Prof.Dr.Mehmet Ali Körpınar

Prof.Dr.Mehmet Ali Körpınar

Mail: korpinar@istanbul.edu.tr

ÇEVRE FELAKETİ YAŞIYORUZ (42) !!!

Güzel ülkemizde ve dünyamızda; küresel sermaye ve AB-D emperyalizminin çıkarları yüzünden, oluşan doğa katliamı nedeniyle sağlıklı ve mutlu yaşamımız giderek tehlikeye düşmektedir. Bizden sonraki nesillere de daha riskli ve kirli bir dünya bırakmamız söz konusu.

Pek çok gelişmiş ülkede toplum, yaşanan çevre felaketlerine karşı hem siyasal hem de sivil toplumsal örgütleri ile gereken tepkilerini çok güzel ortaya koymaktadır. Ne yazık ki güzel ülkemizde siyasi yaşam, kısırlaştı ve sadece dinsel siyasete veya etnik kimliğe dayalı hale geldi. Çağdaş demokrasilerde olduğu gibi ülkemizde yaşanan çevre kirliliğine ve halk sağlığına karşı duyarlı bir siyaset ve siyasi güç söz konusu değil.

Oysa dünyamızda ve güzel ülkemizde her yıl tekrarlanan ve yıllardır devam eden çevre sorunlarımızı dile getirmemiz, hep birlikte çözümler aramamız gerekir. Örneğin,

MADEN ARAMADA KANADA-TÜRKİYE FARKI.

Kanadalı Alamos Şirketi, 28.2.2019 tarihli KHK ile devlet değerli madenlerden %4,5 pay alacakmış. Yani Kirazlıda şirket 3,82 milyar $ kazanacak, devletimize ise 180 milyon $ verecekmiş. (20.8.2019-Sözcü).

KAZ DAĞLARINDA KİRAZLI GİBİ 44 PROJE DAHA VAR. Kazdağlarındaki katliam, gözleri bölgedeki maden arama çalışmalarına çevirdi. Doğayı delik deşik edecek, 44 maden ruhsatı daha varmış (27.8.2019-Sözcü).

KAZ DAĞLARINDA 11.000 TON SİYANÜR KULLANILACAK. Çanakkale Bel. Bşk. Ülgür Gökhan açıklamasına göre, Kanadalı Şirket Altın arama faaliyetleri için 195 bin ağaç kesmiş ve 11.000 ton siyanür kullanacakmış Yani bölgede sular içilemeyecek (6.9.2019-Sözcü).

RANT UĞRUNA TÜRKİYENİN DOĞASI TALAN EDİLİYOR. Akkuyudaki santralin bulunduğu bölgede ağaç kesimi sürüyor. ÇED raporuna göre toplamda 200 bin ağaç kesilecekmiş (10.8.2019-Sözcü).

DOĞAYA KARŞI YAPILANLAR KÖTÜLÜĞÜN ORGANİZE HALİ. Maden aranacak bölgede 750 bin ağaç olduğu söyleniyor. Projenin sınırları İznik Gölüne dayanıyor (10.8.2019-Sözcü).

YEMYEŞİL ORMAN ADETA ÇÖLE DÜNDÜ. Orduda 5 yıldır siyanürle altın çıkaran İngiliz firması şimdi de altın aradıkları bölgeyi 3 katına çıkarmak için 5 yıllık ek süre talep etti (11.8.2019-Sözcü).

HOLLANDALI ŞİRKET, UŞAKTA 11 YILDIR SİYANÜRLE ALTIN ÇIKARIYOR. Altın madeni yüzünden 2 köyde sular arsenik nedeniyle içilmez hale gelmiş (22.8.2019-Cumhuriyet).

YİNE KANADALI ŞİRKET ELDORADO DEVREDE. Samsunun Kavak ve Havza ilçelerinde Şahin dağlarında 1975 Hektarlık alanda yapacağı maden araması, 16.10.2024 yılına kadar sürecekmiş (22.8.2019-Cumhuriyet).

Yukarıda sıralamaya çalıştığım, ülkemizdeki çevre felaketlerine karşı halkımızın, sizlerin, STK’ların, tüm yöneticilerimiz ve danışmanlarının, umarım dikkatini çekebilirim ve de gereken önlemleri de zamanında ve hep birlikte alırız.

Özellikle orman yıkımı ve çevre kirliliği için alınması gereken önlemler ne kadar gecikirse, olası çözümlerinde o kadar zorlaştığı sonucunu, bilgilerinize sunmak isterim. Aksi halde dünyamızı ve onun en güzel ülkesinin doğal yaşam olanaklarını göz göre göre kaybedeceğiz.

Ayrıca güzel ülkemiz, AB-D emperyalizminin organize ettiği projeler nedeniyle iç ve dış güvenlik açısından oldukça kötü günler yaşıyor. Her gün saygıdeğer canlarımızı kaybediyoruz. Bu terör kaosunun devam etmesi halinde, ekonomik sıkıntılarımız da artacaktır ve de artmaya başladı. Yıllardır uyguladıkları emperyalist projeler ile bizleri, birbirimize düşman edenler ise zil çalıp oynuyor. Bu tuzaktan en kısa sürede çıkmayı umut ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla (1.10.2019)

Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR

Yorum Yazın