Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Mersin KHB’ de ne işler dönüyor?

Sürekli yazıyorum. Mersin’in saygıdeğer Valisi acaba olan bitenleri görmüyor mu, duymuyor mu diye, kendi kendime soruyorum.

Ama duymaması, görmemesi, incelememesi mümkün değil.

Benim naçizane ricam ve talebim, yazdıklarımı tarafsız MUHAKKİKLER tayin ederek kendisi bizzat araştırsın.

Yazdığım yazının gereğini, KHB Genel sekreterine gönderdiği vakit, sonuç almak mümkün değil.

Ananı kim öptü?

Kadı…

Kime şikâyet edecen?

 Kadıya…(!)

Misali yazılarımız ortada kaybolmasın!

Değerli Valim, Ben bu köşede sayısız İHBAR nitelikle HABER YAPTIM.

Hepsi Kamu adına, kamunun çıkarını korumak adına…

Tüyü bitmedik yetimin hakkı, hukuku korunsun diye yazdım.

İşi galgalaya, velveleye verip hep kapatıyorlar.

Günahtır, yazıktır…  

Olan Devletin imkân ve olanaklarına oluyor.

Sizden ricam bir kez de siz detayları ile incelettirin.

Neticede DEVLETİN Mersin’deki en üst amiri sizsiniz.

Ve bunların hepsi sizin emrinizde…

Değerli Valim,  Bu köşeden 22 Temmuz 2013 günü aşağıda linkini verdiğim yerdeki içerikte bir yazı yazdım.

Ardından 24 Ağustos 2013 günü aynı konu üzerine tekrar bir yazı yazdım.

Bunu da okuyun.

Bunların altında türlü çeşitli okuyucu yorumları var, onları da lütfen okuyun.

Geliyorum, bu gün izah yapacağım hadiseye..

9 Eylül 2013 günü saat 15.08 de elektronik posta adresime birazdan aşağıda yayınlayacağım ihbar geldi.

Okudum hayretler içinde kaldım.

Gönderenin mail adresi, ismi bende saklı...

Fakat iddialar çok ciddi.

Gittim adı geçen yerde iddiaları sordum, birçok çalışan valla bende duydum, valla böyle bir şey olmuş ama kapatılmış gibi laflar ettiler.

Şaşmadım.

Çünkü onlarca, yüzlerce konuyu yazıyorum, ustalıkla adamlar kapatıyorlar.

Sn. Valim şimdi yayınlayacağım metnin içinde geçen firma adını gizliyorum.

Ama olay yeri belli…

Lütfen siz el atıp incelettirin.

Gelen mesaj şu; HABERANALİZ İNTERNET GAZETECİLİĞİNE -  KONU:İhbar…  / Mersin Devlet Hastanesinin Genel Temizlik Ve Hizmet Alımını Yapan ……Temizlik Firması İşçilere Yaptığı Zulmün Üzerine Birde Devleti kandırmaya Başladı. İhalelerde sıfır fiyat verip zararını çalışırken, işçilerden ve yapmakla mükellef olduğu işleri yapmayarak zararı bu şekilde kapatmaktadır.

Örneğin Mersin Devlet Hastanesi Ve Kadın Doğum Hastanesinde Çalışan İşçilerin Rapor Parasını Vermeyip Size Fazla Mesai Yazacağız Deyip Normal Resmi Tatillerde Çalışması Gereken Sayının Çok Altında İşçi Çalıştırıp Gelmeyen İşçilere Fazla Mesai Yazarak Ödemediği Rapor Paralarını Kendisine bırakıyordu.

01.08.2013 Tarihinde Yeni İhalesini Aldığı Ve İş Başı Yaptığı Mersin Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesinin İhalesinde Çalışan İşçilere Aynı Yöntemi Yapmakta. Bu arada Üniversite Hastanesinin Ameliyathaneleri ve Steril Odalar İle Kat Servislerinde Kullanılan Pas Pas Ve Mopların Yıkanması ve Dezenfekte Edilmesi Firmanın Sorumluluğunda Olduğundan bu Yıkamayı Genel Temizlik İşini Yaptığı Mersin Çocuk Ve Kadın Doğum Hastanesinin Çamaşırhanesinde Yıkayarak Maliyet Masrafını Düşürmenin Yollarından Birini Daha Uygulamaya Başladılar.  Hastane Kamera Kayıtlarının İncelenmesi Sonucunda Görüleceği Gibi Bu Mikroplu Ve Pis Aparatların Hastanede Yıkanması Tam Bir Skandaldır. Oysaki Bu Kirli Çamaşırların Çocukların Ve Kadınların Bulunduğu Bir Hastanede Yıkanması Sırasında Meydana Gelebilecek Bir Mikrop Ve Virüsün Diğer Çamaşırlara Bulaşması Sonucu Çok Vahim Olaylar Meydana Geleceği aşikârdır...

Firmanın Bu Vurdum Duymaz Hareketlerine Taviz Veren Hastane İdaresinin Bu Konular İle İlgilenmesini Ve İvedilikli Olarak Firma Hakkında İşlem Yapılması gerekir. Bu husustan tüm kamuoyunun ve yetkili ilgililerin haberdar olmasını internet siteniz nezdinde rica ederiz.”

Değerli Valim, gelen mesaj içeriği burada bitiyor. Bunu öncelikle bir ele alıp detaylı incelettirin soruşturun, burada insan hayatı tehlike altında. Ayrıca devletin hazinesinin tırtıklanması söz konusu…

Bu işler ile ilgili önemli bir ayrıntı vermek isterim. Yukarıda linklerinini verdiğim iş olan GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ ihalesi, yapıldı. Bakın dışarıdan izlediğim kadarı ile verilen teklifler acayip uyduruk.

Neden mi?

Benim kendi yaptığım hesaba göre sadece buradaki işçilik maliyeti 28.194.000 TL civarı.

Alan kişi bir yazlık bir kışlık elbise vermek zorunda… 

2 yıllık iş olduğu için bu dört adet elbise yapar.

En uyduruk rakamla bu elbiseyi satın alsa, bir tanesi 40 TL den aşağıya alınmaz.

Burada sanırım 824 civarı işçi var.

824 işçiyi dört kez elbise verileceğine göre 824x4= 3296 elbise yapacaktır.

3296 elbiseyi en düşük rakam olan 40 TL ile çarpalım.

3296x40=131.840 TL.

Bu iş için verilen Banka teminat mektubu nereden barksalar 2 yıllık en az 80.000 TL masrafı var.

Birde teknik şartnamede istenen demirbaşlar var.

Bunları hesap ettim. 1.200.000 TL civarı..

Yeni çıkan yasaya göre iş güvenliği ile ilgili önlem alacak. Bu her işçi için ayda 10 lira kadar. İşçi başı bir yılda 120, iki yılda 240 lira eder.

824 işçi ile 240 lirayı çarpıyoruz.

840x240= 201.600 TL

Şimdi değerli Valim, adamlar kırmış almışlar deniyor!

İyi de Sadece işçin maliyeti 28.194.000 TL olur ise,

Bunların verdiği fiyat 28.063.000 TL…

Sadece buradaki fark 28.194.000 – 28.063.000 = 131.000 TL.

Bir defa kafadan işçilikte bu kadar fark var.

131.000 TL az bir para değil.

Ardından benim yukarıda yaptığım hesaplamaları tek tek alt alta yazıp toplayalım.

İşçilik maliyetindeki zararı 131.000 TL,

Elbise için harcaması gereken, 131.840 TL,

Banka teminat mektubu için, 80.000 TL,

Demirbaşlar için, 1.200.000 TL,

Yeni yasa ile ek külfet, 201.600 TL,

131.000+ 131.840 + 80.000 + 1.200.000 + 201.600 = 1.744.440 TL adam cebinden para harcayacak, zarar edecek görünüyor. Bu sizce normal mi? Hiç akıllı tarafı var mı?

Değerli Valim; İş bununla da bitmiyor ki, bu işçilerin ayrılması işten çıkarılması halinde tazminatları var. Eskiden yoktu. Şimdi yeni uygulamaya geçildi. Her yıl için adam başı 1000 TL. Kıdem tazminatı var. Sene içinde 40 - 50 kişi de emekli olur işten ayrılırsa, bunların emekli tazminatlarını da içerdeki son işi üstlenen firma ödemek zorunda. Kanun emri bu… Her birine 20 bin lira verecek olsa, 50 işçi için, 1.000.000 TL de bunlar için ödemek zorunda kalacak. İşin gerçeği de şu. Gerçekten 2014 yılı içinde nereden bakarsanız bakın bu işçiler içinde emekli olacak 40- 50 kişi var. O zaman ne yapacaklar?

Önceleri bir KDV meselesi vardı. Yüzde 6 devlet KDV veriyordu. Bunu düşürdü yüzde 1 yaptı. Oradan da bir getiri yok. Nasıl işin içinden çıkacaklar?

Temizlik şartnamesinde istenen özellikteki mal ve malzemeler var.

Nitelikleri açıkça belli…

Kontrol teşkilatı bu şartnameyi harfiyen uygulamaya kalksın, şirket batar. Uygulamaz ise edimin ifasına fesada girer.

Peki, nasıl olacak şimdi?

Bu işin ardına düşecek, titizlikle araştıracak, soruşturacak, takip edecek bir makam arıyoruz.