Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Mersin KHB de ihaleler başladı (!)

Tabi ki bu dönemde çok dikkatli olmak gerekir.

Daha önce yazdım ve ilgilileri sürekli uyardım.

O yerli olmadılar.

Önemli değil.

Ben uyarmaya devam edeceğim.

Değerli yöneticilerimiz dikkate alsınlar, aksi takdirde çok geçmez kendilerininde başı fevkalade derecede ağrır.

Yazık olur.

Evet, KHB de ihale süreci başladı.

Merkezi satın alma biriminin ehil ellerde olmadığını görüyoruz.

Uzman büro memuru diye getirilenler inde mesleki hiçbir uzmanlık alanlarının olmadığını görüyoruz.

Ayrıca KHB oluşumundaki tutarsızlıkları ve haklarındaki soruşturma dosyaları ile ADLİYEYE intikal eden bürokratların yargı dosyalarını sizlere buradan aktardık.

Bakanlık yletkilileri olayı incelemeye almışlarsada, yerel yöneticilerin bu iş umrunda değil. Önemli değil.

5 Kasım 2012 günü Basına bilgi verildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Başkanlığının Mersin Devlet Hastanesini yetkilendirmesi sonucu,Toros Devlet Hastanesi, Mersin Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Tarsus Devlet Hastanesi, Anamur Devlet Hastanesi, Gülnar Devlet Hastanesi ve Mut Devlet Hastanesinin 2013 yılı HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) alım ihalesi 05.12.2012 tarihinde saat 10.00'da Mersin Devlet Hastanesi  konferans salonunda yapılacağı duyuruldu. Ayrıca  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı (2012/156532) içinde bulunan teknik şartnameden ulaşılabilinir denilerek bilgi verildi. Sağ olsunlar.

Bugün ise yeni bir duyuru ile karşılaştık. MDH YEMEK ihalesi yapılıyor. Bize atılan mailde Şöyle diyorlar.

Sağlık  Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Başkanlığı Mersin Kamu Hastaneler Birliği Genel Sereterliğine bağlı Mersin Devlet Hastanesinin 2013 yılı malzeme dahil yemek pişirme ve sonrası alım ihalesi 26.12.2012 tarihinde saat 10.00'da Mersin Devlet Hastanesi konferans salonunda yapılacaktır. İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı (2012/173975) içinde bulunan teknik şartnameden ulaşılabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Öncelikle iki ihale işine bir bakalım.

Birinci ihale HBYS, yapılmadan bir ay evvel basına açıkça duyuruluyor.

İkinci ihale olan YEMEK işi ise ( 1 yıllık) bu ayın 26 sında yapılacak bu ayın 3’ünde duyuruluyor.

Bu MDH YEMEK İŞE yılan hikayesine döndü.

2 yıl evvel Keyfi bir bozma kararından sonra ardı ardına pazarlıklı alımlar, ara bir iki aylık ihaleler ile bu günlere geldi.

Süründü, süründü ve görülen o ki, yine sürünecek (!)

Neden böyle yazıyorum?

Çünkü Genel Sekreterimiz işin içinden çıkılamayacağını anladığı için 1 yıllık ihaleyi çıkarken, bu arada birde bu işle ilgili pazarlıklı alıma yöneliyor.

Bu alım 2 aylık.

Onun ihalesi de sanırım bu ayın 10’unda.

Ama kimseye bu durum bildirilmiyor.

Çaktırılmıyor.

Pazarlıklı alım denilen doğrudan temin işi bildiğiniz üzere her yerde anlaşmalı paslaşmalı tekliflerle oluyor.

Genelde içerideki firmadan yada uzantısından alınıyor.

Geçmişte de bunlar oldu ve yaşandı.

Oysa bu pazarlıklı alımda olsa, yani doğrudan temin yolu ile alım, bununda gün ve saatinin basına önceden bildirilmesi, ayrıca kendi kurum veb sitelerinde ihale ilanının yayınlanmasında ihalelerde SERBESTLİK- REKABET- AÇIKLIK- ŞEFFAFLIK ilkelerinin yerine gelmesinde fayda sağlayacaktır, ayrıca DEVLETİMİZ kazanacaktır.

Neden duyurulmuyor?


 

Neden kapalı kapılar ardında bir doğrudan alım ve pazarlıklı alıma gidiliyor?

Son ihalenize ve bu güne kadar yemek işine teklif atan herkese durumu duyursanız gelir teklif atarlar.

Niye yapmıyorsunuz?

Yaparsanız kime zararı var?

Bir başka tarafı ise her iki ihalenin ilanı, idari ve teknik şartnamesi kurumun kendi veb sitesinde de yer almıyor, koymuyorlar.

Kurumun veb sitesinde reklama yönelik, idarecilerin resimleri ve isimler var.

Ama devletin çıkarına olacak, hazinenin yararına olacak ihalelerle ilgili bu bilgilerin yer almadığı görülüyor.

Yine kurumun veb sitesinde kurum ile iş alan firmaların ödeme tablosu güncellenmiyor.

Oysa artık KHB çatısında hastanelerin hepsi bir çatıda oldular.

Tüm hastanelerin kurumla olan alacak ve verecek tablolarının, ödeme cetvellerinin KHB Mersin genel sekreterlik sitesinde çok ACİL BİR ŞEKİLDE yer alması lazım.

İhale ilanları, bilgileri yer alması lazım.

Performans ve döner sermaye dağıtımlarının şekli ve bordrolarının yer alması lazım.


 

Birimlerin telefonları dahili ve harici yer alması lazım.

Birim personellerinin isimleri, unvanları ve dahili telefonlarının yer alması lazım.

Hani nerede?

KHB oluşumu başlayalı aylar oldu.

Göreve başlayalı ise bir ayı geçti.

Bu alt yapının yapılıp hizmete sunulması gerekirdi.

Olmadı.

Halen Genel sekreter, daire başkanları, hastane yöneticisi ve başhekimler nerede oturacak yer mekan ayarlaması yapılıyor.

Oluk oluk para harcanıyor.

Unutmadan söyleyeyim MERKEZİ LABORATUVAR işi ne oldu?

Süresi bitiyor.

Genelgeler açık ve ortada.

Defalarca detaylı olarak yazdım.

Genelge içtihatlarına aykırı yapılmış olan bu laboratuvar süresi bittiğinde ne olacak?

O laboratuvarın işgal ettiği yer ne olacak?

Bunlar bir kenara şu anda kantin için yer aranıyor.

Kantin için hizmet binası yapılacakmış.

Ne gerek var?

Devlete yazık değil mi?

Külfet değil mi?

Prefabrike ufak bir yer yapın.

Yada mevcut GMK bulvarına bakan yerdeki küçük kulübeyi tahsis edin.

Yada saymanlığın bulunduğu yeri boşaltıp orayı tahsis edin.

Saymanlığın hastane bahçesinde olmasına gerek yok ki.

Maliye Bakanlığına bağlı bir yer.

Ya defterdarlığa gitsin, ya başka alana kaysın.

Sizde yerinizi değerlendirin.

Ayrıca kantin binası yapacağız diyerek devlete ek külfet getirmenin bir anlamı var mı?

Yapmayın. Günah.

Şu anda Mersin’deki tüm hastanelerde bir yönetim boşluğu var. Kim ne derse desin.

İş üreten, iş yapan az.

Denetim yapılamıyor. Kontrol yapılamıyor.

Bırakın taşeron işçisini, memur bile düzgün çalıştırılamıyor.

Yönetsel bir sıkıntı var.

Sözleşme imzalananların çoğu konusuna vakıf değil.

Bu arada kadrosu ve ehliyet liyakati olanlar da dışarıda bırakılınca hastanelerde iş yeri çalışma barışı bozulmuş halde.

Çalışanlarda moral bozuk, motivasyon düşük.

Kadrolu müdür yardımcılarının ve müdürlerin çoğu araştırmacı unvanı altında sağa sola verilmiş.

Bir kısmı ise bir araya toplanmış.

Oturacak odaları koltukları masaları yok.

Ve onlarda adına sosyal tesis dedikleri acil karşısındaki kahvelere gidip oturuyorlar.

Ne acı!

Ne utanç verici.

Devletin kendi elemanından ve memurundan yıllar sonra bu şekilde faydalanmadan bir kenara atması da doğru değil. Bununda bir çözümünün olması lazım.

Bu arkadaşları da değerlendirmeleri lazım.

Atıl halde durma malılar.

KHB oldu.

İşleve başladılar.

Peki halen tabelalar niye değişmedi?

Kurumun ismi Hastanelerin ismini içeren tabelaların değişimi lazım. Bu arada yönlendirme levhalarının değişimi lazım. Ama israfa kaçmadan, lüks ve şaşaya kaçmadan, mevcudu düzelterek işe koyulsunlar. Ganahtır. Yetimin hakkı var o kasada. Tekrar tekrar paraları harcayıp çar çur etmeden, tutumlu bir şekilde bu değişimi de bir an evvel gerçekleştirsinler. Halen eski levhalar asılı.