Mahpuslara Yapılan İşkenceler Soru Önergesi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Mahpuslara Yapılan İşkenceler Soru Önergesi
İşkence ve kötü muamele, savaş hali dahil hiçbir istinası olmadan Türkiye’nin da taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla ve yasalarla mutlak olarak yasaklanmıştır. İşkence, insanın onuruna ve kişiliğine karşı en ağır saldırı olarak kabul edilmektedir. Anayasanın 17. Maddesinde; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.” denilmektedir.Devlet; insan onurunu, kişinin vücut bütünlüğünü, sağlığını, psikolojik iyiliğini korumakla yükümlüdür. Cezaevlerinde, görevini kötüye kullanan gardiyanların ve yöneticilerin, hukuk dışı uygulamalarla, yasalara aykırı olarak mahpuslara karşı uyguladıkları kötü muameleleri ve işkenceyi de önlemek zorundadır. Kötü muamele ve işkence gören mahpuslar ilgili kamu görevlilerinin tepkisizliği ve ilgisizliği ile karşı karşıya kalmakta, hiçbir şekilde haklarını arayamamaktadırlar.HDP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Murat Çepni, bir önerge vererek cezaevlerinde yaşanan kötü muamele ve işkenceyi Adalet Bakanı’na sordu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Murat ÇEPNİ

İzmirMilletvekili

Cezaevlerinde,  OHAL döneminde iyice artan hak ihlallerinin,  kötü muamelenin, fiziksel şiddetin ve işkencenin aynı yoğunluktadevam ettiği basında çıkan haberlerden,mahpusların  vemahpus yakınlarının,  İnsan Hakları Derneği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına yaptıkları başvurulardan anlaşılmaktadır.  Covid-19 salgınının devam ettiği sürçte de; mahpuslar;  Anayasa ve yasalar ile güvence altına alınmış en temel hakları olan, haberleşme,süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma, muayene ve tedavi,  dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme, Avukat ve yakınlarla görüş, sohbet haklarıhukuki gerekçelerden yoksun olarak, idarenin keyfi tutumuyla engellenmesi yetmezmiş gibi; zalimane,  insanlık dışı, onur kırıcı bir şekilde dövülmekte, fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalmaktadırlar. Cezaevlerinde kamuoyunu derinden etkileyen ve vicdanları yaralayan insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır.

İşkence ve kötü muamele, savaş hali dahil hiçbir istinası olmadan Türkiye’nin da taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla, İnsan Hakları Bildirgesiyle ve yasalarla mutlak olarak yasaklanmıştır. İşkence,  insanın onuruna ve kişiliğine karşı en ağır saldırı olarak kabul edilmektedir.  Anayasanın 17. Maddesinde; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.” denilmektedir.  Devlet;insan onurunu, kişinin vücut bütünlüğünü, sağlığını, psikolojik iyiliğini korumakla yükümlüdür. Cezaevlerinde,  görevini kötüye kullanan gardiyanların ve yöneticilerin,hukuk dışı uygulamalarla, yasalara aykırı olarak mahpuslara karşı uyguladıkları   kötü muamelelerive  işkenceyi de önlemek zorundadır. Kötü muamele ve işkence gören mahpuslar,  üstüne bir de disiplin cezaları almaktadırlar. Cezaevi yönetimlerinin, işkence gören mahpusların sağlık kuruluşlarından rapor almalarını da engellediği iddialar arasındadır. Mahpuslar,  ilgili kamu görevlilerinin tepkisizliği ve ilgisizliği ile karşı karşıya kalmakta,  hiçbir şekilde haklarını arayamamaktadırlar. Uluslararası kamuoyunda daUluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar,  Türkiye’de gözaltı sürecinden başlayarak özellikle F Tipi cezaevlerinde mahpusların maruz kaldıkları işkence ve kötü muameleleri, hak ihlallerini sıklıkla gündeme getirmektedirler.

Bu bağlamda;

1- Türkiye’deki cezaevlerindemahpuslara uygulanan  kötü muamele ve işkence iddiaları hakkında Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

2- 2016 yılında OHAL ilanından itibaren,  işkence ve kötü muamele iddiası ile hangi cezaevlerinden kaç mahpusBakanlığınıza başvuru yapılmıştır? İşkence ve kötü muamele iddiasıyla Bakanlığınıza başvuran mahpusların  kaçı kadın,  kaçı erkektir?  Yaş aralıkları nedir? Çocuk cezaevlerinde kalan mahpuslar işkence ve kötü muamele için başvuruda bulunmuşlar mıdır?

3- 2016 yılında OHAL ilandan itibaren, Görevini kötüye kullanarak, cezaevlerinde mahpuslara fiziksel şiddet uygulayıp işkence yaptığı  iddia edilen gardiyanlar ve cezaevi yönetimi için idari soruşturma açılmış mıdır? Bu soruşturmalara sonucunda ceza alan görevli var mıdır? Bu görevliler için ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?

4- Cezaevlerinde şiddet, işkenceve  kötü muamele için mahpusların sağlık rapor almalarının engellendiği iddiaları Bakanlığınız tarafından araştırılmış mıdır? 2016 Tarihinden itibaren kaç mahpusşiddet, darp ve işkencegördüğüne dair rapor almıştır?

5- Cezaevi yönetiminin ve görevlilerinin mahpuslara kaba ve tehditkar yaklaşımlarının engellenmesi için, görevlilere eğitim verilmesi gibi Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

6- Bakanlığınız tarafından cezaevleri ne sıklıkla denetlenmektedir? Denetimlerde hak ihlalleri, işkence ve kötü muamele tespit edilmiş midir? Denetimler kamuoyu ile paylaşılmakta mıdır?

7- Uluslararası anlaşmalarda onur kırıcı ve insan hakları ile bağdaşmayan bir uygulama olan şiddetin ve işkencesin önlenmesi  ve mağdur olduklarını iddia eden mahpusların  hak aramalarının kolaylaştırılması  konusunda Bakanlığınızın bir çalışması olacak mıdır?

8- İşkence ve kötü muamele için 2016 yılından itibaren kaç mahpus Anayasa Mahkemesine başvurmuştur? Anayasa mahkemesi kaç davada mahpusu haklı bulmuştur?

9- İşkence ve kötü muamele için 2016 yılından itibaren kaç mahpusAvrupa İnsan Hakları Mahkemesine  başvurmuştur? İşkence ve kötü muamele için Türkiye’nin aldığı ceza var mıdır?

10-Gözaltına alınma sürecinden başlayarak darp, dayak ve fiziksel şiddete ve işkenceye maruz kaldıkları için mahpuslar İnsan Hakları Derneğine başvuruda bulunmaktadırlar. 2016 yılından itibaren yapılan başvurular için Bakanlığınız İnsan Hakları Derneği ile işbirliği yapmakta mıdır? İşkencenin ve kötü muamelenin önlenmesi için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz?


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
YAKLAŞIK % 20 İNDİRİM YAPILDIÖnceki Haber

YAKLAŞIK % 20 İNDİRİM YAPILDI

ÇGD: GEÇTİK BAYRAMI GÖLGE ETMEYİN BAŞKA İHSAN İSTEMEZ!Sonraki Haber

ÇGD: GEÇTİK BAYRAMI GÖLGE ETMEYİN BAŞKA...

Başka haber bulunmuyor!