Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Böyle şartname mi olur?

Olur, olur, hem de bal gibi olur. Çünkü devir, ben yaptım oldu devri. Her ilgili yetkili de KENARDAN SEYREDER.

İşin içine siyaset, hamaset girdi mi her rezillik oluyor işte…

Tarsus Devlet Hastanesi ÇAMAŞIR YIKAMA VE ÜTÜLEME HİZMETLERİNİ ihaleye çıkıyor.

Birincisi, önceki Başhekim döneminde biz orayı gezip gözlerimizle görmüştük.

Çamaşırhane mevcut ve atıldı.

Adam ben buraları en kısa sürede hazır hale getireceğim, devletin kör kuruşunu koruyacağım diyordu.

Bende gelip bunu kaleme almıştım. Arşivde duruyor.

Ne oldu ise oldu, aradan geçen süre zarfından defalarca bu işle ilgili seslenişimiz olmasına rağmen ilgilisi yetkilisi pek o yerli olmadı ve iş ihaleye çıktı.

Geçen yazımda belirttim. Bu türden ihaleler ne hikmet ise kurumların kendi web sitelerine konmuyor. KİK de, EKAP da var diyerek geçiştiriyorlar.

Bizim için pek önemli değil.

Biz bir şekilde artık bu bilgilere onlar istese de, istemese de ulaşıyoruz.

Ama kamuoyunun oluşması, daha fazla firmanın işe iştirak etmesinin sağlanması, tam rekabetin oluşması için bu ihale ilanlarının tamamının dökümanlarının ilgili kurumların kendi web sitelerine konmasından yanayım.

Geçen yazımda ben inceliyorum demiştim.

İnceledim.

Bakın Önce idari şartnamede bana ters gelen hususları dile getireyim.

Eğer İHALEDE SERBESTLİK- TAM REKABET- AÇIKLIK ilkeleri yerine gelsin deniyor ise, şimdi buraya alacağım maddelerdeki şartların kime ne getirisi olur?

Firmalara getirisi nedir, devlete olan getirisi nedir, bu şartnameyi hazırlayan- işleme koyanlara getirisi nedir, bunun iyice incelenip tahkik edilmesinde fayda var derim.

Burası devletin kasası...

Orada yetimin hakkı var. 

Bakın 190 bin kilogramlık bir iş.

Birde, ÖNEMLİ OLAN, KURU GİDER ISLAK GELİR. KİRLİ GİDER YİNE KİRLİ GELİR. TAM GİDER, EKSİK GELİR.

Daha neler olur.

Bunlar içinde devlet kontrol ve muayene teşkilatları kurmuş.

Onlarda memurlardan oluşuyor.

Çoğunluk da işin EHLİ VE UZMANI DEĞİL…

Böyle olunca yutturması da kolay oluyor.

Allah devletimize, milletimize acısın başka diyecek söz bulmakta güçlük çekiyorum.

O yüzden yazıyorum, ilgilisi yetkilisi çok dikkatli olsun.

İhale tarihi: 02.04.2013, İhale saati: 10:00, İhale komisyonunun toplantı yeri: İhale Toplantı Salonu, İhalenin yapılacağı adres: Mersin Tarsus Devlet Hastanesi Satınalma Birimi (Ana Hizmet Binası) Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi No:27 Tarsus/MERSİN, Tekliflerin sunulacağı adres: Mersin Tarsus Devlet Hastanesi Satınalma Birimi (Ana Hizmet Binası),İhale kayıt numarası:2013/26381

İDARİ ŞARTNAMEDEKİ Maddeye bakın;

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sektörde yapılan her türlü Çamaşır Yıkama Kurutma ve Ütüleme Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir. Özel sektörden verilecek iş deneyim belgesi Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinin 45. Maddesindeki şartlara göre verilecektir.

Teknik şartnameye bakıyorsunuz. 

Bu şartnamede ki;  13- 14- 15- 16- 17 nci maddeleri çok dikkatli okumak lazım.

Özellikle ihaleye çıkan idarenin müdürü Gültekin Arsoy eline alıp işi iyi bir incelisin. Tahkik etsin.

13.üncü maddede istenen ekipman, 16.ncı maddede istenen çamaşır yeri ile ilgili istenen kurallar bölümündeki belirlenen şartlar, Mersin de hangi firmada var?

Tarsus da hangi firmada var?

Bu şartları taşıyan acaba kaç firma var?

Madde 17 de A bendinde bulunan TSE belgesi veya kalite yönetim sistemi belgesi istenmesi, aynı maddenin F bendinde Makine, ekipman yeni, temiz ve bakımlı olmalı; bakım kayıtları dosyalanmalıdır” denmesi nedendir?  

Bakım kayıtları tutulsun tamam.

Ama makine ve ekipmanı niye yeni olmalı?

Adamın makinesi 1- 2 yıllık ise işe girmesin mi?

Bu şartlar MERSİN de hangi firmada bulunmaktadır?

Mersin’de idari ve Teknik şartnamedeki bu istenen kurallara uyan kaç firma vardır?

İŞİN GARİBİ NEDİR BİLİRMİSİNİZ? Bu ihale daha önce de Mersin Devlet Hastanesinde yapıldı. Orada ŞARTNAMEDE adamın ayak numarasına kadar verdiler. Bizde tuttuk yazdık. Sonra? Sonrası şu. Baktılar birileri bu işi takip ediyor. Ne yapalım? Bir şaşırtmaca yapalım dediler. Çok akıllılar ya. Fiyatta oynama yapıldı, firmada oynama yapıldı, ortak girişim felan filan…

Bakın o gün MDH yi uyaran yazı yzdım.

O yazıdaki hususların benzeri Tarsus Devlette yaşanıyor.

Günah.

Orasının Hastane Yöneticisi Cehdi Ertong geçmişte Tarsus da çok sıkıntılar yaşadı.

Yine Müdür Gültekin Arsoy  o da Gerek MDH de, gerekse Kadın doğumda çok sıkıntılar yaşadı.

Tekraren yanlışlıklar yapılırsa yine yaşarlar.

Onlara da yazık değil mi?

Birileri üç kuruşu kazanacak diye, devletin makamlarında oturanların bu tür yanlışlıklar yüzünden mahkeme kapılarında sürünmesi mi gerekir.

Değerli yöneticiler,

Hastanelerde hizmet veren TEMİZLİK- GÜVENLİK- BİLGİ İŞLEM- YEMEK ve diğerlerinde PERSONEL maaşları ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Çalışan gariban insanlar paraları çok geç alıyorlar. Şartnamelerinizde durum belli. İdare tarafından firmaya ödeme yapıldıktan sonra belirli bir süre koymuşsunuz. O sürede işçinin parasını vermeleri gerekir. Ama gelin görün ki, idare bu parayı firmaya verse bile, onlar 10- 15- gün bazen 20 gün gecikmeli veriyorlar. O işçilerin yasal haklarını araması gereken KONTROL ve MUAYENE teşkilatlarınız yan gelip yatıyorlar. Şartname hükümlerini uygulasalar o firmaların teminatlarının yakılması ve hazineye irat kaydedilmesi gerekir. Ve cezalandırılmaları gerekir. Bu işin sonucu ihalelerden men edilmeye kadar gider. Ama elinizdeki TEKNİK ve İDARİ şartnameler düzgün uygulanmıyor. O zaman o muayene ve kontrol teşkilatlarını neden kuruyorsunuz? Laf olsun, torba dolsun diye mi? O çalışanların maaşlarının gününde ödenmemesi suçtur ve bu suça iştirak edenlerden gün gelir bu devlet hesap sorar. Devletin makamlarında oturanların PEYGAMBER POSTU giydiği söz konusu ise, o posta yakışır olacaksınız. Hak hukuk ve adaletten şaşmadan idarenizi yapacaksınız.

ÖNEMLİ BİR AYRINTI DAHA VERMEK İSTİYORUM.

BURADA KHB MERSİN GENEL SEKRETERİNE SESLENİYORUM.

Tüm size bağlı birimlere resmi yazı ile duyurunuz.

Tüm Büyük ihaleler BASIN’ a açık, basın huzurunda gerçekleşsin.

Basın mensuplarının bu ihaleleri izlemesi, takip etmesi, gelişmeleri kamuoyuna duyurması AÇIKLIK VE ŞEFFAFLIK GEREĞİDİR.

Basına iştirakçilerden ve firmalardan ayrı bir yer ayırırsınız, gelir oraya otururlar, kimisi kamera kaydı ile kimisi fotoğraf tespiti ile kimisi notunu alarak yapılan ihaleyi ve yaşanan olayları izler, takip eder, durumu kamuoyuna yansıtır.

Bunda çekinecek yada devletin aleyhine olacak tek bir husus yok.

Geçmişte MDH de bu yapıldı ve çok da iyi neticeler alındı.

Denetimden kaçmak kimseye yarar sağlamaz.