Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

KHB’nin yaptığı HBYS ihalesine göz attım

Mersin KHB Genel Sekreterliği,  Sekreterliğe bağlı hizmet veren sağlık Tesislerinin HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet alımı) ihalesini açık bir şekilde yapmak üzere, bizzat kendisi, İdari ve Teknik şartname hazırlar.

Bu nedenle, söz konusu ihale;

1- Mersin Devlet Hastanesi, 2- Mersin Toros Devlet Hastanesi, 3- Mersin ADSM Merkezi, 4- Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 5- Tarsus Devlet Hastanesi, 6- Erdemli Devlet Hastanesi, 7- Silifke Devlet Hastanesi, 8- Aydıncık Devlet Hastanesi, 9- Gülnar Devlet Hastanesi, 10- Bozyazı Devlet Hastanesi, 11- Anamur Devlet Hastanesi, 12- Mut Devlet Hastanesi, 13- Tarsus ADSM Merkezi, 14- Genel Sekreterlik birimlerini kapsar.

KİK’ de ki İhale kayıt numarası:2013/191838

Bu ihale ile ilgili dışarıdan bir bilgi almak isteyen olursa, İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Mem. Gani ŞİMŞEK - Uzman Sıraç ÇALIK olarak belirlenmiş.

İhale tarihi: 05.02.2014

İhale saati: 10:00

Yani Daha bu işin ihalesi için baya zaman var.

İsterlerse, her an ve her zaman bir ZEYİLNAME YAPARAK bizim birazdan burada aktaracağımız hususlarda KAMU YARARI, DEVLET LEHİNE düzeltme ve yenilemeye gidebilirler.

Yapmak, yada yapmamak kendilerinin bileceği iş.

İdari şartname, 30 sayfadan ibaret.47 maddeden oluşuyor ve ekinde de kimin nerede ne şekilde çalışacağının tespiti var.

Ben idari şartnamede; 25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Çalışan işçilerin Yemek ihtiyacının karşılanması noktasında yükleniciye bir bedel ödenmeyecek olup, yüklenicinin hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için Hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanma imkânı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel ön görmeyecektir. Ağız ve Diş Sağlığı merkezlerinde çalışana yemek ön görülmemiştir. İşçilerin yol bedeli Geliş, gidiş 26 gün üzerinden günlük 3,50 x 26 = 91,00 TL olarak hesaplanacaktır dendiğini gördüm.

Bu maddede belirtilen ADSM çalışanları ile ilgili yapılan hesaplamayı firmanın insiyatifine bırakmayınız. Bir şekle bağlayıp, bu paranın çalışanların eline direk geçmesini temin ediniz.

Bunun için ayrı bir hesap açılmalı, devlet tarafından çalışanlara ödenecek olan bu para o hesaba aktarılmalı.

O çalışanların mağdur olmamaları açısından önemli.

Yarın bu para işçiye verilmez, ama ellerinden aldım imzası alarak, işi kapatırlar.

Çalışan ses çıkarırsa, işinden atarlar.

Bunlar geçmişte oldu, lütfen işçinin bu hakkını yasal çerçevede garanti altına alınız.

Geliyorum TEKNİK ŞARTNAMEYE.

Bu şartname 142 sayfa.

Bu şartnameyi, MEÜ Tıp Fakültesi Öğretim görevlisi Tufan Mengi(Koordinatör), Lütfi Korkmaz (Uzman), Dr. Orhan Arslan (Tarsus Başhekim yardımcısı), Dr. Erdem Yücel (Toros Başhekim yardımcısı),Dr. Bayram Ali Güvelioğlu (MDH pratisyen doktor) imzalamışlar.

Bu şartnameye imza atan bu kişilerin UZMANLIKLARI HANGİ KONUDA?

Bu işin ehli ve uzmanı olarak ehliyet ve liyakat sahibi, belge sahibi, diploma sahibi, sertifika sahibi kişiler mi?

Üç kişinin önünde DR ibaresi var. Tıp doktoru. Bunların bu cihazlar ve donanımlar üzerindeki uzmanlıkları ne? Bilgileri, ehliyetleri ne?

Bir kişiye ise Uzman denmiş. O kişinin tahsili, eğitimi, hangi hususta uzman olduğu belli değil. Bu konudaki ehliyeti ne, bilgisi ne?

Ayrıca koordinatör olarak yer alan kişi Mersin üniversitesi Tıp Fakültesinden. Tüm herkes KHB çatısında iken, Niye bu kişi KHB çatısı içinden değil? Gerçekten bunlar dikkatimi çekti. KHB Genel sekreteri de bunu bir incelemeye alsın, niye böyle oluşmuş bu komisyon araştırsın.

TEKNİK şartnamenin kapağında yer alan başlıkta ise 2013 yılı Temmuz ayında bu içeriğin hazırlandığı anlaşılıyor.

İçindekiler başlıklı kısımda 83 ana başlık var ve Şartnamenin 88 inci sayfasına kadar anlatım var.

Bu şartnameye ayrıca 12 ek konmuş.

Daha sonra İdare, 3.1.2014 günü 175 sayı ile bu teknik şartname için ZEYİLNAME (düzeltici işlem) yapmış.

Ek 10 da yer alan “Hastanelerin / merkezlerin sunucu ve storage özellikleri” başlıklı listeyi değiştirmiş.

İlgililere KHB Genel Sekreteri Uz. Dr. Yavuz Gözükara imzası ile bu durumu duyurmuş.

Buraya kadar işlemler bu şekilde…

Sizlerde elinizi vicdanınıza koyup, benim bu yazımdan sonra lütfen bir göz atınız. KİK’ de dokümanlar var.  Bende bu işle ilgili ihale ve dokümanların yukarıda kayıt numarasını veriyorum. İndirin, okuyun, inceleyin…

Naçizane, ben, her iki şartname üzerinde yaptığım incelemede, kendimce, şunları (şu eksiklikleri) gördüm.

1.İdari şartname ve teknik şartname Madde 7.5. Uygulama yazılımının tüm modülleri kişisel bilgisayarlarda işletim sistemi bağımsız (Microsoft, Unix, Linux, Mac OS X) ve işletim sistemlerinin 32 ve 64 biti destekleyen en son güncel sürümlerinde çalışmalıdır. Firma teklifinde uygulama yazılımlarının kişisel bilgisayarlarda çalışacağı işletim sistemi versiyon ve sürüm bilgilerini sunacaktır, denilmiştir.

Burada uygulama yazılımının işletim sistemi ölçüleri yazılmıştır.

Firmanın programı 32 ve 64 bitte çalıştığından kabul ediliyor.

Ancak teknik şartnamenin 7.6 maddesinde Uygulama yazılımının tüm modülleri kişisel bilgisayarlarda işletim sistemi bağımsız (Microsoft, Unix, Linux,) ve işletim sistemlerinin 64 biti destekleyen en son güncel sürümlerinde çalışmalıdır denilerek 32 bitte çalışan programların ihale dışı kalacağı anlaşılıyor.

Bu tanım bence yanlış.

2.Teknik Şartnamede istenen sunucuların adetleri yazılmamış, Sadece Teklif cetvelinde yer almakta.

3.Teknik şartnamede istenen sunucuların hangi hastanelerin ihtiyacı olduğu, teknik şartnamede ve ihtiyaç listesinde yer almamış.

4.Teknik şartnamenin 5.45 maddesinde cihaz entegrasyonlarından ücret alınacağı yazılmış.

Teknik Şartname Ek 13 de cihazlardan ne kadar ücret alınacağı listelenmiş.

Ancak teklif cetvelinde bu kısım için herhangi bir birim açılmamış ve teklife dâhil edilmiştir.

Eğer bu konuda ödeme yapılacaksa neye göre ödeme yapılacaktır.

Tüm bunların yanında Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ nın 2010/61 sayılı genelgesinin 2.sayfa 5.2 maddesi aynen şu şekildedir:

Entegrasyon maliyetlerine açıklık kazandırmak amacıyla, hukuken zorunlu kalınan durumlarda bu bedeller ihale dokümanları ve isteklilerin teklifleri kapsamında ele alınacaktır” denilmekte,

Bu fiyatların teklife dahil olduğu belirtilmiştir. (Bakınız bu konuda, Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ nın 2010/61 sayılı genelgesi (5 sayfa)

5. Genel Sekreterliğe Bağlı Hizmet Veren Sağlık Tesislerine VTYS lisansları alınacak.

Ancak hangi hastanede hali hazırda hangi VTYS  lisanslar kurum adına lisanslanmış belli değil liste yapılmamış.

Bu şekilde kurumun VTYS lisansı varken ikinci lisansı alma işlemi gerçekleşiyor ve sonucunda kurumlar zarara uğratılmış olur.

6. Kurumlarda kullanılan HBYS listesi yapılmamış

7. İstenen güvenlik sistemi için tek şartname yayınlanmış. İlçe hastanelerinde nasıl bir güvenlik sistemi istendiğine dair şartname ve izahat yok. Yayınlanan tek şartnamede tarif edilen cihaz ve sistem büyük hastaneler için.

8.Teknik şartnamenin 16.2 maddesinde “Yazılım üreten firmanın HBYS yazılımın telif haklarının kendisine ait olduğunu resmi kurumlardan aldığı belge ile belgeleyecektir” denmiş.

Ancak Firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünden almış oldukları Bil-Kod numarası; ” Gösterilen faaliyete bağlı olarak firma veya kişi adına bir defaya mahsusu verilmekte olup, herhangi bir eserin kayıt ve tescili ifade etmemektedir” demektedir.

Buna göre telif hakkı belgesi diye bir belge yoktur. (Bakınız:2 Bil-Kod Belgesi 1 Sayfa)

9.Teknik şartnamenin 77.7 maddesinde Güvenlik sistemine ait bileşenlerin yazılım, firmware, servis ve güncellemeleri sözleşme süresince yapacak olan lisanlar sistemle birlikte verilmeli ve bu süre boyunca bu hizmetler sunulmalıdır” denilmiştir.

Ancak Sağlık Bakanlığı Bilgi işlem Daire Başkanlığının 2008/54 sayılı genelgesinin 2 sayfa (f) bendi şu şekildedir.

Sistem güvenliği için Antivirüs yazılımı, Firewall, IDS (saldırı tespiti) VPN bağlantı imkânı sunan donanım ve yazılım bileşenlerinin işletilmesi ve güncellenmesi satıcıya aittir. (Lisans bedelleri Alıcı’ya ait) denilmiştir. (Bakınız:3 Sağlık Bakanlığı Bilgi işlem Daire Başkanlığının 2008/54 sayılı genelgesi 3 sayfa)

10. Her ne kadarda personel çalıştırmaya dayalı bir iş olmasa da 63 personelin teknik personel olarak çalışacağı bir işte personellerin bayram-tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağına dair bir düzenleme yapılmamış ve teklif cetvelinde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu şartnameye göre kurum resmi tatillerde ve bayramlarda kurumda teknik personel bulundurması kanunsuzdur.

Personel çalıştırmaya dayalı bir iş olmadığını düşünürsek niye yol ücretleri ve yemekle ilgili maddeler idari şartnamede yer almıştır.

11.Teknik şartnamede yer alan sunucu, harici depolama birimleri için Türkiye de bulunan distribütörlerden fiyat istenmiş ancak ürünlerle ilgili fiyat alınamamıştır.

İstenen ürünler Sağlık Bakanlığının çerçeve ilkeleri olarak yayınladığı şartnameye uymamaktadır.

12.İdari ve Teknik şartnamede işin başlama süresi bitiş süresi yer almamıştır. Sadece sözleşme tasarısında işin süresinin 12 ay olduğu yazılmıştır.

13. Teknik şartnamenin 6.12 maddesinde istenen Demo’da programın web tabanlı bir şekilde çalışacağı açık ve net olarak istenmiştir.

Ancak yine teknik şartnamenin 7.7 maddesinde bakanlığın 12.07.2013 tarihli 2013/14 nolu genelgesi 3 maddesine göre 2015 yılı itibari ile Web tabanlıya geçeceği belirtilmiştir.

Buda şartnamedeki uyumsuzluklardan biridir.

ÇOK CİDDİ bir husus da, bu ihale neden kısmı tekliflere kapalı? Eğer kısmi teklife açık olmuş olsa, donanım satan veya kiraya veren firmalarda bu işe teklif atabilirlerdi ve yazılım firmaları da kendiişlerine teklif verebilirlerdi. Yanlış mıyım? Bu durum rekabeti ARTTIRICI BİR DURUM OLURDU…

Şartnamelerdeki bir başka husus, Donanım cihazlarında 12 aylık bir süre için kiralama yoluna gidiliyor. Oysa bu cihazları devleti kurumu olan sizler yıllarca kullanacağınız cihazlar. 12 aylık bir kısa süre için kiralamaya çıkılması gelecek sene içinde bu işin tekrarını gerektirecektir. Her bir ihale dönemi için CİHAZ BEDELİ KADAR tekrar tekrar KİRA BEDELİ ödenmesi de aslında DEVLETİN ZARARINADIR. Bir kere satın alınmış olsa en az beş yâda 10 yıl marka garantisinde olan bu cihazlara tekrar tekrar kira adı altında para ödenmeyecek, devlet kazançlı çıkacaktır.

Örneğin, MERSİN DEVLET HASTANESİ her yıl tekrar tekrar cihaz parası kadar kira bedeli ödemektedir. Bu cihazlar için yaklaşık 2,5 milyon lira civarında para ödenecek. Her yıl için bu kadar kira bedeli ödenmesi kurumun bir şekilde dolaylı soyulmasına sebebiyet verecektir.

Değerli yöneticiler, vicdan ve merhamet sahibi insanlar, bakın birde işin önemli bir tarafı daha var. Teknik şartname hazırlanırken, bu şartnamede istenecek cihazları, özellikleri, BİR ŞEKİLDE HERKESTEN ÖNCE DAHA İHALEYE ÇIKMADAN ÖĞRENEN kişiler, ilgili marka firmasından RECISTIR sistemi ile bağlantıyı sağladığı takdirde, bu ihaleye katılım yapacak olan diğer firmalardan yüzde 30- 40 civarında fiyat avantajı sağlamış oluyor. Böylelikle de rekabette en önde yer alıyor. O zaman, ADİL, HAKKANİYETLİ, TARAFSIZ olunmuş olmuyor. Lütfen bu şartnameler gizlilik derecesi içinde, yaklaşık maliyetler gizlik derecesi içinde hiç kimseye duyurulmadan belirlenmesi kanun hükmü gereği olduğu kadar, vicdan ve ahlak da bunu gerektirir.

Yukarıda izah ettiğim hususları, uzman olan arkadaşlar, işin ehli ve uzmanı olan kişiler lütfen dikkatle incelesinler. Daha vakit var, ihaleye zaman var. Gerekirse DEVLET LEHİNE, KAMU YARARINA zeyilname yaparak bu benim gördüklerimi düzeltebilirsiniz.

Ayrıca, ben burada defalarca bu İDARİ VE ÖZELLİKLE TEKNİK ŞARTNAMELER hazırlanırken, İHALELERDE, SERBESTLİK- REKABET- AÇIKLIK İLKESİNE ters düşülmemesini, bunun için konan şartlara dikkat edilmesinin altını çiziyorum. Yasalar, kanunlar, yürürlükteki mevzuat açık. İlgili Bakanlık da defalarca uyarıyor. Ben ise, en son 5.Ocak.2014 günü buradan seslendim.

Şartnameleri hazırlarken, ADİL VE TARAFSIZ OLMALISINIZ dedim. Yazı yerinde duruyor. İçinde vicdan ve merhamet olan her idareci ve sorumluluk sahibi o yazıma bir göz atsın. ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA DAHA YAPAYIM! Bir önceki yazım olan 14.Ocak.2014 günlü, ”Mersin KHB Yemek işi titiz inceleme gerektirir -4-“ başlıklı yazım yerli yerinde duruyor. 

Orada çok dikkat çekici hususları ele aldım. Yapılabilecek yemek hileleri ve eksik gramajlı yapılan tezgâhları aktardım. Hastaya yemek sunumu, personele yemek sunumunda yaşananları ayrıca aktardım. Kimse o yerli bile olmadı. Hayırdır, herkes düzene bir şekilde uyum sağlamış herhalde!

Allah büyük! Allah’ın adaleti en büyük adalet... En büyük güç yine ALLAH!

Hak, hukuk, adalet diyerek, haksızlık- usulsüzlük- adaletsizli- yapanlardan hesabı devlet sormaz ise, Allah bir gün mutlaka soracaktır. Çünkü onda ZAMAN AŞIMI YOKTUR…..