Gündem ANALİZ

Gündem ANALİZ

Mail: ganaliz@gmail.com

TRT HERYERDEN TIRTIKLIYOR

TRT HERYERDEN TIRTIKLIYOR

TRT payı diye bir olay var. TRT'nin gelirlerini düzenleyen 3093 sayılı kanun, 4 Aralık 1984'te kabul edilmişti. O zaman TRT payı, yüzde 3,5 oranında belirlenmişti. 1984'ten 1988'e kadar yüzde 3,5 seviyesinde olan TRT payı, 1992-1999 yılları arasında yüzde 2'ye çekilmiş, 1999'da tekrar yüzde 3,5'e yükseltilmişti. Daha sonra TRT payı 1 Mart 2003'te yüzde 3,5'ten yüzde 2'ye düşürüldü.

Biz bu konuda defalarca eylem yaptık, protesto yaptık ve bu haksız kazancın ortadan kaldırılmasını, milletin üzerindeki bu yükün son bulmasını istedik.  Bu gün gelinen noktada Elektrik faturalarından TRT kesintisi kaktı açıklaması yapıldı. İyi de, TRT sadece bize bu faturada yük değil ki... TRT’nin eli cebimizden hiç çıkmıyor. Birçok alanda TRT ye haraç öder gibi pay ödüyoruz. BANDROL meselesini unutuyorsunuz. Yada görmezden geliyorsunuz.

Yürürlükte bulunan 3093 no'lu yasa, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun gelirlerini şöyle sıralıyor: Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler, Elektrik enerjisi hasılatından kanuna göre ayrılacak paylar,  Genel bütçeden yapılacak katkılar, Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklam ile faaliyet gelirleri, Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın ve satışından elde edilecek gelirler, Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticari işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler, Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve reklamdan elde edilecek gelirler, Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.

Tüm bunların haricinde yasa, bazı elektronik ürünlerden kesilecek TRT payını daha da detaylandırıyor.  Elektronik cihazların satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithal edenler ise Gümrük Giriş Beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere bandrol ücreti alınıyor ve TRT aktarılıyor.  Üstelik bu cihazların ilave bir yazılım veya donanım desteği olup olmadığına bakılmıyor. İnternet veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayını alması yeterli kabul ediliyor.

Yani anlayacağınız TRT’nin elektrik faturasındaki katkı payı kaktı ama eli cebimizde olmaya sürdürüyor ve bizlerin isteyerek vermediği, kanun zoru ile verdiğimiz paralarla yaşamını idame ettiriyor.

Cumhuriyet kurulalı 100 yıl geçti. TRT kurulduğu günkü ülkenin durumu ve şartları ile bugünkü durum ve şartlar çok farklılaştı. Bu kurumun ülke insanına yüklediği külfeti görmezden gelmek kimin yâda kimlerin işine geliyor?

Millet ekonomik yönden kan aglıyor. Yaşam içinde tükettiğimiz her maldan biz TRT’ye pay ödemek zorunda mıyız, o kurumu yaşatmak zorunda mıyız? Bize ne katkısı, ne getirisi var? Sizce artık bizim sırtımızdan inme vakti gelmedi mi?

Elektrik faturasındaki pay kaktı.. İsteğimiz dışında olan Bandrol ve diğer yükleri de kaldırsınlar.

Vatandaşı yersiz, haksız, tırtıklatmasınlar.