Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

KIYI KUMULLARINI ARAŞTIRAN

KIYI KUMULLARINI ARAŞTIRAN ARAŞTIRICILAR

Türkiye kıyı kumulları ile ilgili 1.010 kaynak tespit ettik. Bu yayınlarda,745’iTürk ve 55’iyabancı olmak üzere toplam 800 araştırıcının adı geçmekte.

Bu yayınların 638’i botanik, 212’si jeoloji, 106’sı ormancılık, 102’si coğrafya, 47’si peyzaj, 29’u biyoloji, 22’si turizm ve 20’si tarım konularında. Burada bazı yayınlar birden fazla bilim dalıyla ilgili yayınlardır.

Kıyı kumullarında bugüne kadar bilim dallarına göre yayınlar ve yayın sayıları ise şu şekildedir:Botanik (flora (169), vejetasyon (140), ekolojik faktörler (83), bitki sosyolojisi (66), yönetim (48), bitki ekolojisi (37), toprak (35), koruma (34), biyoçeşitlilik (21), süksesyon (2), polen (1)) dir.Jeoloji (jeomorfoloji (38), kıyı çizgisi (29), mineraloji (27), kumul ve kıyı erozyonu(24), sedimantoloji (22)) dir.Ormancılık (ağaçlandırma (102), ormancılık (4)) dir.Coğrafya (arazi kullanımı ve kullanım değişikliği (49), uzaktan algılama (22), coğrafya (22), kumul değişim (9)) dir.Peyzaj (peyzaj planlama (27), peyzaj (20)) dir.Biyoloji (zooloji (25), genetik (2), biyokimya(1)) dir.Turizm (22) ve tarım (20) konularında araştırmalar yapılmıştır.

Türkiye kıyı kumulları ile ilgili 1.010 kaynak arasında en fazla yayın yapan 248 yayın ile T. USLU’dur.  10 ve daha fazla yayını olan Türk araştırıcılar: ERGİN, M. (27), ERGİNAL, A. E. (24), YILMAZ, K. T. (24), BAL, Y. (23), KUTBAY, H. G. (20), ÇAKAN, H. (15), KILINÇ, M. (15), CANBOLAT, A. F. (12), ATAY, İ. (11), OZANER, F. S. (11), SERTESER, A. (11), ULU AĞIR, Ş. (11), KARAER, F. (10), ÖNER, E. (10) ve YILMAZ, C. (10).

Türkiye kıyı kumulları ile ilgili en fazla yayını olan yabancı 12 yayın ile Fransız J.-M. GEHU’dur.GEHU sadece yayın sayısı ile değil yayınlarında tanımlanan yeni bitki toplulukları ile Türkiye kıyı kumullarına en büyük katkıyı yapmış yabancı bilim adamıdır. GEHU’dan sonra en fazla yayın yapanlar: BYFIELD, A. J (8 yayın), ABDALMOULA, M. M. (4 yayın) ve COSTA, M. (3 yayın).

Türkiye kıyı kumulları ile ilgili en eski yayın 1846 yılında K. KOCH, V. THIRKE’NİN Trabzon ve Bursa’dan topladığı bitkileri verirken bu yayında birkaç kumul bitkisini de vermiştir. Türk araştırmacılara ait en eski yayınlar 1943 yılında A. IRMAK’ın Akyatan kumulunu ağaçlandırması konusundaki yayını ve 1952 yılında İ. ATAY’ın Türkiye kumullarının ağaçlandırılması konusundaki yayınıdır.

Türkiye kıyı kumullarının florası konusunda en eski yayınlar yabancılar için 1846 yılında K. KOCH (THIRKE,V.’nin Trabzon ve Bursa’dan topladığı bitkileri yayınlamış) ve Türklerde 1962 yılında K. KARAMANOĞLU’nun Dalaman’ın bitkilerini verirken kaydettiği birkaç kumul bitkisidir.

Türkiye kıyı kumullarının vejetasyonu konusunda en eski yayınlar yabancılar için 1973 yılında M. ZOHARY (Türkiye kumullarına ait sadece birkaç örneklik alan var) ve Türklerde 1974 yılında T. USLU’nun Göksu deltası kumulları hakkındaki doktora tezidir.