Ek Ödeme Yönetmeliği İçin Çarpıcı Tespitler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Ek Ödeme Yönetmeliği İçin Çarpıcı Tespitler
Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan döner sermaye yönetmeliğinin kimseyi memnun etmeyen ve geleceğe dair güvence oluşturmayan değişiklikler barındırdığı, içeriğindeki yöntemlerle sağlık çalışanlarının ücretlerinin üzerinde oynamaya devam edildiği ortaya konuldu.

Ek Ödeme Yöentmeliğinin anti demokratik bir yöntemle hazırlandığını açıklayan SES Sendikası sağlık çalışanlarının emeklerinin birkaç bürokratın insiyatifine teslim edildiğini belirtti.

Yayınlanan ek ödeme yönetmeliği ile ilgili göze çarpan ilk tespitler:

TEŞVİK kavramı ile ne ifade edilmektedir?
Teşvik edilecek olan ağır ve tehlikeli işler kapsamında olan sağlık hizmetlerini yürüten emekçileri daha fazla angarya çalıştırma ve kölelik koşulları mıdır? Performansın rekabeti ve angarya çalışmayı beraberinde getirdiğini bugüne kadar yeterince deneyimledik. TEŞVİK denilen kavramla bu daha da pekiştirilecektir. Aynı zamanda torpilin, kayırmanın önünü açacaktır.

Yönetmelikte herhangi bir disiplin soruşturmasında uyarı, kınama, kademe durdurma, aylıktan kesme gibi ceza alanların ek ödemelerinin kesileceği yazılmaktadır. Zaten 657 sayılı Kanuna göre ceza alan birinin 2. kez cezalandırılması anlamına gelmektedir. Daha önce de benzer şekilde yönetmeliklere giren bu madde yargı kararları ile çıkartılmıştı. Kanunen yasak olan ikili cezalandırma bu yönetmelikte yeniden neden yer almıştır?

Bugün kamuda çalışan tüm memurlar yıllık izinlerini kullanırken ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Bu yönetmelikte ayda 5 gün, yılda toplamda 12 günden fazla izin kullanıldığında ilgili aylara ait ek ödemeler kesilmektedir. Sağlık emekçilerinin temel ücretleri düşük olduğu için ücretlerini biraz yükseltmek adına daha fazla nöbet tutarak, öncelikli servislerde çalışmak için torpil arayışına girmektedirler. Bu madde ile birlikte ek ödemeleri kesilmesin diye anayasal ve insani olan dinlenme hakkından emekçiler feragat edecektir. Bu madde bile yönetmeliğin ne kadar gayriinsani hazırlandığının kanıtıdır. Bu da yetmezmiş gibi mesai dışı çalışma uygulamasının TEŞVİK edilmesi ile adeta sağlık emekçilerinin sağlığı ile oynanmaktadır.

Bu yönetmelikte ASM’ler, üniversite hastaneleri ve diğer kurumlarda çalışan sağlık emekçileri içinde bir düzenleme yoktur. YÖK tarafından yeni yönetmelik yayınlanmaz ise eski yönetmelik üzerinden ödemelere devam edilecektir. Buda kısmi de olsa yaşanan bazı ücret artışlarından yararlanmama anlamına gelmektedir.

Bu yönetmelikte teknik, idari ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların gelirlerinin yüzde 2-3 ü kadar ek ödeme alması sağlanmaktadır. Bu kadar ballandıra ballandıra beklenti yaratıldıktan sonra ortaya çıkan sonuca baktığımızda tek kelime ile “lütuf ve sadakadır” diyoruz. Yine hemşire ve SHS sınıfı için ek ödemenin gelirlerine oranı en fazla yüzde 6-7 lik bir artış olacaktır. Hekimler açısından da performans almayanlar için kısmi bir artış olsa da, performans alanlar için gözle görülür bir değişiklik yaratmayacaktır. Hekimlerin de gelirlerindeki artışın ürettikleri hizmetin miktarına bağlanmış olması temel insani ücretlendirme politikasına da aykırıdır. Elbette sendika olarak başta da söylediğimiz gibi bizler her türlü performans, ek ödeme ve TEŞVİK uygulamalarına karşıyız.

Sayın Bakan, her ayın 15’inde yönetmeliğin teknik dilinin güncel hayata tercüme edileceğini ifade etmiştir. Bizim anladığımız yönetmelik denen bu düzenlemenin özel hastane patronlarının aklıyla yapıldığıdır. Yalnız bilinmesini isteriz ki biz bu kölelik düzenine teslim olmayacağız.

HABER VE KAYNAK: https://www.saglikpersonelihaber.net/sendika/ek-odeme-yonetmeligi-icin-carpici-tespitler-h18605.html


MERSİN DE DEMOKRAT PARTİNİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAKINÖnceki Haber

MERSİN DE DEMOKRAT PARTİNİN DÜŞTÜĞÜ DURU...

SİLİFKE’DE, AYNI İŞ, SÜREKLİ AYNI FİRMAYASonraki Haber

SİLİFKE’DE, AYNI İŞ, SÜREKLİ AYNI FİRMAY...

Başka haber bulunmuyor!