bitki birliği: Ammophila arenaria ssp. arundinacea(Sahilotu)
          Alt bitki birliği: Centaurea spinosa(Deniz Geveni)

  1.2.3.    Grup : Eryngium maritimum) (Kum Boğa Dikeni)
  Form:Tipik
          Form:Centaurea spinosa(Deniz Geveni)

  1.2.4.    Bitki birliği:Leymus sabulosus ve Elymus farctus
  (Elymo gigantei - Agropyretum juncei)
  Sahil Çavdarı - Cicora bitki birliği
  Alt bitki birliği: Sporobolus virginicus(Puslu Çorak Çimi)
  Alt bitki birliği: Tipik
  Alt bitki birliği: Otanthus maritimus(Çocuk otu)
  Alt bitki birliği: Scirpoides holoschoenus(Vurla)

  1.3.    Hareketli kumulların otsu bitki örtüsü

  1.3.1.    Bitki birliği:Eryngium maritimum ve Ammophila arundinacea
  (Eryngio - Ammophiletum arundinavceae)
  Kum Boğa Dikeni - Sahil otu bitki birliği
      Alt bitki birliği:Tipik
  Alt bitki birliği: Centaurea spinosa(Deniz Geveni)

  1.3.2.    Bitki birliği:Otanthus maritimus ve Leymus sabulosus
  (Otantho - Leymetum sabulosi)
  Çocukotu - Sahil Çavdarı bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)
      Alt bitki birliği: Tipik
  Alt bitki birliği: Centaurea kilaea(Kilyos Düğmesi)

  1.4.    Kumul gerisi bitki örtüsü

  1.4.1.    Bitki birliği:Stachys recta ssp. subcrenata ve Centaurea kilaea
  (Stachyo subcrenatae - Centaureetum kilaeae)
  Kara Kurbağaotu - Kilyos Düğmesi bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)
      Form:Fakir
      Form:Zengin

  1.4.2.    Bitki birliği:Peucedanum obtusifolium
  (Peucedano obtusifolii - Festucetum beckeri)
  Kıyı Kerevizi - Sahil Yumağı bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)

  1.4.3.    Bitki birliği:Centaurea spinosa
  (Sarcopoterio spinosi - Centeureetum spinosae)
  AbdestBozan - Deniz Geveni bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)
  Alt bitki birliği: Eryngium maritimum(Kum Boğa Dikeni)
  Alt bitki birliği: Lavandula stoechas ssp. cariensis(Karabaş)


  1.5.    Kumul çalı bitki örtüsü

  1.5.1.    Dikenli bitki topluluğu : Asyneuma limonifolium ve Paliurus spina-christi
  (Asyneumo limonifolii - Paliuretum spinae-christi)
  TavşanEkmeği - Karaçalı bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)

  1.5.2.    Kıyıda ağaç topluluğu : Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa
  (Marsdenio erecti - Juniperetum macrocarpae)
  Babrik - Katran Ardıcı bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)

  1.5.3.    Kıyıda dikenli bitki topluluğu : Quercus coccifera et Pistacia terebinthus ssp. palaestina
  (Pstacio terebinthi - Quercetum cocciferae)
  Çöğre - Kermes Meşesi bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)

  1.6.    Kumul çöküntü alanları bitki örtüsü
  Grup:Schoenus nigricans(İnek Gözü)

  2.    TUZCUL BİTKİ ÖRTÜSÜ

  2.1.    Tuzcul öncü bitki örtüsü

  2.1.1.    Bitki birliği:Salicornia patula
  (Suaedo - Salicornietum patulae)
  Yatık Cirim - Bodur Geren bitki birliği

  2.1.2.    Bitki birliği:Cressa cretica
  (Cressetum creticae)
  Reçine Çiçeği bitki birliği

  2.1.3.    Grup :  Suaeda prostrata (Cirim)

  2.1.4.    Bitki birliği: Suaeda prostrata ve Bassia hirsuta
  (Suaedo - Kochietum hirsutae)
  Cirim - Ateştopu bitki birliği

  2.1.5.    Grup :Crypsis schoenoides(Bakak otu)

  2.1.6.    Bitki birliği: Salsola soda
  (Suaedo - Salicornietum sodae)
  Cirim - Geren bitki birliği

  2.1.7.    Bitki birliği: Plantago coronopus ssp. commutata f. weldenii ve Parapholis incurva
  (Plantagini weldenii - Parapholidetum incurvae)
  Kakesen otu- Eğri Kiremit otu bitki birliği

  2.1.8.    Bitki birliği: Hordeum marinum
  (Puccinellio festuciformis - Hordeetum marini)
  Deniz TuzÇimi - Sahil Arpası bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)

  2.2.    Kışın bataklık yazın kuru yerlerinçok yıllık tuzcul bitki örtüsü

  2.2.1.    Bitki birliği:Halocnemum strobilaceum
  (Arthrocnemo - Halocnemetum strobilacei)
  Acı Geren - Çuvan bitki birliği
      Alt bitki birliği: Tipik
  Alt bitki birliği: Arthrocnemum fruticosum(Acı Geren)

  2.2.2.    Bitki birliği:Arthrocnemum fruticosum
  (Puccinellio festuciformis - Artrocnemetum fruticosi)
  Deniz Tuz Çimi -Acı Geren bitki birliği
  Alt bitki birliği: Halocnemum strobilaceum(Çuvan)
  Alt bitki birliği: Tipik
  Alt bitki birliği: Juncus maritimus(Peygamber Kılıcı)
  Alt bitki birliği: Limonium graecum(Kum Karanfili)

  2.2.3.    Bitki birliği:Artemisia santonicum
  (Halimione - Artemisietum santonici)
  Koca Betne - Deniz Yavşanı bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)

  2.3.    Çayır ve sazlıkacısu bitki örtüsü

  2.3.1.    Bitki birliği. Juncus gerardi
  (Limonio gmelinii - Juncetum gerardii)
  Çardak Süpürgesi - Erkek Kofa bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)

  2.3.2.    Bitki birliği:Carex extensa
  (Puccinellio festuciformis - Caricetum extensae)
  Deniz TuzÇimi - Uzun Ayakotu bitki birliği
  Türkiye’ye özgü (endemik)

  2.3.3.    Çayır : Aeluropus littoralis
  (Limonio - Aeluropetum littoralis)
  Çardak Süpürgesi - Sahil Ayrığı bitki birliği

  2.3.4.    Sazlık :Bolboschoenus maritimus var. maritimus(Sandalye Sazı)