Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

KHB de otelcilik hizmetleri imiş…(!)

KHB yönetimi kurumlara taşeron elemanı alırken neye dikkat ediyorlar.

Hiç bu kişiler bir eğitim ve uygulamadan geçiriliyor mu?

Sizler sağlık kuruluşusunuz.

Kalite ve verimlilik sizin için önemli.

Ayrıca Hasta memnuniyeti çok önemli... 

Bu yüzden tüm çalışanlarınızın başta 657 tabi olanların sonrasında Taşeron işçisi olarak aldıklarınız dâhil sürekli eğitimden, seminerlerden geçirilmesi gerekir.

Bu yazdıklarımın bazılarını şeklen ve ismen bildiğinizi biliyorum.

Çünkü sadece şartnamelere yazıyorsunuz.

Şartnamelere yazmakla olmuyor.

Uygulama çok önemli.

Hastaya “haa” diyen,” ne diyon sen” diyen bir görevlinin kime ne faydası olabilir?

KHB çatısı ile adeta ÖZEL bir kuruluş haline geldiniz.

Kadrolarınız değişti, ilave müdürler geldi, unvanlar değişti, hizmet anlayışınız değişti (!)

Bünyenizde OTELCİLİK hizmetleri diye bir birim oluştu, Her hastanede başına bir müdür fazlası ile yardımcı verdiniz.

Hizmetlerinizin kalitesinde ne değişti?

Yataklı hizmetlerinizde ne değişti?

O müdür yaptıklarınız, yardımcı yaptıklarınız, birim sorumlusu yaptıklarınız, uzman yaptıklarınız, iş başına getirdiklerinize sorun bakalım:

Hastanın önemi, Hasta kime denir?

Hasta ve hastanenin kesişme noktaları nelerdir?

Hasta ile mesleki ve sosyal ilişki kurma ve sosyal ilişkiyi yaşatmak nedir?

Hasta memnuniyetini sağlama ve hastaya sadakatin önemi nedir?

Hasta sadakatini sağlamak üzere çalışanların davranışları nasıl olmalıdır?

Halkla ilişkiler nedir?

Halkla ilişkilerin Temel Kavramlarını biliyor musunuz?

Hasta şikâyetleri ve bu sorunlar ile başa çıkılması hakkında bir eğitiminiz var mı?

Hastanın zor talepleri için bir grup çalışması yapıyor musunuz?

Çalışanların hizmetindeki verimi ölçüyor musunuz, bu değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz?

Hastaların profilleri ve hastaların beklentileri hakkında bir çalışmanız var mı, bilgi sahibi misiniz?

Hasta Odaklı Kurum Kültürü ve Vizyonunuz var mı, bunu nasıl işletiyorsunuz?

Hasta Segmentasyonu nedir biliyor musunuz?

Hastaların yönlendirilmesi ve yönetim modeli olarak nasıl bir metot belirlediniz?

Hasta ilişkileri yönetimi amaçlı eğitim seminerleri yapıyor musunuz?

Hasta bağlılığı ve kurumun karlılığı için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Hastalarla sosyal olarak ilişki Modelleri ve hastaya Sadakat Programları geliştiriyor musunuz?

Hastalar ile Yüz Yüze İletişim de nasıl davranılması gerektiği hususunda çalışmalar yapıyor musunuz?

Hastalar ile Telefonla İletişim de nasıl davranılması gerektiği hususunda çalışma yapıyor musunuz?

Elemanlarınız ve çalışanlarınız Hasta ile Yazılı İletişim kurabiliyorlar mı?

Kurum İmajınız hastaya ve yakınlarını düzgün yansıtılıyor mu?

Kurumunuzun işe adam alırken eleman seçme ve yerleştirme süreci var mı?

İş Profillerinin geliştirilmesi yönünde bir çalışmanız var mı?

İşe insanları alırken hangi teknikleri kullanıyorsunuz? ( Testler Yetenek, Beceri, Kişilik, İlgi, Motivasyon)

İşe girecekler ile ilgili Mülakat ve Değerlendirmeleri nasıl yapıyorsunuz?

İşe Alma ve Karar Verme Süreciniz ne kadar, Doğru Eleman Seçebiliyor musunuz?

Yetenekli, Bilgili ve Deneyimli Eleman Seçmek, Sağlık Kurumu olan siz Hastanelerde Yeterli mi?

Seçtiğiniz Kişileri görev olarak Doğru Yerlere Yerleştiriyor musunuz?

Eleman Seçimlerini Kimler Yapıyor?

Eleman Seçimi Yapan Kişilerin Eğitimi nedir?

Hastalar ve yakınları ile ilgili düzgün iletişim kurulabilmesi için İnsan Kaynakları Yönetimi Modeliniz ve Planlamanız var mı?

İş Analizi,  Personel Seçimi,  Kariyer Planlaması, elemanlara hedef belirlemesi, çalışanlara Teşvik ve Ödül uygulaması yapıyor musunuz?

Elemanlara Hasta ve yakınları ile ilgili görüşme Sırasında Hitap Tarzları hakkında bilgi veriyor musunuz? Beden Dili konusunda eğitim veriyor musunuz?

Uygulamalarda gerek idare, gerekse çalışanlar açısından en çok yapılan hatalar hususunda tespitleriniz var mı, bunlarla ne gibi bir mücadele tekniği geliştirdiniz?

Motivasyon Yönetimi yapıyor musunuz?

Yeterlik çalışmaları yapıyor musunuz?

Örneğin, Kuruma İlişkin Yeterlik,  Göreve İlişkin Yeterlik gibi…

Soru Sorma, Dinleme, Planlama gibi eğitimleri veriyor musunuz?

Şimdi şu sözleri duyar gibiyim.

“Adama bak yahu, başka işi gücü yok, nelerle uğraşıyor.”

Doğru haklısınız. Aslında bu işler sizin işiniz. Ama sizler görevinizi layığı veçhile yapmadığınız için bizler yazıp sizi uyarmak durumunda kalıyoruz. Ne yapalım, biz de susalım, işi akışına bırakalım, oluruna mı bırakalım (!)

O makamlara niye geldiniz? Hizmet etmek için! Yan gelip yatmak, gün içinde laf salatası yapmak, gak gidi guk gidi dedikodu yapmak, internette sörf yapmak, gazete okumak, kahve içip fal bakmak, onun bunun dedikodusunu yapmak için mi oraya oturdunuz?(!)

Günah bu devlete yahu!

Arkasına siyasi bir destek alan, Hükümette dayısı, amcası olan, İl başkanından torpili olan gelmiş makama oturmuş.

İyi, oturmuş oturmaya da, bari o koltuğun hakkını verseler.

O da yok.

Günah ya.

O, oturduğunuz koltukların hepsinde TÜYÜ BİTMEDİK YETİMİN ŞEHİDİN HAKKI VAR!

Devlet dairesi ve siz devleti temsil ediyorsunuz.

Hep tüketiyorsunuz.

Hem de her şeyi tüketiyorsunuz.

Maddi ve manevi değerler içinde var olanı da, olmayanı da tüketiyorsunuz.

Hiç ürettiğiniz bir şey yok.

Kendi ürettiğiniz bir fikir, bir proje, bir metot yok.

Olanı da yanlış yönetiyorsunuz.

Bu mu yenilik?

Bu mu hizmette verim ve kalite?

Bu mu halka daha iyi hizmet?

Hastanelerde yapılan şu an, GÜLER YÜZLÜ REÇETE YAZIP GÖNDERMEK!

Böyle giderse bu sistem çöker gider.

Üstelik tez elden Sağlık da ki şu iki başlılığı da kaldırmak lazım….

Sağlık müdürü, halk sağlığı müdürü…

Böyle bir uyduruk tanımlama olur mu?

Sağlık müdürlüğü dersiniz tek çatıda toplarsınız.

Bolca müdür muavini, bolca şübe müdürü uygulamasından da vazgeçersiniz.

Ne bu ya!

Devlet birilerine makam yaratma yeri mi?

Hayatında o makama gelemeyecek, ve o makamda olmasa hayatında ilgi alaka göremeyecek tipler getirtilip oturtuluyor.

Hem hizmet yok, hem makam yıpranıyor, hem devlete güven azalıyor.

Devletini sevmek, milletini sevmek, vatanını sevmek, bu mu ya!

Düzeltin bu işleri.