Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

MDH’nin kalite puanı neye göre verildi?

Biri dedi 97 diğeri dedi 100 puan aldık. Şaştım kaldım. Bu kalite değerlendirmesini yapanlar, gelip inceleyenler acaba hangi ölçü ve kıstaslara göre bu notu vermişler diye adı geçen hastaneye kendim gittim.  Tüm katları tek tek gezdim.  Katlardaki tüm Tuvaletlerin hepsini kontrol ettim. Sedyeleri, yatan hastaların yataklarını kontrol ettim. Çevreyi kontrol ettim. Her taraf pis batak içinde...

Daha önce, 30 Ocak 2014 gününde Hastanenin ACİL yeni kısmı ile ilgili izahatlar yapıp, aktarmıştım. 

Şimdi ise, tekraren gidip yeni görüntüler aldım. Görüntüleri aşağıda tek tek yayınlıyorum. Bu hastane gelen kontrolcülerden nasıl bu puanı aldı ve kim, hangi merhamet ve vicdan ile bu puanı bu hastaneye layık gördü?

Sn. Bakanımız Muhterem beyefendi Mehmet Müezzinoğlu hem buradaki fotoğrafları incelesin, hem tarafsız bir iki kişiyi buraya çaktırmadan gönderip benim gibi gezdirsin kendi tespit etsin.

Ayıp ya! Bu ne rezalettir.

Foto 1- Acil yeni bina yağmur yağınca tavan akıyor, millet akan yerin altına kova koyuyor. Sarı kovalar…

Foto 2- Yeni acil yukarı kat taban çökmüş, yeniden beton döküyorlar, tahta sermişler…

Foto 3- Yeni acil personelin önünde akan damın kovası.

Foto 4- Adli tabiplik tavanı ıslanmış akıyor

Foto 5- Acil dam çıkışı, kapının altı hastanın altına konan çarşafla örtülü.

Foto 5.1- Acil damın kapıyı açıp yerdeki çarşafın tekrar görüntüsü.

Foto 6 -  Yeni acil damındaki pis suvarın dama akan görüntüsü

Foto 7 – Yeni acilin Damındaki mala

Foto 8 – MDH zeminindeki hastaların ve misafirlerin kullandığı tuvaletlerden bir görüntü. Pisuvarmlar sökülmüş duvarın hali.

Foto 9 – MDH deki tuvaletlerden bir başkası.

Foto 10- MDH deki başka bir tuvaletin içi.

Foto 11- MDH deki başka bir tuvalet.

Foto 12- MDH deki başka bir tuvalet. Yerde mazgal açık.

Foto 13 – MDH deki hasta tuvaleti, sabunluk var, içinde sıvı sabun yok. Pisuvarlar sökük.

Foto 14- MDH deki bir başka tuvaletin çöp kutusu

Foto 15 – MDH deki bir başka tuvalet görüntüsü

Foto 16 – MDH deki başka bir tuvalet.

Foto 17- Tuvaletteki sifon kolu.

Foto 18- Pisuvarları sökülmüş bir başka tuvalet ve yerdeki açık mazgal.

Foto 19 – Hastaların kullandığı tuvaletin lavabo kısmı, sabunluk var içinde sabun yok ve kırık…

Foto: 20 – Bir başka tuvalet görüntüsü

Foto 21 – Katlarda bulunan hastaların kullandığı tuvalet, pisuvarlar sökülmüş berbat.

Foto 22 – Bir başka katta bir başka tuvalet, pisuvarlar burada da yok, yerler berbat.

Foto 23 – Bir başka katta bir başka tuvalet

Foto 24- Hastanın girdiği leş gibi bir tuvalet…

Foto 25 – Tuvaletin tavan görüntüsü, kırık, dökük

Foto: 26- Bir başka tuvaletin tavan görüntüsü, berbat…

Foto 27 – Katlardaki pisuvarları sökülmüş berbat bir tuvalet daha.

Foto 28- Kanlı, sidikli hasta sedyesi örtüsü ve sedye görüntüsü.

Foto 29- Aynı sedyenin ileriden görüntüsü

Foto 30- Katlarda bir başka kanlı sidikli sedye örtüsü ve sedye.

Foto 31- Koridorda tıbbi atıklar ve diğer atıkların birikmiş toplu hali.

Foto 32- Koridorda biriktirilmiş, ağzı açık, kimyasal, tehlikeli ve zararlı olan atık dolu çöp torbaları.

Foto 33- Hastanenin kuzey kapısı girişi, engel li için hazırlanmış olan kısım tabela ile kapatılmış, uydurma bir halde.

Foto 34 – Aynı kapının girişine konmuş olan atık  (çöp) konteynerleri.

Foto 35- Aynı çöp konteynerlerin bir başka görüntüsü.

Foto 36 – Kuzey kapısı girişindeki merdiven drabzınlarında sigara artıkları ve sigara içildiği için kirlilikler.

Foto 37- Aynı kuzey kapısının Batıya bakan kısmındaki çinkonun üzeri pislik ve sigara atıkları.

Foto 38- Aynı yerdeki diğer bir pislik ve sigara kalıntıları ve atıklar. Çer çöp.

Foto 39-  Katlara çıkarken asansörün orada orta kısma bakan boşluktaki klimanın üstü ve pencere kenarındaki çöpler, sigara atıkları.

Foto 40 -  Hastane koridorlarında ayakta muayene için bekleşen hastalar.

Foto 41 – Hastanenin kalitede 91 puan aldığını duyurdukları yemekhane önündeki tabela.

Hastanenin yemekhanesi, mutfağı, yemek dağıtılırken ki hali, hastaya verilen yemeklerin hali, kantinin görüntüsü, araçların oto park görüntüsü ve diğer çekimler bir başka yazımıza kaldı… Baksanıza sayfa tren oldu…