Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

KHB’nin HBYS ihalesi iptal!

İhale yetkilisi sonunda işi iptal etti. 

Ama bundan sonrası için de çok dikkat etmek lazım.

Bu iş yıllardır aynı kişilerin elinde sanki birer oyuncak gibi dönüp duruyor.

Eğer İlgili ve yetkili makamda oturanlar bu işi çok titiz araştırmazlar ise, yine burada HALİMEM YANAKTAN İLİMAM DUDAKTAN ANLAYIŞI ile ihale birilerine verilecektir.

Bu gün KİK ekap sayfasına göz attım. 

Ne göreyim? 

İhaleyi iptal etmişler.

Gerekçesi ise:  “İlgili teknik şartnamenin 75.4 Maddesindeki değişikliğin zeyilname ile düzeltilemeyeceği, ihalenin de daha önce bir kereye mahsus ötelendiği, Kamu yararı göz önüne alındığı ve gerekli rekabetin sağlanabilmesi için teknik şartnamenin ilgili maddeleri güncellenerek tekrar ihaleye çıkılacağından;  16/10/2014 tarih ve 17786 sayılı kararı ile ihale yetkilisi tarafından iptal edilmiştir” deniyor…

İhaleyi 16.10.2014 günü iptal ediyorlar. Ve durumu ise KİK sayfasında 20.10.2014 günü ilan ediyorlar. İptal ilanında, açıklaması ise:  “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir” deniyor.

Nedir bu madde?

İşte 4734 sayılı yasanın 16.maddesi izahı:

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 

Madde 16- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Madde aynen böyle…

KHB çatısı altında yapılan bu ihalenin, teknik şartnamesini , bir önceki yazımda belirttiğim üzere, Dr. Erdem Yücel, Koordinatör, Başhekim Yardımcısı, Toros Devlet Hastanesi. – Bilgehan Gören, Elek.Haberleşme Mühendisi, Mersin Devlet Hastanesi. – Lütfi Korkmaz, Uzman, Mersin KHB Genel Sekreterliği denerek hazırlamışlardı.

Yapılacak bu ihalede başından sonuna kadar hatalar vardı ve sürekli zeyilname yaparak durumu vaziyeti idare etmeye kalktılar.

Bu arada bizim bir önceki yazımızın altına acayip de yorumlar yapıldı.  Neticede bu gün bu iş, iptal edilmiş durumda.

Şimdi, Sn. Genel sekreter bir önceki yazımızı da önüne alıp, altındaki yorumları da okuyarak, bu işin bir değerlendirmesini yapsa ve bu işin böylesine bozulmasına vesile olan, devlete zaman kaybı yaşan, bu zaman kaybından dolayı maddi zarara uğratanlar hakkında ( bu işin mutfağında çalışanlar, şartnameleri hazırlayanlar, ihalenin alt yapısını oluşturanlar) gereken idari cezalandırma yoluna gidecek mi?  Yoksa her zaman olduğu gibi yapılanlar yapanların yanına mı kalacak?!

Bu arada hemen ilgili ve yetkiliye bir başkaca hususu aktarmak istiyorum.

KHB çatısında çalışan taşeron işçileri vaktinde ve saatinde maaşlarını alamadıklarını ve sürekli gecikmeli alarak mağdur edildiklerini belirtiyorlar. Lütfen bu insanların sesine de kulak verin.