Mustafa GÖKTAŞ

Mustafa GÖKTAŞ

Mail: mustafagoktas006@gmail.com

Canım Türkiye’m...

İşinize bakın!

Devletimiz, bizim vazgeçilmez değerimizdir.

Siyaset yâda siyasi çatıdan bahsetmiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden bahsediyorum.

Benim tüm ömrüm, Devlete ve Millete karşılıksız hizmet ile geçti.

Zaman zaman sıkıntılar yaşadım, üzüldüm ama devletim için helali hoş olsun.

Ne derler, müminin niyeti amelinden büyüktür.

Bakın ekonomi zorda, insanlar darda, geçim sıkıntısı var, ORMANLAR YANIYOR!!!

Sınırlarda göçmenler var.

Suriye vardı, Afganlar çıktı.

Bilmediğiniz nice Afrika ülkelerinden bile gelenler var.

Sığınmacı adı altında gelenlerin, devletimizin altına dinamit koymasından bende sizler gibi endişeliyim.

Bizlerin Merhameti, MARAZA çıkarmasın sonra, diye düşünenlerdenim.

Biz bu devleti, ne güçlükler ile kurduk.

Kimse yıkmayı yâda bölüp parçalamayı aklının ucundan bile geçirmesin.

Devlete ve millete zarar vermeye kalkanların karşısına ULUS olarak ABİDE gibi dikilmeyi biliriz.

Biz TÜRK’ÜZ ve bu vatana millete göz diken TİLKİLERİN kuyruğunu birbirine bağlamayı çok iyi biliriz.

Bizim milletimizin merhameti DERYA gibidir.

Ama sabrında bir sınırı var.

Özellikle, AB ve ABD başta olmak üzere hiçbir devlet sabrımızı sınamasın.

Siyasi partilerin başkanlarına sesleniyorum.

Toplum, size olan güven ve inancını yitirmiş durumda.

Toplumsal inandırıcılığı yeniden tesis etmek zorundasınız.

Devletimizin, bana göre başlıca üç önemli görevi var.

Bunlar, GÜVENLİK- ÖZGÜRLÜK ve EKMEK...

Devlette bu uğurda tarafsız ve adil hizmet sunmaya özen göstersin.

Bizlerde Devlete olan sadakat ve bağlığımıza halel getirmeyelim.

Devlet ebet mübettir.

Elbette bende yaşıyor görüyorum.

Siyasi gücü elinde tutanlar, parti ayrımı yapmıyorum, çünkü hepsinin yereldeki çalışmasını, yâda genelini yaşıyoruz.

Uygulama ve çalışmaları, bir tarafta ZADE, diğer tarafta ZEDE üretiyor.

Esas sorun, bizim kanun, yönetmelik ve yasa kitaplarımızda değil, uygulamalarda...

Uygulamalarda hatalar yapılınca tadı kaçıyor.

Hukuk ile oynarsanız, yüce devletimizin akıl sağlığını bozarsınız.

Hukuk herkese lazım...

Kiminiz göçmenleri, kiminiz ormanları, kiminiz ekonomideki sıkıntıya dem vuruyorsunuz ama hiç devletin kılıcını çektiğinizi göremiyorum.

Tavır ve davranışlarınızla bu devlete zarar vermeyin.

Kimse vatanımızda değişik hesaplar yapamaz.

Biz bu toprakları kanla, savaşarak almışız.

Yüz binlerce şehidimiz var.

Onların dul ve yetimleri var.

Biz onların hakkını hukukunu yedirmeyiz.

Topraklarımıza göz dikenlerin gözünü oyar, kendi topraklarını onlara dar ederiz.

Unutmayın, Türk balası Kurt olur, Bastığı yer YURT olur!!!