Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

İdarenin yanlışı KİK'ten döndü...

Mersin Devlet Hastanesinin HER ŞEYİN EN İYİSİNİ BİZ BİLİRİZ anlayışı ile çalışan SATIN ALMA KOMİSYONU başkan ve üyeleri ile idaresinin verdiği yanlış kararı günlerce buradan dile getirdik. KHB genel sekreteri YAVUZ GÖZÜKARA ve Hastane Yöneticisi MEMNUNE ÇAMSARI olaylara karşı oldukça duyarlı olması gerekirken pek o yerli olmadılar. İşte o verilen satın alma komisyonu kararına itiraz yapıldı. Kamu ihale Kurumu itirazı değerlendirdi ve aşağıdaki kararı verdi. 9 kişilik kurul kararında 8 kişi bu kararı onayladı, bir kişi karşı oy kullandı. İşte MDH nin mevzuata uygun olmayan satın alma kararı böyle ortaya çıkarıldı.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/017, Gündem No : 9  Karar Tarihi : 25.02.2013Karar No : 2013/UH.I-1116

Şikayetçi:  Tuğra Yemekçilik Gıda Temizlik İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti., GÜLTEPE MAH. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CAD. ADANA

İhaleyi yapan idare: Mersin İli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Nusratiye Mahallesi Kuva-İ Milliye Caddesi No: 132 33050 MERSİN

Başvuru tarih ve sayısı: 22.01.2013 / 2813

Başvuruya Konu İhale: 2012/173975 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dahil Yemek Pişirme Ve Sonrası Hizmet Alımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 26.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tuğra Yemekçilik Gıda Temizlik İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 07.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 22.01.2013 tarih ve 2813 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2013/435 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, istikrar kazanmış Kurul kararlarına göre kârsız yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerekirken idare tarafından kendilerinden bazı öğünler için açıklama istendiği, tüm öğünler üzerinden aşırı düşük açıklaması istenmediği, bütün öğünlerin bir bütün olduğu, birbirinden bağımsız değerlendirme yapılamayacağı, diyet ve normal yemeğin aynı kazanda piştiği dikkate alındığında öğünler arasında elektrik, işçilik gibi diğer giderler açısından bağımsız hesaplama yapılamayacağı, maliyet analizlerinde çiğ girdiler ile diğer girdilerin ayrı hesaplandığı, isteklilerin maliyet analizleri doğrultusunda birbirinden farklı açıklamalar yapılacağından tekliflerin sağlıklı değerlendirmeyeceği, önemli bileşenler belirtilmediği için açıklama verilmesinin imkânsız olduğu, idarenin tanzim ettiği süreçle hemen hemen tüm isteklilerin açıklama vermesi gerekeceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İhale dokümanının incelenmesi sonucunda hizmet alımı ihalesinin malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımının diyet kahvaltı, normal kahvaltı, diyet yemek ve normal yemek şeklinde birim fiyat teklif alma yoluyla kurgulandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu ihaleye 20 isteklinin teklif verildiği, dört isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, on dört istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, on bir isteklinin teklifinin açıklama sunmadığı gerekçesiyle, üç isteklinin teklifinin ise açıklamaları uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, ihalenin Harput İaşe İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin“İdari şartname” başlıklı 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise “İdare, tip idari şartnamede düzenlenmeyen, ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.” hükmü yer almaktadır. Başvuru konusu “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ait İdari Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde, “33.1.İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

33.2.İhale komisyonu tarafından;

a) Hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

33.3.İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterler esas alınacaktır.”düzenlemesi,

“Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde ise “Verilen teklifin, toplam yaklaşık maliyetin % 80 ‘inin altında kalması durumunda aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacaktır. Verilen teklif Toplam yaklaşık maliyetin % 80 ‘ inin üstünde olsa dahi, kalem bazında % 80 ‘in altında kalırsa sadece o kalemler için de aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır. İdarenin tip idari şartnamede yer alan bir hususu ayrıca idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde düzenleme konusu yaptığı, ihale komisyonu tarafından söz konusu düzenleme esas alınarak; Teklif tutarı yaklaşık maliyetin %80’inin üstünde olmakla birlikte kalem bazında aşırı düşük teklif olarak belirlenen başvuru sahibinden diyet yemeği, normal kahvaltı ve diyet kahvaltıya ilişkin olarak örnek menüye göre fiyatlandırılarak ortalama fiyata göre hesaplanmış toplam yemek bedeli ile ilgili,

Teklif tutarı yaklaşık maliyetin %80’inin üstünde olmakla birlikte kalem bazında aşırı düşük teklif olarak belirlenen Zeugma Yemek Temizlik Gıda İlaçlama Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Metsim Mersin Özel Eğitim Turizm Yemekçilik Temizlik Kırtasiye Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Asol Gıda Eğit. İnş. Nak.Tur.San.ve Tic. Ltd. Şti. – Öz Or – Sa San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi (O.G), Avşaroğulları Yemek Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Serhat Tabldot Temizlik Tekstil İnşaat Hayvancılık Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinden normal kahvaltı ve diyet kahvaltıya ilişkin olarak örnek menüye göre fiyatlandırılarak ortalama fiyata göre hesaplanmış toplam yemek bedeli ile ilgili,

Teklif tutarı yaklaşık maliyetin %80’inin altında olan ve aşırı düşük teklif olarak belirlenen Tsk Yemekçilik Bilgi İşlem Temizlik Özel Sağlık Hizmetleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Ayyıldız San. Tic. Ltd. Şti O.G, Fesleğen Tem. Bil. Yem Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Divanlı İnş. Otomotiv San.ve Tic. Ltd. Şti. – Ersem San. Tic. Ltd. Şti O.G., Özol Yemek Temizlik Güvenlik San.ve Tic. Ltd. Şti. – Özdemir San. Tic. Ltd. Şti O.G, Cesur Yemekçilik Gıda Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi – Medsan Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G., Günay Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik İnşaat Hayvancılık Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi ve Çelikkan Yemek Pazarlama San.ve Tic. Ltd. Şti.nden normal yemek, diyet yemeği, normal kahvaltı ve diyet kahvaltıya ilişkin olarak örnek menüye göre fiyatlandırılarak ortalama fiyata göre hesaplanmış toplam yemek bedeli ile 12 aylık personel gideri, sözleşme gideri, ilaçlama gideri, tüp gaz, elektrik ve su gideri, turnike sistemi ve kartlar gideri, demirbaş gideri, personel portör gideri ile ilgili, Açıklama istenildiği, toplam teklif fiyatına ve kalem fiyatına göre açıklama istenecek isteklilerin belirlendiği ve açıklama istenen bileşenlerin farklılaştırıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,  “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise,“…79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır. Bahse konu madde hükmünden ve açıklamadan, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, aşırı düşük teklifleri, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre isteklilerin toplam teklif fiyatları göz önünde bulundurarak tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce teklifte önemli olan bileşenler ile ilgili ayrıntılı açıklama isteyecekleri anlaşılmaktadır.  Teklif fiyatından toplam teklif fiyatının, bileşen tanımının da teklifi oluşturan kalemler olarak değil, kalemlerin ve dolayısıyla teklifin içinde olması gereken giderler olarak anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla, toplam teklif fiyatı üzerinden aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi ve açıklama istenilmesi gerekmekte olup kalem fiyatı bazında aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinin ve toplam teklif fiyatına veya kalem fiyatına göre farklı bileşenlerin açıklanmasının istenmesininmevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. İhale konusu “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmet Alımı”nın personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet işi olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerine yönelik olarak aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından belirlenmiş bir sınır değer bulunmadığı anlaşılmakla beraber personel çalıştırılmasına dayalı olmayan alımlardaki aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, idarece belirlenebilecek azami kâr miktarı olan, yaklaşık maliyet hesabında bulunan tutarın %20’si nispetindeki kâr bedelinin hariç tutulması sonucu elde edilen meblağın altında kalan tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiğiyönünde istikrar kazanmış Kamu İhale Kurulu Kararları bulunmaktadır. Başvuruya konu ihalede, yaklaşık maliyet içerisindeki kâr oranının tespit edilmesi mümkün olmamakla birlikte, anılan Yönetmelik hükmü gereği en fazla %20 oranında kâr belirlenebileceğinden hareketle 4.812.100,00 TL olan yaklaşık maliyettin 1,20’ye bölünmesi sonucu karsız yaklaşık maliyetin 4.010.083,33 TL olduğu, başvuru sahibinin teklif fiyatı dikkate alındığında aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, teklif fiyatları kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olan isteklilerin sorgulanması gerekmektedir. Söz konusu isteklilerden, her öğün için örnek menü oluşturulması ve teklifteki önemli bileşenlerin tespit edilmesi suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve isteklilerce sunulan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece Tsk Yemekçilik Bilgi İşlem Temizlik Özel Sağlık Hizmetleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Ayyıldız San. Tic. Ltd. Şti O.G, Fesleğen Tem. Bil. Yem Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Divanlı İnş.Otomotiv San.ve Tic. Ltd. Şti. – Ersem San. Tic. Ltd. Şti O.G., Özol Yemek Temizlik Güvenlik San. ve Tic. Ltd.Şti. – Özdemir San. Tic. Ltd. Şti O.G, Günay Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik İnşaat Hayvancılık Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi, Cesur Yemekçilik Gıda Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi – Medsan Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G., Çelikkan Yemek Pazarlama San.ve Tic. Ltd. Şti., Vurallar Tem. Tekstil Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti., Serhat Tabldot Temizlik Tekstil İnşaat Hayvancılık Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve Zeugma Yemek Temizlik Gıda İlaçlama Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden, her öğün için örnek menü oluşturulması ve teklifteki önemli bileşenlerin tespit edilmesi suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve isteklilerce sunulan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Oyçokluğu ile karar verildi. / Mahmut GÜRSES / Başkan - Kazım ÖZKAN/ II. Başkan -  Ali Kemal AKKOÇ / Kurul Üyesi -  Erkan DEMİRTAŞ/ Kurul Üyesi - Ahmet ÖZBAKIR/ Kurul Üyesi -  Mehmet Zeki ADLI/  Kurul Üyesi - Hasan KOCAGÖZ/ Kurul Üyesi -  Hamdi GÜLEÇ /Kurul Üyesi- Mehmet AKSOY / Kurul Üyesi.

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “istikrar kazanmış Kurul kararlarına göre karsız yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerekirken idare tarafından kendilerinden bazı öğünler için açıklama istendiği, tüm öğünler üzerinden aşırı düşük açıklaması istenmediği, bütün öğünlerin bir bütün olduğu, birbirinden bağımsız değerlendirme yapılamayacağı, diyet ve normal yemeğin aynı kazanda piştiği dikkate alındığında öğünler arasında elektrik, işçilik gibi diğer giderler açısından bağımsız hesaplama yapılamayacağı, maliyet analizlerinde çiğdi girdiler ile diğer girdilerin ayrı hesaplandığı, isteklilerin maliyet analizleri doğrultusunda birbirinden farklı açıklamalar yapılacağından tekliflerin sağlıklı değerlendirmeyeceği, önemli bileşenler belirtilmediği için açıklama verilmesinin imkânsız olduğu, idarenin tanzim ettiği süreçle hemen hemen tüm isteklilerin açıklama vermesi gerekeceği” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, Tsk Yemekçilik Bilgi İş em Temizlik Özel Sağlık Hizmetleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Ayyildız San. Tic Ltd Şti. Ortak Girişimi, Fesleğen Tem. Bil. Yem Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Dıvanlı İnş.Otomotiv San ve Tic Ltd. Şti.-Ersem San. Tic. Ltd. Şti Ortak Girişimi, Özol Yemek Temizlik Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti.-Özdemir San. Tic. Ltd. Şti O.G, Günay Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik İnşaat Hayvancılık Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi, Cesur Yemekçilik Gıda Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi-Medsan Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Çelıkkan Yeme Pazarlama San.ve Tic. Ltd. Şti., Vurallar Tem. Tekstil Gıda ve Day. Tuk. San. Tic. Ltd Şti., Serhat Tabldot Temizlik Tekstil İnşaat Hayvancılık Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve Zeugma Yemek Temizlik Gıda İlaçlama Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden, her öğün için örnek menü oluşturulması ve teklifteki önemli bileşenlerin tespit edilmesi suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve isteklilerce sunulan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebllğinin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarına yönelik “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;  Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin ihale fiyatları esas alınması ile aşağıda verilen tabloda belirlenen,  Bileşenler üzerinden toplam 4.812.100,00 TL olarak hesaplandığı, Bahse konu ihalede (29) adet ihale dokümanı satın alındığı, 26.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 20 istekli tarafından teklif verildiği, İdarenin teklif değerlendirmesine göre, iki isteklinin teklifinin “iş deneyim belgesinin uygun olmadığı” gerekçesiyle, bir isteklinin teklifinin “Birim fiyat teklif cetveli hatalı olduğu” gerekçesi ile ve bir isteklinin teklifinin de, “bilançosu tutmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 16 teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

TSK Yemekçilik Bilgi İşlem Temizlik Özel Sağlık Hizm. Taş. San ve Tic. Ltd. Şti.-Ayyıldız San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 3.295800,00

Fesleğen Bil. Yem Gıd. Org. Tur. Tem San. Tic. Ltd. Şti. 3.318.550,00

Divanlı İnş. Otomotiv San ve Tİc. Ltd. Şti.-Ersem San Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 3.391.000,00

Özol Yemek Temizlik Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti.-Özdemir San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, 3.597.000,00

Günay Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik İnşaat Hayvancılık Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi  3 693.500,00

Cesur Yemeklik Gıda Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi-Medsan Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 3.793.250,00

Çelikkan Yemek Pazarlama San ve Tic. Ltd. Şti. 3.820.700,00

VuralIar Tem. Tekstil Gıda ve Day. Tük. San Tic. Ltd. Şti. 3.903.000,00

Serhat Tabldot Temizlik Tekstil İnşaat Hayvancılık Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi 3.913.450,00

Zeugma Yemek Temizlik Gıda İlaçlama Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 3.951.750,00

Tuğra Yemekçilik Gıda Temizlik İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. 4.010.100,00

Harput İaşe İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.    4.019.400,00

Metsim Mersin Özel Eğitim Turizm Yemekçilik Temizlik Kırtasiye Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi          4.095.700,00

Asol Gıda Eğit. İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Öz Or-Sa San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 4.179.100,00

Avşaroğulları Yemek Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti 4.542.500,00

Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 4.545.850,00

Şeklinde verildiği, idarece, ondört istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, onbir isteklinin teklifi açıklama sunmadığı gerekçesiyle, üç isteklinin teklifi ise açıklamaları uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, ihalenin Harput İaşe İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı, Anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir. Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir. İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle; başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum. /  Ali Kemal AKKOÇ /Kurul Üyesi

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES:batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com