Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Yemekleri Kim kontrol ediyor?

Bir önceki yazımın linki aşağıda... Onu okumadan bu yazımı okumayınız derim...

https://www.haberanaliz.net/makale/hastanede-piser-idarecime-de-duser-1745

Yemek işini yazdık, kırk yerden ses geldi. Bu işi kontrol etmesi gerekenler, muayene etmesi gerekenler ne işle meşgul? Millet ( personel- hasta ve refakatçi) çıkan yemekten ve hizmetten memnun değil. Yoksa kontrolcülere ve muayenecilere özel yemek mi çıkıyor ki, bu işler kamu yararı gözetilerek ciddi denetlenmiyor? Teknik şartnamenin 23 sayfasında başlayıp 74.ncü sayfasına kadar Hangi yemek nasıl olacak, içine girecek olan et ve malzemenin evsafı gramajı yazıyor, bu işleri sıkı kontrol eden var mı?

İşte o sayfanın görüntüsü...

Ayrıca şartnamenin başlangıcındaki bağlayıcı hüküm ve izahlar ise altta....

Bakın bu şartnamede yazanlar nereleri, hangi kurumları kapsıyor?

Ayrıca Mersin Toros’un kontrol ve muayene teşkilatı 2020 için aşağıdaki listedekilerdi.

Bu listede adı olanların elinde, onaylı teknik ve idari şartname mevcut mu, hiç okuyup incelediler mi, yoksa önlerine her ay tahakkuk evrakları geldiğinde imza mı atıyorlar? Bu komisyonlarda görev alanlar teknik ve idari şartnamenin hazırlanmasında görev aldılar mı? Teknik şartnamede imzası olanlar bu kurullarda nasıl oluyorlar? Ayrıca bu komisyonlarda görev alanlar neden 3 ayda bir değişmiyor, değişse fena mı olur? Hep aynı firma ve yetkililer, hep aynı üyeler olunca işler daha mı iyi yürüyor? Yatan hastaların yemeklerinin gramajları an be an kontrol ediliyor mu? Bu hastalar usule, nizama, şartnameye uygun yemek yiyorlar mı? Yoksa pandemi bahane edilerek yemekler şartnameye uygun verilmiyor mu? O zaman sizlerin de ona göre parasını eksik vermeniz gerekmezmi? Birde denetim yaparken ben denetlemeye geliyorum denmez. Aniden iş anında denetim yapacaksın ki, gerçek ortaya çıksın...

Bakın bazı malzeme ve yiyeceklerin gramaj ve evsafları....

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARI İLE İLGİLİ BİZİM BİLDİĞİMİZ İSE :  Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir. Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının işin uzmanı olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir. İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. Ancak, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yerde hazır bulunması zorunludur.

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES:  batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com 

DİKKAT!  BURADA YER ALAN KÖŞE YAZISI AYNI ANDA FACEBOOK GRUBUMUZDA YAYINDADIR. LİNKİ: https://www.facebook.com/groups/haberanaliz.net

AYNI ANDA TİVİTER HESABIMIZDA YAYINDADIR. LİNKİ: https://twitter.com/batuhansezer006