Mustafa GÖKTAŞ

Mustafa GÖKTAŞ

Mail: mustafagoktas006@gmail.com

Şükürler olsun yeni yasamız oldu (!)

Dikkat ediyor musunuz, mecliste SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI çıktı.

Bir kısım millet koro halinde alkış tutuyor.

Şimdi bu sizce çözüm mü?

Geçin bu ayakları!

Toplumda ayrıcalıkların bitmesi, kaldırılması, anayasada herkesin eşitlik ilkesi doğrultusunda kanun ve yönetmeliklerin çıkması gerekirken, ayrıcalıklı kesimler yaratmanın anlamı ne?

Ne gerek var?

Aynı Devletteki KORUMA DÜZENİ GİBİ...

Gerekli gereksiz herkese koruma verilmesi gibi.

Bu tür uygulamalar gerçekle bağdaşmaz ve yaraya çözüm olmaz.

Bakın geçen bir doktor arkadaşım anlattı. Adam bu kez hastane içinde, görev yerinde yapmıyor, kolluyor dışarıda dövüyor, saldırıyor, şiddet uyguluyor diyor. Birçok hususu anlattı. Yani bu düzenlemenin doğru olmadığı yönünde...

Ne diyorsun peki dedim?

Dedi ki, ya yasa kanun herkes içindir ve eşit, hakkaniyetli adil, caydırıcı, ıslah edici olmalı. Bir tane düzenleme yaparsın, kimse kimseye şiddet uygulayamaz hale gelir. Ağır cezalar koyarsın. Her kesin canı can. Sağlıkçıya ayrı, kadına ayrı çocuğa ayrı, hukukçuya ayrı, polise ayrı, askere ayrı demezsin. Şiddeti tanımlarsın. Bir yasa çıkartırsın. Herkes birbirine bırak el kaldırmayı kötü söz söylemeye korkar. AB ve ABD ülkelerine bakın. Orada herkes için ayrı yasa mı çıkarıyorlar dedi.

Doğru, doğru da, gel sen bunu bizim siyasilere, idarecilere, yetkiyi elinde bulunduranlara anlat.