MERSİN GSB’YE KİK TOKADI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN GSB’YE KİK TOKADI
Mersin Gençlik Sporun keyfiyetle yaptığı ihaleler KİK’e takıldı. Haber sitemiz defalarca dile getirdi. Ancak siyasi ve ticari işleri el ele verenler tarafından yazdıklarımızın üstü küllendirilmeye çalışılsa da, Devletin makamlarının gözü kör değil.

Haber sitemizde sürekli dile getirilen DOĞRUDAN TEMİN metodu, PAZARLIKLI alım usulü ile yapılan alımlar ihaleleri ile gündeme oturan Mersin Gençlik Spor il müdürlüğünün bir ihalesi daha Kamu İhale Kurumunca iptal edildi.

Konu ile ilgili, “MERSİN GSB’NİN ÇALIŞMALARINI ANKARA DA HASIRALTI EDENLER KİM?” başlığı ile 3.6.2024 günü haberle sizlere duyurmuştuk. Linki aşağıda:

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-gsbnin-calismalarini-ankara-da-hasiralti-edenler-kim-21103

Haber içeriğinde ise; ".... SERVİS İŞİ KEYFİYETE Mİ KALDI? 24 Mayıs 2024 günü "MERSİN GSB'DE TASARRUF GENELGESİ YOK MU?" başlığı ile 2024/336703 kayıt numaralı "15 Nisan 2024- 31Aralık 2024 Tarihleri Arası Personel Taşımacılığı Hizmeti" işini dile getirmiştik. 

Haber linki aşağıda: 

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-gsbde-tasarruf-genelgesi-yok-mu-21061 

09.04.2024 de yapılan ihalenin, İşe başlama tarihi 15.04.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024 belirlendiği ancak EKAP da  “teklif değerlendirme tamamlanmış yazıp sonuç ilanının girilmediğini” belirtmiştik. Daha sonra aynı haberin alt kısmına: “SAAT 16.14 İTİBARİ İLE YUKARIDAKİ BU HABERİMİZLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİR AYRINTI  VE GELİŞME VAR….” Başlığı ile edindiğimiz yeni bilgileri habere ilave edip, ne oluyor demiştik. Bu gün olmuş halen ihalede KİK’e ŞİKÂYET VE İTİRAZ olduğu için halen, itiraz karara bağlanmamış olduğundan  sonuç açıklanmamış. Ama işler Mersin GSB de başkası tarafından icra ediliyor. Haberde, “İş daha da karıştı şimdi. Ortada sonuçlanmayan KİK’e itirazı yapılan bir ihale var. Bu aşamada Personel taşıma işi yapılıyor. Ve iş bir başka firmaya veriliyor. O işin verilme sözleşmesi ve sonucu ise EKAP’A konmuyor. Acaba niye diye soruyoruz? İşi alan firma daha öncede müdürlükten iş alan müdürlüğün tercih ettiği firma mı?” diye sormuştuk. Bu ihalede işe katılım yapıp teklif atanlardan neden teklif alınmadığı, özellikle bir firmanın neden korunduğu dillendiriliyor. BAKANLIK VE VALİLİK NEDEN HABERE KONU İHALE VE ALIMLARI İNCELETMİYOR? Hepsi konusunda uzmanlık isteyen işler olan haberlerimize konu alımların bakanlık müfettişliği bilgi ve becerisi gerektirdiği için bakanlık tarafından çok ciddi şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizenler, Valiliğin bu haberlere istinaden görüş istediğini, ve kendilerine geçiştirme cevaplar veren müdürlüğün cevaplarını yerinde bulup bakanlıktan müfettiş istememesini de garip buluyorlar."  DEMİŞTİK....

Bu haberimizin ardından; “Mersin GSB de ilk 5 ayda 98 Milyonluk parça parça pazarlıklı alım ortaya çıktı…” başlıklı, aşağıdaki linkteki 10.6.2024 günü haberi yaptık: 

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-gsb-de-ilk-5-ayda-98-milyonluk-parca-parca-pazarlikli-alim-ortaya-cikti-21156 

13.6.2024 günü tekraren “MERSİN GSB İHALELERİ İLE ŞAŞIRTIYOR, BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU?” başlığı ile aşağıdaki linkte haber yaptık:

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-gsb-ihaleleri-ile-sasirtiyor-boyle-bir-sey-olur-mu-21189

Daha sonra 21.6.2024 günü “MERSİN GSB’DE İŞLER AYNA KENDİN ÇAL KENDİN OYNA DÜZENİ Mİ?!” başlığı ile haber yaptık. Linki aşağıda: 

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-gsbde-isler-ayna-kendin-cal-kendin-oyna-duzeni-mi-21222

ŞİMDİ SON DURUMA GELİYORUZ....

İlk olarak, servis işini sizlere duyurduğumuz, “MERSİN GSB'DE TASARRUF GENELGESİ YOK MU?” başlıklı aşağıdaki linkteki haber: 

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-gsbde-tasarruf-genelgesi-yok-mu-21061 

Ardından, “MERSİN GSB’NİN ÇALIŞMALARINI ANKARA DA HASIRALTI EDENLER KİM?” başlığı ile 3.6.2024 günü aynı konu ve içerikle ilgili olarak sizlere yeni bir haberle durumu duyurmuştuk. Linki aşağıda:

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-gsbnin-calismalarini-ankara-da-hasiralti-edenler-kim-21103

BUGÜN SAAT 23.00 İTİBARİ İLE EKAPA VE KİK İTİRAZ SAYFALARINA BAKIYORUZ...

EKAP GÖRÜNTÜSÜ AŞAĞIDA

Ne diyor? KİK kararı ile iptal edildi.

Biz GÜNLERCE ne yazdık?

İptal edilmeli dedik. Dinleyen oldu mu?  Hayır!!!

Gelinen noktada KİK iptal etti.

KİK itiraz sayfası sorgusunda ne çıkıyor? Aşağıdaki görüntü:

24.6.2024 günü ihalenin iptal edildiği elektronik tebligat ile taraflara yapılmış.

KURULUN KARARI İSE AŞAĞIDA

Toplantı no: 2024/024

Gündem no: 13

Karar tarihi: 12.06.2024

Karar no: 2024/UH.II-757

BAŞVURU SAHİBİ:

İçel Palmiye Turizm Oto. Med. Tem. Gıda Dağ. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/336703 İhale Kayıt Numaralı “15 Nisan 2024- 31Aralık 2024 Tarihleri Arası Personel Taşımacılığı Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 09.04.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “15 Nisan 2024 - 31Aralık 2024 Tarihleri Arası Personel Taşımacılığı Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak İçel Palmiye Turizm Oto. Med. Tem. Gıda Dağ. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.04.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.04.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.04.2024 tarih ve 140741 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.04.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/492 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ilgili mevzuat hükümlerinde sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgelerin belirlenmiş olduğu ancak Teknik Şartname’nin 5.7’nci maddesinde yer alan düzenleme ile sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edilmesi zorunlu farklı belgelere yer verildiği, yapılan düzenleme doğrultusunda sözleşme imzalanabilmesi için anılan belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu, Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemenin açıkça ihale mevzuatına aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

“İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “… (5) İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenemez. …” hükmü,

“Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez. İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 67’nci maddesinde “… (3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, ( )… Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1 İhale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, fiyat dışı unsur olarak belirlenmemesi veya danışmanlık hizmet alımlarında yeterlik kriteri olarak aranmaması durumlarında aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmez. …” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 2024 yılı Personel Taşımacılığı Hizmet Alım İşi

b) Türü: Hizmet alımı

e) Miktarı: 179 iş günü 2 adet 25 - 27 Kişilik, Minibüs ile 3 adet 18 - 20 Kişilik Minibüs Kiralanması işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Mersin Merkez İlçelerinde, Teknik şartnamede belirtilen servis güzergahlarında” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Sorumlulukları ve Uyacağı Esaslar” başlıklı 5’inci maddesinde “5.7-Yüklenici sözleşme imzalanmadan önce aşağıda belirtilen belgeleri İdareye teslim etmek zorundadır.

a)Personel Servis Aracı Güzergâh İzin Belgesi,
b) Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi,
c) Taşıma işine tahsis edilen taşıtların ruhsatları(Motorlu araç tescil belgesi)

ç)Taşıtlar Kiralık ise taşıt sahibiyle yapılan kira sözleşmesi.

d)Kullanılacak servis araçları S plakalı olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhalenin Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün “15 Nisan 2024- 31Aralık 2024 Tarihleri Arası Personel Taşımacılığı Hizmeti” işi olduğu, 09.04.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede 9 adet doküman indirildiği ve ihaleye 5 teklif sunulduğu, başvuru sahibinin ihaleye katılmamış olduğu, 15.04.2024 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin sonuçlandırıldığı görülmüştür.

            Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen Teknik Şartname’nin 5.7’nci maddesinde, sözleşme imzalanmadan önce yüklenicinin Personel Servis Aracı Güzergâh İzin Belgesi, Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi, taşıma işine tahsis edilen taşıtların ruhsatları (motorlu araç tescil belgesi) ve taşıtların kiralık olması halinde taşıt sahibiyle yapılan kira sözleşmesinin idareye teslim edilmesinin zorunlu olduğu şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale ilanı ve İdari Şartname’de belirtilmesinin zorunlu olduğu, mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere Teknik Şartname’de yer verilemeyeceği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 9.1’inci maddesinde, fiyat dışı unsur olarak belirlenmemesi veya danışmanlık hizmet alımlarında yeterlik kriteri olarak aranmaması durumlarında, ihale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak, isteklilerden teklifleri kapsamında taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi ve benzeri herhangi bir belge sunulmasının istenemeyeceği, ek olarak 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde, ihalenin üzerinde kaldığı istekliden, sözleşmenin imzalanmasından önce istenecek belgelerin belirlenmiş olduğu, sözleşmenin imzalanmasından önce idareye sunulması istenilen Teknik Şartname’nin iddiaya konu düzenlemesinde belirtilen belgelerin ise Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan belgelerden olmadığı anlaşılmıştır.    

            Kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının düzenlendiği, bu çerçevede idarelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde isteklilerden isteyebileceği belgelerin belirli olduğu, ancak incelemeye konu ihalede, Teknik Şartname’nin 5.7’nci maddesinde sözleşme imzalanmadan önce yüklenicinin Personel Servis Aracı Güzergâh İzin Belgesi, Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi, taşıma işine tahsis edilen taşıtların ruhsatları (motorlu araç tescil belgesi) ve taşıtların kiralık olması halinde taşıt sahibiyle yapılan kira sözleşmesinin idareye teslim edilmesinin zorunlu olduğu şeklinde düzenleme yapıldığı bu nedenle de bahse konu belgelerin sunulmamasının sözleşmenin imzalanmasını engelleyici nitelikte olduğu, yine anılan belgelerin Kanun’da sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin mevcut haliyle mevzuata uygun olmadığı ve söz konusu mevzuata aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddialarının tamamında haklı olduğu anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanun’un öngördüğü şekilde "başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması" koşulunun gerçekleştiği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iade edilmesi gerektiği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusu kapsamında yatırılan 39.403,00 TL tutarındaki başvuru bedelinin iade edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

17 Mayıs 2024 tarih ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tasarruf tedbirlerine ilişkin 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde,

“…GENEL İLKELER

Kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini gibi alım ya da yapım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dâhil etmeyeceklerdir.

TAŞINMAZ EDİNİLMESİ, KİRALANMASI VE KULLANILMASI

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak veya bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacaktır.

RESMÎ TAŞITLARIN EDİNİLMESİ VE KULLANILMASI

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecektir. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecektir. Mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde ivedilikle gözden geçirilecektir. Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek, ihtiyaç fazlası taşıtlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca hizmet alımı suretiyle kullanılan mevcut taşıtlar, sözleşme süresi sonunda izin alınmadan yeniden kiralanmayacaktır.

HABERLEŞME GİDERLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama yetkilileri, haberleşme giderlerini hizmet gerekleri ve teknolojik imkânlar çerçevesinde gözden geçirerek kaynakların verimli kullanılması hususunda sayı, tutar veya kullanım kısıtlamaları da dâhil gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.

PERSONEL GÖREVLENDİRMELERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetlerinin uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esastır. Söz konusu faaliyetlerin yüz yüze yapılmasının zorunluluk arz ettiği durumlarda kamu tesisleri kullanılacak, bu faaliyetler mümkün olduğunca kamu personeli tarafından yürütülecek, görev süresi ve görevli sayısı asgari seviyede tutulacaktır.

KIRTASİYE VE DEMİRBAŞ ALIMLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarınca zorunlu haller hariç olmak üzere 3 yıl süreyle büro malzemesi, makine ve teçhizat, tefrişat, bilgisayar ve donanımı ile benzeri demirbaş alımı yapılmayacaktır. Bu varlıklar, ekonomik ömrü tamamlanmadan hiçbir şekilde elden çıkarılmayacaktır.

TEMSİL, TÖREN, AĞIRLAMA VE TANITIM GİDERLERİ

Uluslararası toplantılar ile millî bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır.

ENERJİ VE SU ALIMLARI

Kamu kurum ve kuruluşları, enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberinde yer alan tasarruf önlemlerine uyacaklardır. Ayrıca doğalgaz ve elektrik enerjisi tedarikinde serbest tüketici kriterlerini sağlayan binalarda ihale usulleri uygulanarak enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Genel aydınlatmada LED dönüşümü ve diğer tasarruf sağlayıcı tedbirler ivedilikle uygulamaya geçirilecektir. Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini artıran uygulamalar geliştirilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması hususunda azami gayret gösterilecektir.

PERSONEL SERVİSİ HİZMETİNE İLİŞKİN GİDERLER

Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç; kamu kurum ve kuruluşlarınca toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacak, hizmet alımı suretiyle sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma olmayan yerlerde ilgili mevzuatına uygun olarak sağlayacakları personel servis hizmetinde en etkin ve ekonomik yöntemleri tercih edecekler; personel servisi temininin hizmet alımı suretiyle sağlanması durumunda aşağıda belirtilen kriterlere uyacaklardır:

Yakın yerleşkelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi hizmetini birlikte ihale etmeleri esas olacaktır.

Personel servisi hizmetinden fiilen yararlanan kişi sayısının araç kapasitesinin yüzde 70’inin altında olması durumunda ilgili hatta servis sunumu yapılmayacaktır.

Personel servisi ihale şartnamelerinde araç yaşı kriteri belirlenirken model yılı yeni araçlar yerine maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğine uygun olarak model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Bu Genelgenin uygulanması ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken tedbirler alınacak, her kademedeki yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacaktır.

Bu Genelgede belirtilen hükümler hilafına ortaya çıkabilecek zorunlu ihtiyaçların karşılanabilmesi veya izin gerektiren durumlar için bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer idareler bakımından Cumhurbaşkanlığından, il özel idareleri bakımından İçişleri Bakanlığından, belediyeler bakımından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alınacaktır. Ancak kamu idareleri Cumhurbaşkanlığından izin talebinde bulunmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından görüş alacaktır. Bakanlıkların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlan, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları bakımından istenecek izin talepleri münhasıran bakan veya Genelgenin uygulanmasından sorumlu bakan yardımcısı tarafından hassasiyetle değerlendirildikten sonra gönderilecektir. İl özel idareleri ve belediyeler bakımından izin ilgili bakan veya Genelgenin uygulanmasından sorumlu bakan yardımcısı tarafından verilecektir.

Bu Genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri gözden geçirilecek ve bu Genelge hükümlerine uygun olmayan ihaleler iptal edilecektir.

Genelgenin yayımından önce yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, bu Genelge kapsamına giren hususlarla ilgili münferit olarak izin alınmış iş ve işlemler için bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yeniden izin alınacaktır...” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Resmi Gazetede 17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yer verilen düzenlemelerden;

Genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin gözden geçirileceği ve Genelge hükümlerine uygun olmayan ihalelerin iptal edileceği,

Genelgede belirtilen hükümler hilafına ortaya çıkabilecek zorunlu ihtiyaçların karşılanabilmesi veya izin gerektiren durumlar için bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer idareler bakımından Cumhurbaşkanlığından, il özel idareleri bakımından İçişleri Bakanlığından, belediyeler bakımından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alınacağı,

Bakanlıkların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları bakımından istenecek izin taleplerinin münhasıran bakan veya Genelgenin uygulanmasından sorumlu bakan yardımcısı tarafından hassasiyetle değerlendirildikten sonra gönderileceği, İl özel idareleri ve belediyeler bakımından ise izin talebinin ilgili bakan veya Genelgenin uygulanmasından sorumlu bakan yardımcısı tarafından verileceği,

Genelgenin uygulanması ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken tedbirlerin alınacağı, her kademedeki yöneticinin tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacağı,

Genelge hükümlerinin bakanlıklarda bakan veya bu konuda görevlendirilen bakan yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, il özel idarelerinde ve illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından hassasiyetle izleneceği ve denetleneceği, aksine hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacağı, bu yöneticilerin Genelgenin uygulanmasından öncelikle sorumlu olacağı anlaşılmaktadır.

İnceleme sürecinde başvuruya konu ihalenin yukarıda aktarılan 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yönünden idarece değerlendirilmesini teminen 24/05/2024 tarih ve E-84252536-101.01.02-54484 sayılı yazıyla “Bu kapsamda, İdareniz tarafından anılan Genelge açıklamalarına ilişkin herhangi bir işlem edilip edilmediği hususu ile yeni bir işlem tesis edilecekse bu hususlar hakkında tarafımıza ivedilikle bilgi verilmesi rica olunur.” ifadelerine yer verilerek bilgi talep edilmiştir.

İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından gönderilen cevap yazısında “17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Tasarruf Tedbirleri ile ilgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, henüz İl Müdürlüğümüzce herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.       

Söz konusu ihale için alınacak Kamu İhale Kurulu Kararı, İl Müdürlüğümüze tebliğ edildikten sonra ihale iptal edilecektir.” gerekçeleri belirtilerek ilgili Kurul kararının tebliği üzerine ihalenin iptal edileceği bilgisine yer verildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilen ihalelerde, ihaleye konu edilen ihtiyacın uygunluğu, yerindeliği veya gerekliliği noktasında yetki ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarelere ait olduğu açıktır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

  1. Anılan Kanun’un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,
   Oybirliği ile karar verildi.

PEKİ O İHALE İPTALDE, ARAÇ İŞİ NE OLDU?

PAZARLIKLA BU ARADA ALMIŞLAR, OHHH SUYUNDAN DA KOY OLMUŞ...

HESAP SORAN OLDU MU? BİLMİYORUZ...

ALLAH BU DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ.

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir.

Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ e- posta ADRES:

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com 


TEVFİK DİKER'İN ADI MEMLEKETİNDE PARKA VERİLDİÖnceki Haber

TEVFİK DİKER'İN ADI MEMLEKETİNDE PARKA V...

Söylemez'den Erdoğan'a: ABD'nin BOP Projesini Aynen Uyguluyorsun!Sonraki Haber

Söylemez'den Erdoğan'a: ABD'nin BOP Proj...

Başka haber bulunmuyor!