MERSİN GENÇLİK SPOR’A HESAP SORAN OLMAYACAK MI?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN GENÇLİK SPOR’A HESAP SORAN OLMAYACAK MI?
Müdürlükteki çalışmalar yürürlükteki tasarruf genelgesine uygun mu? İhaleler şeffaf ve saydam olması gerekir. EKAP’a sonuçlar geç konuyor. İşçiler başka görevlerde çalışıyorlar.

YAKLAŞIK MALİYET NASIL HESAPLANIYOR?

4734 sayılı yasa ve 4735 sayılı yasa açık ve ortada. GSB olarak Mersin de sayısız ihalelere imza atıyorsunuz. Özellikle Doğrudan temin ve pazarlıklı alımlarınız dikkat çekiyor. Siyasilerin bu işleri alması ise ayrı bir önem arz ediyor. İhalelerde saydamlık- rekabet- eşitlik ilkelerini gözetiyor musunuz? Yaklaşık maliyetleri kim, nasıl hazırlıyor? İhalelerde Maliyeti bilen kaç kişi var. İhale anına kadar gizlilik esas. Yaklaşık maliyet gerçekçi hazırlanıyor mu?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasının en önemli etkenlerinden birisi de alım konusu işin yaklaşık maliyetinin gerçekçi ve piyasa şartlarına uygun olarak belirlenmesidir.

4734 sayılı Kanun’a dayanılarak Kamu İhale Kurumunca yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yaklaşık maliyetin nasıl tespit edileceği ve dikkat edilecek hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

İdarece, ihtiyaç duyulan mal, hizmet veya yapım işinin ihalesi yapılmadan önce fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Yaklaşık maliyet tespit edilirken maliyete etki edebilecek hususlar göz önüne alınarak gerçekçi bir tespit yapılmalıdır.

Kanunla, idarece belirlenen birim fiyatlara dayalı olarak hazırlanan tahmini bedel üzerinden ihale yapılmasının sakıncalarını giderebilmek amacıyla, idarelerce yaklaşık maliyetin ayrıntılı fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle gerçekçi olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Yaklaşık maliyetin tespiti için yapılacak fiyat sorgulamalarında BAKANLIK MKYS programından alınan verilerden de yararlanılmalıdır. Piyasada faaliyet gösteren firmalardan teklif almanın yanı sıra geçmiş yıl alım fiyatları, MKYS il ortalaması ve MKYS Türkiye ortalamaları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu amaçla fiyat sorgulamalarının tek bir kaynaktan yapılmaması, her ihalenin kendi içinde değerlendirilmesi esas alınarak;

Satın alınacak malzeme ve hizmetin daha önceki yıllarda hangi fiyattan alındığı,

Emsal durumdaki sağlık tesislerinde oluşan fiyatların, piyasadaki diğer firmaların bu mal veya hizmet için verdikleri ortalama fiyatların ne olduğu,

Gerektiğinde ticaret odası veya meslek kuruluşlarının verdiği ortalama fiyatlar,

Muhtelif Devlet Kurumlarınca belirlenen resmi fiyatlar,

Siparişin ve miktarın büyüklüğü,

Alım konusu işin rekabete açık olup olmadığı,

Maliyete etki edebilecek coğrafi konum ve diğer hususların da sorgulanıp aynı özellik ve nitelikteki mal veya hizmetler için satın alma tarihindeki reel değerin somut verilerle ve objektif olarak tespit edilmesine azami dikkat edilmelidir.

Ayrıca yaklaşık maliyetin tespit edilmesi neticesinde yeterli ödeneğe sahip olunup olunmadığı da sorgulanmalıdır (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Md. 5,9).

Bu kurallara uyuluyor mu?

İhale biriminizde çalışanlar işin ehli ve uzmanı mı?

Konusunda eğitim almış insanlar mı?

O birimde çalışmalarını gerektirecek ehliyet ve liyakate hakim diploma, sertifika veya başkaca bir belgeye sahipler mi?

İşçi kadrosunda olanların o birimde çalışması doğru mu?

Yasa ve genelgelere uygun mu?

İşçi kadrosundaki kişi hangi kadroda ise o kadroda çalışması gerekmez mi?

Müdürlükte kadrosu dışında çalışan kaç kişi var?

Kadrosu sizde olup sağa sola (Dernek birlik gibi) geçici görevle gönderdiğiniz yâda il içi onay alıp görevlendirdikleriniz yasaya uygun mu, ayrıca tasarruf genelgesine uygun mu?

İhalelerde SAYDAMLIĞI ve rekabeti sağlamak için ne gibi işlemler yapıyorsunuz?

Personel müdürünüz ne iş yapar?

İşçileri asıl kadrolarında ve kurum içinde niye çalıştırmaz?

Statlara ve bazı tesislere verilen işçiler neden masa başındalar?

ALLAH DEVLETE ve MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ.

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir.

Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ e- posta ADRES:

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com


TASARRUF GENELGESİ MERSİN’E UGRAMADI MI?Önceki Haber

TASARRUF GENELGESİ MERSİN’E UGRAMADI MI?

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Mersin’de ToplandıSonraki Haber

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Mersin’d...

Başka haber bulunmuyor!