Basın kartı keyfîliğini yargıya taşıdık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Basın kartı keyfîliğini yargıya taşıdık
​Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, sürekli basın kartının yenilenmemesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na dava açtı.

Gazetemizin avukatı Mustafa Özbek tarafından Ankara İdare Mahkemesi’ne açılan dâvânın gerekçesinde, “Müvekkilim sürekli basın kartı sahibi olup, basın kartının değiştirilerek yenisinin gönderilmesi için müracaat edilmesine rağmen, sürekli basın kartın değiştirilerek yenilenmesi işlemi yapılmamıştır. Konuya ilişkin olarak İdareye 24.12.2020 tarihinde tebliğ edilen 21.12.2020 tarihli dilekçe ile de durum açıklanarak sürekli basın kartının değiştirilerek yenilenmesi talep edilmiş ancak talebe ilişkin herhangi bir cevap verilmeyerek talep zımnen reddedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

HukukÎ dayanağı yok

Sürecin mevzuata uygun ilerlemediğine dikkat çekilen gerekçede, “Müvekkilimin mevzuatta sürekli basın kartı talep edebilecek kişiler içinde olduğu açık olduğu halde, sürekli basın kartı yenilenmeyerek İdare tarafından hukuka aykırı bir işlem tesis edilmiştir. Basın kartı yönetmeliğinde ilk kez göreve başlayanlarda dahi bekleme süresi maksimum 18 ay olarak belirlenmiş olmasına rağmen, sürekli basın kartı sahibi olan müvekkilimin basın kartının yenilenmemesi ve bu hususta herhangi bir gerekçe de gösterilmemesinin hukukî dayanağının bulunmadığı açıktır” denildi.

Telafisi güç zararlar doğurur

Gerekçede uluslar arası sözleşmeler hatırlatılarak, “Gerek Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve gerekse Türk mevzuatı, doktrini ve Yüksek Mahkeme kararları âdil yargılanma hakkı ve idarenin takdir yetkisi gözetildiğinde, idari işlemlerin gerekçeli olması gerektiğini hüküm altına almış olmakla, gerekçesiz olarak sürekli basın kartının yenilenmesi talebimizin reddine dair işlemin iptalini talep etme zarureti doğmuştur. Müvekkilimin sürekli basın kartının yenilenmemesi sebebiyle, İdari Yargılama Usûlü Kanununun 27/2 maddesinde düzenlenen idarî işlemin uygulanması halinde telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması nedeniyle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini de talep etmek zarureti doğmuştur” ifadeleri kullanıldı.

HABER: SEDAT SERDAR
sedat@yeniasya.com.tr

haber ve kaynak: yeni asya gazetesi


MERSİN’DE DEMOKRAT PARTİNİN HUKUKSUZLUĞU DEVAM EDİYORÖnceki Haber

MERSİN’DE DEMOKRAT PARTİNİN HUKUKSUZLUĞU...

MERSİN AYRI BİR CUMHURİYET Mİ -2-Sonraki Haber

MERSİN AYRI BİR CUMHURİYET Mİ -2-

Başka haber bulunmuyor!