Mustafa TURAN

Mustafa TURAN

Mail: mustafaturan3000@hotmail.com

Bizi bu hale üretmeden tüketmek getirdi

ÜRETMEDEN TÜKETMEK...

Üretmeden tüketmek doğru olur mu?

Üretmediğin bir şeyi tüketiyorsan, dışa, ele güne muhtaç olursun.

Ülkemizde ÜRETİMİN her alanda artması ve yerli üretime ağırlık verilmesi ana hedefimiz olmalı.

Tohumu da, Tarlada kullanacağımız araç gereci de, Savunma sanayimiz başta olmak üzere tüm sanayi alanlarında ÜRETİMİ gerçekleştirmeliyiz.

Özellikle TARIMDA üretimi kaliteli ve verimli, şekilde arttırmalıyız.

Bunun için daha çok çaba harcamalı, araştırma, planlama yapmalıyız.

Biz her alanda, her sektörde, her iş konusunda üretimin öneminin farkında değiliz.

Onun farkında olmadığımız gibi, insani ilişkilerimizde, beşeri münasebetlerimizde de hep tüketen olmuşuz.

Karşılıksız bir dostluk, arkadaşlık, samimi bir muhabbeti özler olmuşuz.

Bunun Nedeni?...

Sevgiyi, saygıyı, ahlakı, örf adet ve geleneklerimizi, utanma duygusunu, merhamet ve vicdan unsurunu yok etmiş, tüketmişiz...

İnsanlığın devamı ve gelecek nesillerin daha acı ve yokluk içinde olmamaları için tüm değerleri yeşertmek yeniden üretmek durumundayız.

Doğan her çocuğumuzun kalbine sevgi ekmeliyiz.

Ekmeliyiz ki, saygı, ahlak, örf adet ve geleneklerimiz, utanma duygumuz, merhamet ve vicdan unsurumuz yeniden oluşsun.

Her iş ve alanda üretirken, bu manevi hususları da unutmamalıyız.

Bu hayati önem arz eden hususları da yeniden yeşerterek üretmeliyiz.

Bu Aziz millet her şeyin en iyisine ve güzeline layık.

Hayırlı bayramlar olsun.