Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

TÜRKİYE KIYI KUMUL FLORASI KİTABI HAZIRLANIYOR

Prof. Dr. Turhan USLU
www.turhanuslu.net

Türkiye kıyı kumul bitkilerinin yazılmasına başlandı. Böylece Türkiye’de 1970 başlarında mevcut 110 büyük kumul yaşam ortamının kendisinin veya doğasının yok edildiği kumul bitki türlerinin tamamına yakını verilmeye çalışılacaktır. Çünkü biz 1970-2000 yılları arasında kıyı kumullarında floristik değil vejetasyon araştırması yaptığımızdan Türkiye kumullarının tüm florasını çıkarmamıştık. Bu çalışma ile Türkiye Kıyı Kumul florası çıkarılmış olacak.
10 ciltlik “Flora of Turkey” kitaplarında Türkiye kıyı kumul bitkileri çok yetersiz verilmekteydi. Adeta floranın editörü ve öncesindeki tüm bitki toplayıcıları kıyı kumullarını çöl zannedip girmemiş ve araştırmamışlardı. Örneğin Silifke kumulunda 118 bitki türü tespit ettik. Bu bitkilerden sadece bir tanesi10 ciltlik “Türkiye florası” eserinde verilmekteydi. Yani ilk kez 117 bitki türünün Göksu deltası kıyı kumullarındaki varlığını biz tespit ettik. 
Bu çalışmada;
1.    Kumullardan toplanmış bitkilere ait herbaryum örnekleri,
2.    Bitki sosyolojisi çalışmalarında örneklik alanlarda veya arazi notlarındakaydedilen kumul bitkileri, 
3.    Türkiye kıyı kumulları ile ilgili bugüne kadar yapılan yayınlar kullanılacaktır.
Kitap tamamlandığında; tüm Türkiye kumullarının, coğrafi bölgelerin, grid karelerin, illerin ve her bir kumulun floristik listesi bu kitaptan çıkarılabilecektir. 
Bu kitabın yazılmasının nedenleri;
1.    Türkiye’de yok olmakta olan bir yaşam ortamının (ekosistem) bitki çeşitliliğini vermek,
2.    Kıyı kumullarını tahrip etmekle neleri kaybettiğimizi göstermek,
3.    İleriki yıllarda bir kıyı kumulunun restorasyonuna karar verilir ise hedef bitki çeşitliliğini vermek,
4.    Gelecekte kumulların tahribi durursa bu bitki türlerinin tekrar bu kumula gelip gelmediğinin takibini sağlamak.
Yazılacak kitap ilk kez tüm Türkiye için bir yaşam ortamının floristik listesini verecektir. Bu yayınla Türkiye’nin yaşam ortamı (ekosistem) çeşitliliğinin araştırılması, korunması korunmasının önemine vurgun yapmak istiyoruz. Türkiye’de doğa koruma çalışmaları ekosistemler esas alınarak yapılmadır. Çünkü türü korumak içinde bulunduğu ekosistemi korumakla mümkündür. Bu yanlış kıyı kumullarında da yapılmış ve yaklaşık 50 yıldır deniz kaplumbağaları korunmaya çalışılmıştır. Kumul elosistemi tümüyle korunmadığı için deniz kaplumbağaları da zarar görmüştür.