Prof.Dr.Mehmet Ali Körpınar

Prof.Dr.Mehmet Ali Körpınar

Mail: korpinar@istanbul.edu.tr

14 MART, TIP BAYRAMI ???

Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır. / Mustafa Kemal ATATÜRK

Her yıl 14 Mart geldiğinde, sağlıkçılarımızın sağlık bayramını kutlarız. Ne yazık ki bu yıl bayram değil, hüzün ve acı paylaşma günü. Çünkü son bir yıl içinde Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçı sayısı 350 yi geçti. Vaka sayısı ise 130.000 oldu.

Güzel ülkemizin Covid-19 ve mutasyonlarından korunması için tüm sağlıkçılarımıza sahip çıkmamız ve onları her alanda desteklememiz ve de tüm hastanelerde koruyucu önlemleri arttırmamız gerekiyor.

Yapılan bir araştırmaya göre sağlık çalışanlarının yüzde 27'sinin istifa etmeyi düşündüğünü ifade eden Sağ. Sen. Bşk. Semih Durmuş, "Bunun sebebi ise, yoğun çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, ücret adaletsizliği, mobbing ve şiddet olaylarına dayanıyor.” Araştırmanın tamamının ortaya koyduğu kötü tablo, doğal olarak sağlık çalışanlarının ruhi durumlarına da olumsuz yansıyor. Tükenmişlik hissi yaşadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 80. Huzursuz olduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 91. Son 10 yılda 5500 doktor yurt dışına gitti.

Halkımızın sağlığı için görev yapan sağlıkçılarımız ailelerinden de ayrı kalıyor. Çünkü onlara da kaza ile bulaştırma riski söz konusu. Yani hem görev yapıyorlar hem de aile hasreti çekiyorlar. Covid-19 da meslek hastalığı sayılmalı.

Güzel ülkemizde, pandemi belasından kurtulmak için aşılanmamızı da bir an evvel bitirmemiz gerekiyor. Ayrıca mutasyonlara karşı da gereken önlemleri almamız lazım.  

En kısa zamanda Tabip odaları ile güç birliği yapılmalı ve ortak akıl kullanılarak çözümler üretilmeli. Umarım tüm yöneticilerimiz ve danışmanları bu uyarılarımızı dikkate alırlar.