Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

ADSM kiralama işindeki rezalet halen devam ediyor

Üstelik o kadar yazmamız ve uyarmamıza rağmen birde VALİLİK makamını da yanıltıcı ifadeler kullanıp, yanlı muhakkik tayinleri ile olayı kapatıyorlar.

Oysa her şey açık ve net...

Bu kiralama işi baştan sona sakat ve kanuna nizama uygun değil.

Bunu, Bakanlık hukuk müşaviri bile resmi yazı ile söylüyor.

Gönderdiği resmi yazının içinde bu ifadeler mevcut…

Biliyorsunuz bu husus da bende geniş kapsamlı bir yazı yazdım. 

Orada yazılanlar ile Valiliğin bize aylar sonra gönderdiği BİLGİLENDİRME notu gerçeklerden uzak. Anlaşılıyor ki, Valilik makamını bilinçli olarak birileri yanıltıyorlar. Bu işle ilgili muhakkik tayin eden kişi, bu yerin kiralamasında etkin rol alan kişi. Bu sonuçtan ne bekliyordunuz?  Sonucun daha farklı olmasını mı? KHB Genel sekreteri bu yerin kiralanması için ilgili yerin en son ki ita amirine  (Selvi Koca’ya) talimat verin kişi. Bu soruşturmanın YERELDE sağlıklı ve sıhhatli yürütülmesini sağlayacak olan makam, KHB Genel Sekreterliği değil, Vali yardımcılarından biri idi. Prosedür hazretleri devreye girmiş KHB genel sekreterine ne oluyor bitiyor diye sorulmuş,  o da olayı kapatmış.

Bakın Kiralama işi meselesindeki ihale dosyasının içinde:

Bakanlık hukuk müşavirliği 2.1.2013 gün 641/26 sayılı yazı ile cevap veriyor. Cevap, oldukça manidar, oldukça üzücü…  Ama gerçekçi. 1. Hukuk Müşaviri vekili Av. Erol Demirci’nin imzası ile HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖRÜŞ yazısında diyor ki;

“… YUKARIDA BELİRTİLEN MEVZUAT HÜKÜMLERİ VE YAPILAN AÇIKLAMALAR ÇERÇEVESİNDE; MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN DOĞRUDAN TEMİNE İLİŞKİN USULE GÖRE HAREKET EDİLMEDİĞİ, PİYASA ARAŞTIRMASININ USULÜNE UYGUN YAPILMADIĞI ….” “… KİRALAMA İŞLEMİNDE ÖNGÖRÜLEN USULE UYGUN HAREKET EDİLMEDİĞİ, SÖZLEŞMEDE YÜKLENİCİ LEHİNE HÜKÜMLER KONULDUĞU HUSUSLARINDA OLUŞAN FİİLİ DURUMUN; ANILAN MERKEZİN VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN KUSURU, KASTI YÂDA İHMALİ BİR FİİLİ İLE OLUŞUP OLUŞMADIĞININ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN DİSİPLİN CEZASINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELEME KONUSU YAPILMASININ DA AYRICA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ…”

Hukuk işleri müşaviri diyor ki; YUKARIDA BELİRTİLEN MEVZUAT HÜKÜMLERİ VE YAPILAN AÇIKLAMALAR ÇERÇEVESİNDE; MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN DOĞRUDAN TEMİNE İLİŞKİN USULE GÖRE HAREKET EDİLMEDİĞİ, PİYASA ARAŞTIRMASININ USULÜNE UYGUN YAPILMADIĞI anlaşılmış.

Ayrıca bizim yukarıda linkini verdiğimiz yazı içiriğindeki bilgileri ve Bize ait HAVADİS Gazetesinin MAYIS ayı sayısında yer verdiğimiz hususları doğruluyor. Burada, nasıl görevin ihmali, görevin kötüye kullanılması, görevin suistimali yok? Burada bizim gün gün uyarıcı yazılarımız var. Gün gün uyardığımız halde, bu kiralama işi safhaları devam ederken uyardığımız halde, nasıl ihmal yok, kasıt yok, art niyet yok? Bile bile kiraladılar, bile bile bu yanlışlıkları yaptılar ve bile bile bu yanlış uygulamanın ardında durdular. Bu muhakkik kimmiş, neyin nesi imiş, görevi ne imiş, sıfatı ne imiş, kimin emrinde çalışan bir kişi imiş ki, bu denli üstün körü bir rapor hazırlayıp sunmuş ve bu rapora istinaden de VALİLİK makamına cevap gönderilmiş (!)

Sn. Valimizin bu işi kendisinin yardımcılarından birine vererek iyice inceletmesi gerekir. Yâda çok acil Bakanlık müfettişi istemesi gerekir. Dosyanın tamamını okumaktan aciz, bizim burada yazdıklarımızı iyi değerlendirmekten aciz birileri olayı kapatmış görünüyorlar. Bu olay kapatılacak bir olay değil. Nasıl soruşturmuş ki, ihalede dosyasında komisyon kararına şerh düşenleri görmemiş mi, onların ifadesine başvurmamış mı? Niye şerh düşmüşler? Orada eskiden şube müdürü olan adam imza atmıyor, niye atmıyor?

Hukuk işleri müşavirine görüş soruyorlar. O da diyor ki, baştan aşağı yapılanlar yanlış. Ama elinizi kolunuzu bağlayacak şekilde protokol yapmışsınız. Tutmazsanız da karşı taraf tazminat davası açar. Gidin tutun demiyor. Hadi tutmak zorunda kaldın. Ama bu baştan aşağı yapılan yanlışların hesabının sorulması gerekir diyor ve ayrıca kusur ve ihmalleri için soruşturma açmanız lazım diyor. Dosyada bu yazı duruyor. Ne yapmışlar? Sözde soruşturma açmışlar, kişilerin kastı ve ihmali olmadığını, iyi niyetli olduklarını, şahısların çıkar ilişkisi hissettirecek kanıya rastlanmamış diyerek rapor yazmış (!)Ey Muhakkik, sen niyet okuyucu musun?  Dosyadaki belge, bilgi, veriler ışığında, o ihalede görevli herkesin ifadesi başta almak üzere, bu işle ilgili alakalı komisyonların tamamının ifadelerine yazılı olarak başvurdun mu? Kimlerin ifadesini yazılı aldın? Bu hususta yazıya yazan ihbarda bulunan bizlerden, yazarak ihbar ettiğimiz için, tanık ifadesi aldın mı? ADSM de bunun dışında görgü ve olaya tanık kaç kişiden ifade aldın?

Muhakkik olarak dosyada adı geçen belgeler ve bizim yazdığımız hususlar mücevvehesinde piyasadan resmi yazılar yazarak belgeye dayandıracak şekilde bir araştırma yaptın mı?  Devlet zararı olup olmadığına nasıl karar verdin? Neye göre karar verdin, kanat oluşturdun bu raporu yazdın? Ortada ciddi bir yasal ihlal var ve sen bunu sadece disiplin soruşturması ile örtüyorsun. Merak ediyorum, bu işin sorumlulara ne gibi disiplin cezası önerdin ve verdiler? Mutlak o ceza da en hafif olan UYARI cezası filandır. Resmen olay, bilinçli olarak kapatılmaya çalışılıyor.

Buradan Mersin Valisine sesleniyorum. Konu hakkında çok ACİL bakanlık müfettişi gelmeli ve derinliğine olayları ele almalı ve soruşturmalı. Bu olay öyle basit bir inceleme raporu ile kapatılacak bir olay değil. Burada kamu zararı vardır. Burada kasıt vardır. Bilinçli olarak yapılan yanlışlar vardır. Halende bu yanlışta ısrar eden bir zihniyet vardır. Bunu ancak Bakanlık müfettişleri ortaya çıkartır. Zaten Valilik Makamına ilgili idarece verilen cevabi yazıda ne diyor? Toroslar ilçesinde yeni açılacak olan ADSM binasına taşınılacak diyor.

İyi ya, bizde bu kiralama yapılmadan başladık yazmaya. ADSM yeni binası bitmek üzere, ne diye bu kadar para ödemeye kalkıyorsunuz, ne diye şartları uymayan bir yeri kiralıyorsunuz, ne diye millete işkence ediyorsunuz, oranın ulaşım sorunu bile ciddi, vatandaşa eziyet etmeyin dedik. Bakın bu gün ADSM ye ait bina bitti ve bu gün yarın taşınılacak. Bu inceleme soruşturmayı yapan Genel sekreterlik makamı bu ADSM nin bir bölümünü kendine genel sekreterlik yapmaya kalkıyor. Bir yandan ise, ADSM yi oraya taşıyalım, şimdiki bu yeri biz Genel sekreterlik olarak kullanalım diyorlar. Allah aşkına, Eğer siz, bu usulsüz kiralama ile tuttuğunuz şu an ADSM hizmet yeri olarak kullanılan ve içinde trilyonluk tadilat yapılan yeri Genel sekreterlik yapmaya kalktığınız zaman bu kez yeni bir tadilat yapacaksınız. Yine masraf. Kimden çıkacak? Devletten. Kimin yerine yapacaksınız? Özel mülkiyete yapacaksınız. Yazık günah ya..  Öte yandan ADSM nin Toroslarda biten yeri ise, yıllar evvel ADSM olarak planlanıp, modern bir şekilde yapıldı. Şimdi kalkıp, projesine ve aslına uymayacak şekilde oranın bir bölümünü genel sekreterlik yapmaya kalkarsanız, oraya da yazık edersiniz. Yine dünya bir para harcanacak. Bu harcanacak paralar devletin paraları. Böyle dikkatsiz, palansız, programsız harcanır mı?