Basın Kartı Yönetmeliği değişti, Danıştay kararı yok sayıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Basın Kartı Yönetmeliği değişti, Danıştay kararı yok sayıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Basın Kartı Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Yönetmelikte, “Şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması” gibi soyut gerekçelerle gazetecinin sürekli basın kartı iptal edilebilecek. Oysa Danıştay, daha önce “muğlak ifadeler"le gazetecilerin basın kartlarının iptal edilmesine imkan veren yönetmelik maddelerinin yürütmesini durdurmuştu. Ancak İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kendisi için de bağlayıcı olan Danıştay kararını "yok saydı."

Basın Kartı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe eklenen yeni maddeyle, sürekli nitelikle basın kartı sahibinin şu hallerde iptal edileceği düzenlendi:

*Taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması.

*6 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2’inci maddesinde çerçevesi belirtilen milli güvenliğe ve kamu düzenine açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması veya bu faaliyetlere açıkça destek vermesi.

*Şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması.

*Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması.

Yeni düzenlemeyle, “Basın Kartı” verilecek kişilerde aranan şartlara, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmekten hüküm giymemiş olmak” ibaresi eklendi.

Danıştay’ın kararı yok sayıldı

Oysa Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, geçen mart ayında Basın Kartı Yönetmeliği’nin gazeteciler aleyhindeki bir çok maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Yönetmeliğin “Basın meslek onurunu zedeleyecek işler yapması, davranışlarda bulunduğu veya alışkanlıklar edindiği”, “Milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi” hallerinde kartların iptal edilebileceği düzenleniyordu. Kararda bu ifadelerin tanımının Yönetmelikte olmadığı vurgulanarak, şöyle denilmişti:

“Muğlâk ifadeler içeren bu düzenlemeler, yukarıda açıklamasına yer verilen, ‘hukuki öngörülebilirlik’ ve ‘hukuki belirlilik’ ilkelerine aykırı olduğu gibi, bu ibarelerin yer aldığı düzenlemelerin basın kartı sahibi ilgilileri, mesleğini baskı altında, endişe içinde yerine getirmek zorunda bırakabileceği; bu nedenle de, anılan ibarelerin basının görevini tam olarak yerine getirmesine engel olabileceği sonucuna varılmıştır.”

Fahrettin Altun: Daha iyisini yapacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Danıştay’ın kararına tepki gösterirken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Basın Kartı yönetmenliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık. Görevde olduğumuz müddetçe ‘gazetecilik’ adı altında ‘terörizm propagandası’ yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler!” demişti

kaynak: ankara gazetesi com.


AVUKAT ERŞAN SARI AĞIR KONUŞTUÖnceki Haber

AVUKAT ERŞAN SARI AĞIR KONUŞTU

0Sonraki Haber

0

Başka haber bulunmuyor!