Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Mersin’de Tomografi ve MR çekimi rezaleti!

Bildiğiniz üzere Hastanelerde Bilgisayarlı Tomoğrafi ve MR, Dijital mamoğrafi hizmet alımları var.

Bu işlerin özelleşmesi de hastayı vurdu aslında.

Çünkü buralardan sonuç almak, çekilen Tomo ve Mr sonucunu almak için en az 15 – 20 günlük bir süre beklemeniz gerekiyor.

Mersin’deki hangi hastane olursa olsun, bu sürelerden aşağı size sonuç vermiyor, veremiyor (!)

Oysa bu işle ilgili ihale açık olarak yapılmış ve “Kamu hastaneler birliği Mersin Devlet Hastanesi, Anamur Devlet Hastanesi, Mersin Toros Devlet Hastanesi, Mut Devlet Hastanelerinin MR,BT ve Dijital Mamoğrafi hizmet alımı” adı altında yapılmıştı.

İhale kayıt numarası 2012/ 164932, ihale tam 30 aylık bir ihale idi. Ve gerçekleşti. Biz o zaman çok yazdık. İdari ve teknik şartnamelerdeki yersizlik ve tutarsızlıklar yüzünden sık sık zeyilname düzenlediler. Dosyasını açın bakın. Bizim uyarıcı yazılarımız için hiç o yerli olmadılar. Çünkü her şeyin en iyisini buradaki doktor ve idarecilerimiz biliyorlar (!) Şimdi yeniden ele almak durumundayım.

Bu işin ilgili KONTROLCÜLERİ, MUAYENE KOMİSYONLARI, AMİRLERİ, MEMURLARI, GENEL SEKRETERLİK UZMANLARI acaba buradaki idari ve teknik şartnamelerin içinde yazılanları harfiyen uygulatıyorlar mı?

Eğer uygulanıyor ise, bu vatandaş neden çekilen tomo ve mr ile diğerlerinin sonuçlarını 15- 20 günde almaya devam ediyor?

Hasta bu kişilerin keyfiyetini mi bekleyecek?

Sorduğunuz vakit, çok sayıda mazeret var. Doktorlar yetişemiyor, zamanları yok diyorlar. Hayırdır, bu doktorla bu ihale hazırlanırken ve bu teknik şartnameler hazırlanırken olaydan haberleri yokmuydu ki, şimdi okumakta zorsunuyorlar?(!)

Sonucun CD sini DVD sini ver diyorsunuz, vermiyorlar. Doktor kendi bilgisayarında görecek zaten, gerek yok diyorlar.

Böyle şey olur mu?

Oluyor.

Hâlbuki ihalede şartnamede CD veya DVD çekilip verilecek deniyor. 

Kimse bu garip keyfi uygulamaya dur diyemiyor?(!)

Dert ne, gaye ne, ne için vatandaş mağdur ediliyor?  

O kadar yazıp duyurduğumuz halde bu işte neden bir titiz çalışma sergilenemiyor?

Genel sekreterimiz ve yardımcıları ile uzmanlarının bunu düzgün çalıştırmaya ve neticelendirmeye gücü mü yetmiyor? (!)

Bütün bu soruların ışığında bu gün sabah Mersin Devlet Hastanesine bizzat kendim gittim.

Sonuçların nerede verildiğini sordum.

Bir hemşire gösterdi gittim.

Uzun bir kuyruk var. Yaşlısı var, ayakta duramayacak olan insanı var. Hastası var. Kuyruk da bekliyorlar.

İçeride üç kişi var. Ne oldukları, kim oldukları hiçbir şekilde belli değil. Üzerlerinde üniforma yok, yaka kartı yok, Senin benim gibi sıradan vatandaş gibi bilgisayar ekranlarının ve masanın başına oturmuşlar çalışıyorlar.

Kendi aralarında bol bol konuşuyorlar. Canları isteyince de vatandaşa azarlar gibi kimlik sorup arada bir ekrana bakıyor, “çıkmamış, daha yeni çektirmişsin, git 10 gün sonra gel, 15 gün sonra gel, 20 gün sonra gel”gibi cümleler kuruyorlar.  

Samimiyetle ifade ediyorum davranışları hiç iyi değil.

Ayrıca bunların eğitim ve bilgi seviyeleri ne onu da anlamadım.

Biraz eğitimli ve bilgili olan birisinin HASTANE çatısında, özellikle böyle bir birimde bu şekilde davranmaması gerekir.  

Fazla uzatmaya gerek yok. İsteyen ilgili ve idareci tebdili kıyafet etsin, ansızın, çaktırmadan gidip denetlesin, kendi görsün.

Şimdi bu yazı yazıldıktan sonra geçici bir süre işlerde düzelme olacaktır.

Siz 15 – 20 gün sonra tekrar bir baskın yapıp kendiniz kontrol edin.

Bunu da ALLAH RIZASI İÇİN, ÜSTLENDİĞİNİZ DEVLET GÖREVİ İÇİN YAPIN.

Benim yazmam nedeniyle değil.

Günah değil mi insanlarımıza…

Geliyorum bu işin ilgili idari şartnamesine.. İlgili idari şartnamenin kısımlarına bakıyoruz:

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim, Harç. vs.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

a)Hizmet alım kapsamında kurulacak cihaz / Sistem için gerekli olan her türlü nakliye ve montaj işlemleri için gerekli masraflar,
b)Cihaz / Sistemi tam olarak hizmet verebilmesi için ortamın hazır hale getirilmesi adına yapılacak her türlü alt ve üst yapı masrafları( Kurşun veya bakır lefha, Topraklama, Soğutma vs.) kullanım alanları içerisindeki her türlü onarım ve bakım işleri ( Su, Sıhhi tesisat,Boya, Badana, Kapı, Pencere, Cam vs.)
c) Bu hizmetin proplemsiz olarak sunulabilmesi için teknik şartnamede istenilen teknik personel/ Personellerin istihdamı, Bunların her türlü Özlük ve Yasal haklarının temini
d) Hizmetin sunulabilmesi için gerekli ekipman ve her türlü sarf malzemelerinin kontrast madde hariç temini ile sekreterya giderleri, ( Mersin Devlet Hastanesi MR 3 teknisyen, 2 raportör, 4 yardımcı personel, 1 kayıt elemanı, 1 sonuç dağıtım elemanı, BT 2 Teknistyen, 1 Raportör, 2 yardımcı personel, 1 kayıt elemanı, 1 sonuç dağıtım elemanı, 1 randevü verme elemanı Dijital Mamoğrafi için 1 sekreter, 1 raportör; Anamur Devlet Hastanesi için MR ve BT için 2 teknisyen 1 sekreter; Mersin Toros Devlet Hastanesi MR için 4 teknsyen 3 sekreter BT için 2 teknisyen; Mut Devlet Hastanesi 2 teknisyen 1 raportör, 1 yardımcı personel;
e) Hizmet verecek olan cihazların tüm bakım onarım ve yedek parça giderleri,
f) Bu sistemin kurulması, çalıştırılıp aktif hale getirilmesi, bunlarla ilgili yazılım, yatırım vs. tüm donanım giderleri,
h) Atom enerjisi Kurumunun getireceği yükümlülükler ve gerekli masraflar, teklif fiyata dahildir.

Denmiş.

Şimdi soruyorum….  Bu işin ilgili KONTROLCÜLERİ, MUAYENE KOMİSYONLARI, AMİRLERİ, MEMURLARI, GENEL SEKRETERLİK UZMANLARINA… Bu maddede yer alan hususlar aynen tatbik ve icra ediliyor mu? Bu kadrolar tam ve eksiksiz olarak orada istihdam ediliyor mu, bilfiil oradalar mı? Orada bulunanlar gerekli ehliyet ve liyakate sahip mi? Şirket bordrosunda olması önemli değil, o bordroda gözükenler kim, ehliyet ve liyakatleri ne, orada hangi işte istihdam ediliyorlar, bilfiil takip ediyor musunuz?

Geliyorum Teknik Şartnameye… Bu ihalenin ve işlemin teknik şartnamesi 67 sahifeden ibaret. Bu şartnamenin altında 7 uzman hekimin kaşesi ve imzası var. (MDH – Dr. Ali ihsan Doğan, Dr. Kağan Karagülle, Dr. Volkan Kahveci, Dr. Hüseyin Özel, Dr. Asım Sabancıoğulları, Dr. Cuma Okan, Dr. Özkan Hatem )  Her sayfaya kaşe basıp imza atmışlar. Belli ki okumuş, incelemiş, içinde yazanların ne olduğunu biliyorlar (!)

Ayrıca Sadece MDH de Radyoloji uzmanı olarak burada imzası olanların dışında, 3 doktor daha var. Toplamda 10 Radyoloji doktoru mevcut.

Bunun yanı sıra, Radyosyon onkolojisi uzmanı olarak da aynı hastane de 6 kişi mevcut.

Yani zamanları yok, fırsat bulamadılar, yetişemediler gibi laflar ayıp oluyor, keyfi oluyor, hiç inandırıcı değil….

Kaldı ki şartname açık. Kurumunuz tarafından yükleniciden Bir takım istekler ve talepler var. Bu arkadaşların içinden 7 si bunu hazırlamış, okumuş, biliyorlar, imza atmışlar

Öyle ise, bu şartnamede yer alan maddelerdeki demirbaşlar, malzemeler tam ve eksiksiz orada mı, değil mi?

Hizmet nasıl sunuluyor?

Eksik demirbaş ve malzeme ile personel ile yapılıyor mu yapılmıyor mu?

Yapılıyor ise ne gibi işlem yapılmış, yâda niye yapılmamış, Yapılmıyor?

Bunun tahkikati, sürekli takip ve izlenmesi, kontrol edilmesi gerekmez mi?

Bu şartnamenin 11.inci sayfasında bulunan  “6-DİĞER HUSUSLAR”  başlıklı yerde;

6.1 de “çıkan MR ve tetkikleri hastanemiz radyoloji uzmanları tarafından mesai saatleri içinde raporlanacaktır” deniyor.  

Kesin hükmü amir madde var.

6.2.nci madde de, “konusunda deniyimli en az 3 adet röntgen teknisyeni, en az 2 adet ropörtör (roportör sayısı hiçbir koşulda bu sayının altına düşmeyecektir), en az 4 yardımcı personel, en az bir hasta kayıt elemanı, en az bir sonuç dağıtım elemanı, 4 yıllık ihtisas sahibi olan bir koordinatör olacak” demiş…  

Ve buradaki 6.16 da açık açık hüküm konmuş:  “Görüntüler CD ye kayıtlı olarak verilecektir. Bu durumda gerekli donanım (CD DVD robot) firma tarafından kurulacaktır. Her hastanın imajları tetkikin hemen sonrası CD’ye basılacaktır” diyor.

Bu 6.ncı maddenin tamamını yazmak istemiyorum.

Çünkü hepsi amir hükümlü maddeler içeriyor, ama uyan yok. Uygulatan yok.

Kimseye CD filan verilmiyor, ısrarcı olursanız, gidip boş CD getirmeniz söyleniyor. Böyle şey olur mu? Bunlar ihalenin içinde var ve teklif buna göre verilmiş. CD yi vermez ise haksız kazanç temin etmiş oluyor.

Niye müsaade ediyorsunuz?

Yâda neden görmezden geliyorsunuz?

Aynı şartnamenin 11 sayfasında DİJİTAL MAMOĞRAFİ ile ilgili açılımlar ve şartlar var.

Burada da madde 7.7 de : “ Firma rapor ve kayıt işlemleri için 2 adet bilgisayar, 2 adet lazer yazıcı ve 1 adet ince panel negatoskop vermelidir. Ayrıca rapor ve kayıt işlemlerinde görevlendirmek üzere 1 sekreter, 1 roportör çalıştıracaktır. Raporlar hastanenin radyoloji uzmanları tarafından yazılacaktır. Tüm çekim protokolleri radyoloji uzmanları tarafından belirlenecektir” diyor.

Aynı şartnamenin 7.8’inde ise : “Hasta imajları CD ye kayıtlı olarak verilecektir. Gerekli yazılım ve donanım firmaya ait olacaktır. Gerektiğinde filme basılabilmesi için kuru tip lazer kameraya bağlantı sağlanmalı ve uygun ölçülerde 2 kutu mamoğrafi filmi bulundurmalıdır”diyor.

Tüm şartnameyi tek tek yazmak istemiyorum, yazı uzar gider, TREN OLUR…

Ne demek istediğimi, ne anlatmak istediğimi ilgilisi yetkilisi anlamıştır sanırım (!)

Anlamamış ise, İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMENİZDE EMREDİLEN VE FİRMALARCA KABUL EDİLEN MADDELERİN EKSİKSİZ VE TAM OLARAK YERİNE GELMESİNİ SAĞLAYIN diyorum.

Bu şartname Mersin Devlet Hastanesi, Anamur Devlet Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Mut Devlet Hastanesini kapsıyor ve hepsi için ayrı ayrı teknik şartname hazırlanmış, bunlar sonra aynı ihale içinde birleştirilmiş, bu doktorlarda hepsini kaşeleyip imzalamışlar. Okuduk, gördük, biliyoruz, farkındayız demişler….(!)

Öyle ise şartname harfiyen, eksiksiz, neden uygulanmıyor, uygulatılamıyor?

Bu ayrıcalıklı, farklı uygulamaların arkasında önünde kim var?

Vatandaşın mağdur olmasına neden izin veriliyor?

Doktorlar neden sonuçları bu kadar geç okuyorlar?

Neden CD verilmiyor?

Ve ayrıca bu işin takibi sadece bir Başhekim yardımcısına bırakmak doğru mu?

Niçin idari mali müdürlükten bir yetkili, genel sekreterlikten bir uzman, otelcilik hizmetlerinden bir yetkili bu işlerin takipçisi olamıyor?

Artık KHB çatısı ile çok şey değişti derken, bu işlerde neden bir değişiklik ve iyileşme gözlenmiyor doğrusu merak ediyorum.

Bu kadar yazıyorum, gerisini takip etmek, tüyü bitmedik yetimin hakkını korumak, devletin çıkarını korumak, vatandaşın mağduriyetini önlemek KHB çatısındaki tüm görevlilere düşüyor.

Ayrıca unutmayın, burada bu işler aksadıkça, vatandaş memnuniyeti olmayınca hastalar dışarıdaki MR ve TOMO olan özel sektöre gidiyor.

Acaba bu iş kimin işine geliyor, kimin çıkarına uyuyor?

Her halükarda para devletten çıkıyor.

Bu günlük bu kadar, Devam edeceğim.