Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Mersin KHB’ nin yemek işinde gelişmeler var…

Şimdi ihale hazırlıklarını yapmışlar ve idari ve teknik şartnameler ilana çıkmış, bende dosyanın tamamını ele geçirdim, baştan aşağı kamu adına, devletim ve milletimin ali menfaatleri adına irdeleyeceğim. Hem iyi tarafını, hem yanlış olan tarafını yazacağım. İlgililer yazdıklarıma dikkat ederlerse devlet ve millet açısından güzel şeyler oluşur. Nihayetinde YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞİ Ramazan Bayramı öncesi sessiz sedasız ihaleye çıktı. Adı: “AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MERSİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ YEMEK PİŞİRME VE SONRASI HİZMETLERİ İŞİ”

İdari Şartnameye bakıyoruz.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: MERSİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ YEMEK PİŞİRME VE SONRASI HİZMETLERİ İŞİ

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ (TARSUS DEVLET HASTANESİ, MERSİN DEVLET HASTANESİ, KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ, TOROS DEVLET HASTANESİ, ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ, SİLİFKE DEVLET HASTANESİ, MUT DEVLET HASTANESİ, GÜLNAR DEVLET HASTANESİ, AYDINCIK DEVLET HASTANESİ, BOZYAZI DEVLET HASTANESİ, ANAMUR DEVLET HASTANESİ..

Yani KHB ye bağlı tüm birimleri birleştirmişler. Bunun için bir TEŞEKKÜR ediyorum. Çok iyi olmuş. Bravo. Tek elden, tek merkezden ve kimin ne yaptığı açık açık belli olacak şekilde işlerin hepsini bir araya getirmişler. Bu çok güzel bir gelişme.

İhale kayıt numarası:2013/103267

İhale tarihi: 04.09.2013

İhale saati: 10:00

Bu kez burada son zamanlarda yaptığımız uyarılarımız dikkate alınmış ki, hazırlanan idari şartnamede satır aralarında, paragraf aralarında ki o ciddi boşluklar mümkün olduğu kadar aza indirilmiş. 19 sayfalık bir şartname olmuş.Madde 7.1 ile 7.2 arasında bulunan “h” maddesinin orada ciddi bir boşluk var birde 7.6 ile 7.7 maddesi arasında ciddi bir boşluk oluşmuş. Birde son sayfada19. Sayfa, ek bölümü biraz üste almış olsanız bir sayfa daha tasarruf etmiş olacaksınız. Onun dışında ciddi bir boşluk yok, bu kez sayfalar hor kullanılmamış. Bu sayfaların tanzimi, tertipi konusunda da gereken hassasiyeti gösterdikleri için teşekkürler. Sayfaların kullanımında biraz daha dikkatli olunursa, tasarruf açısından daha iyi olacaktır. Geliyorum önemli bir maddeye.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

ÇOK GÜZEL OLMUŞ. Niye diyeceksiniz? Bu işin çok yönü var. Öncelikle her önüne gelen çantasını alıp bu ihaleye koşamayacak. Bu işi gerçekten yapan, bu işin gerçek sahipleri, işin ehli ve uzmanı olan firmalar gelip bu işe katılım yapacaklar. Yani ciddi olan, kurumsallaşmış firmalar gelecekler. Ortalıkta çantacı diye tabir edilen, ihalelere gelip oradaki ciddi firmalardan yâda işin sahibi durumunda olan içerdeki firmadan avantasını alıp gidenlerin böylece önünü kestiniz.

Ayrıca Firmalar son yıllarda adeta birbirini batırmak için uğraşıyorlar, kıran kırana teklif atıyorlar, birbirlerini yalan yanlış şikâyet ediyorlar, birbirlerini bitiriyorlardı. Bir yerde onlara da bu şekilde ihale yapmakla iyilik de ettiniz. Şimdi bakacaklar ki, kavga ve gürültü ile bir şey elde edemeyecekler. Çünkü tek başlarına bu işlere bu kavgacı, gürültücü takımın yeterlikleri de olmayacak. Mecbur kalacaklar iş ortaklığı yaparak, ortadaki ekmeği bölüşüp paylaşma yoluna gidecekler. Güçleri birleştirip, teklif atmak durumunda kalacaklar. Böylece birbirlerine zarar da veremeyecekler. Öte yandan, aşırı fiyat kırıp alma işi de ortadan kalkacak. Kırıp aldıktan sonra ÇALMA işine bulaşmayıp devlete de zarar vermemiş olacaklar. Adamlar kırıp alıyorlar, içerdeki bir iki görevliyi bağlayıp malzemeden çalma yoluna gidiyorlardı, bu da bu şekilde engellenmiş oldu. Kendi aralarında husumet ve kavga içinde idiler, mecbur el sıkıp anlaşacak ve iş ortaklığı yaparak ortak teklif vermek zorunda kalacaklar. Bu da aslında onlara büyük bir iyilik olmuş olacak. Son yıllarda bu kavga ve gürültü yüzünden onlarca yemek firması battı. Bu yönleri ile bakarsanız idare, burada, kısmi teklif almamakla firmalara da büyük bir iyilik yapmış oldu.

Bu şartnamede yemek sayıları ve porsiyonları;

NORMAL YEMEK, PORSİYON 5.817.500,

DİYET YEMEK, PORSİYON 1.247.500,

MORMAL KAHVALTI, PORSİYON 2.355.000,

DİYET KAHVALTI PORSİYON 617.750,

ÇOCUK MENÜ, PORSİYON 167.000,

BEBEK MENÜ, PORSİYON 90.000,

REJİM 2, PORSİYON 85.000,

Adet olarak ihtiyaca göre her birim kendi istemini yaparak göndermiş ve belirlenmiş. Bu şartnameyi kimin hazırladığı anlaşılmıyor. Çünkü yine dokümanların altında imza yok. Oysa hazırlayanların imzalarının ve unvanlarının olması lazım... Burada yok. İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: SIRAÇ ÇALIK MALİ HİZMETLER UZMANI denmiş bir isim yazılmış. Demek ki bir şey sorulacak olursa Sıraç Çalık’a sorulacak.

TEKNİK ŞARTNAMEYE GELİYORUM VE İNCELİYORUM.

Bu şartnameyi altına atılan imzalardan ve unvanlardan kimin hazırladığını anlıyoruz. Hazırlayanlar, ARİFE ÜNİVAR, ÖZGE KARAASLAN TİLKİ, MURAT YAŞAR ÖZ, ERGUN ŞAHİN, HASAN KIR, AYŞE TUTAR, İLKAY SECERLİ.  7 Kişi bunu hazırlamış. Teknik şartnamenin en son sayfasında bulunan, şartname onayını kim yapmış, orada imzası ve kaşesi olmadığından belli değil. 123 sayfadan ibaret bir teknik şartname.

Şartnamenin 7 ve 8. İnci sayfalarında “D” bendinde bulunan 1 ve 3’üncü maddeler arasındaki 2.nci madde yok olmuş, ne olduğu belli değil, birinci maddeden üçüncü maddeye geçilmiş, aradaki ikinci madde yok. Sanırım gözden kaçmış, orada ister istemez bir teknik ve maddi hata oluşmuş.

Yine aynı bende, “Yüklenici bünyesinde çalışan personelin görevi” başlığı adı altında 11 madde ve hemen altında “Aşçıbaşı, Aşçı, Tatlı ve Pasta ustası, Aşçı yardımcısı, Servis elemanı/ Garson, Bulaşıkçı, Meydancı”başlıkları altında meslekler ve bu alanda çalışacak olanların yapacakları işler tarif edilmiş.

Teknik şartname, 58.inci sayfaya kadar yemeklerin tarifi, kullanılacak malzeme ile sebze ve meyvenin evsafı her şey çok güzel izah edilmiş.

59.unca sayfadan itibaren ise, ekler var ve bu eklerde de hangi hastanede hizmet nasıl sunulacak tek tek anlatılmış. Buna göre;

1-MERSİN DEVLET HASTANESİ

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili gereken personel sayısı ve nitelikleri:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi 1 kişi (Tam zamanlı)

Aşçıbaşı 1 kişi (Diplomalı)

Aşçı 6 kişi, (Diplomalı)

Tatlı ve pasta ustası 2 kişi (Diplomalı)

Aşçı yardımcısı 4 kişi (Diplomalı)

Servis elemanı/ Garson 34 kişi (En az ilkokul mezunu)

Bulaşıkçı 4 kişi (En az ilkokul mezunu)

Meydancı 4 kişi (En az ilkokul mezunu)

Şoför 1 kişi (Ehliyet sınıfı belli değil)

2-MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili gereken personel sayısı ve nitelikleri:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi 1 kişi (Tam zamanlı)

Aşçıbaşı 1 kişi (Diplomalı)

Aşçı 4 kişi, (Diplomalı)

Tatlı ve pasta ustası 2 kişi (Diplomalı)

Aşçı yardımcısı 4 kişi (Diplomalı)

Servis elemanı/ Garson 18 kişi (En az ilkokul mezunu)

Bulaşıkçı 4 kişi (En az ilkokul mezunu)

Meydancı 4 kişi (En az ilkokul mezunu)

Şoför 1 kişi (Ehliyet sınıfı belli değil)

3-MERSİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili gereken personel sayısı ve nitelikleri:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi 1 kişi (Tam zamanlı)

Aşçıbaşı 1 kişi (Diplomalı)

Aşçı 4 kişi, (Diplomalı)

Tatlı ve pasta ustası 2 kişi (Diplomalı)

Aşçı yardımcısı 2 kişi (Diplomalı)

Servis elemanı/ Garson 12 kişi (En az ilkokul mezunu)

Bulaşıkçı 2 kişi (En az ilkokul mezunu)

Meydancı 2 kişi (En az ilkokul mezunu)

Şoför…………………………..

4-TARSUS DEVLET HASTANESİ

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili gereken personel sayısı ve nitelikleri:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi 1 kişi (Tam zamanlı)

Aşçıbaşı 1 kişi (Diplomalı)

Aşçı 8 kişi, (Diplomalı)

Tatlı ve pasta ustası 2 kişi (Diplomalı)

Aşçı yardımcısı 6 kişi (Diplomalı)

Servis elemanı/ Garson 18 kişi (En az ilkokul mezunu)

Bulaşıkçı 6 kişi (En az ilkokul mezunu)

Meydancı 2 kişi (En az ilkokul mezunu)

Şoför 2 kişi (Ehliyet sınıfı belli değil)

5-ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili gereken personel sayısı ve nitelikleri:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi ………………..

Aşçıbaşı 1 kişi (Diplomalı)

Aşçı 2 kişi, (Diplomalı)

Tatlı ve pasta ustası…………………….

Aşçı yardımcısı 2 kişi (Diplomalı)

Servis elemanı/ Garson 4 kişi (En az ilkokul mezunu)

Bulaşıkçı 2 kişi (En az ilkokul mezunu)

Meydancı ………………………

Şoför ……………………..

6-SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili gereken personel sayısı ve nitelikleri:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi …………………

Aşçıbaşı 1 kişi (Diplomalı)

Aşçı 4 kişi, (Diplomalı)

Tatlı ve pasta ustası 2 kişi (Diplomalı)

Aşçı yardımcısı 2 kişi (Diplomalı)

Servis elemanı/ Garson 8 kişi (En az ilkokul mezunu)

Bulaşıkçı 2 kişi (En az ilkokul mezunu)

Meydancı ……………………….

Şoför ………………………………

7-GÜLNAR DEVLET HASTANESİ

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili gereken personel sayısı ve nitelikleri:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi …………………..

Aşçıbaşı …………………………….

Aşçı 2 kişi, (Diplomalı)

Tatlı ve pasta ustası …………………………….

Aşçı yardımcısı 2 kişi (Diplomalı)

Servis elemanı/ Garson 2 kişi (En az ilkokul mezunu)

Bulaşıkçı ………………………………..

Meydancı ……………………………………

Şoför ……………………………………………

8-MUT DEVLET HASTANESİ

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili gereken personel sayısı ve nitelikleri:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi……………………

Aşçıbaşı 1 kişi (Diplomalı)

Aşçı 2 kişi, (Diplomalı)

Tatlı ve pasta ustası ……………………………..

Aşçı yardımcısı 2 kişi (Diplomalı)

Servis elemanı/ Garson 4 kişi (En az ilkokul mezunu)

Bulaşıkçı 2 kişi (En az ilkokul mezunu)

Meydancı …………………………………..

Şoför ………………………………………

9-BOZYAZI DEVLET HASTANESİ

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili gereken personel sayısı ve nitelikleri:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi ……………..

Aşçıbaşı ………………………………….

Aşçı 2 kişi, (Diplomalı)

Tatlı ve pasta ustası ……………………….

Aşçı yardımcısı ………………………………….

Servis elemanı/ Garson 2  kişi (En az ilkokul mezunu)

Bulaşıkçı …………………………………………….

Meydancı ………………………………………………

Şoför …………………………………………………

10-AYDINCIK DEVLET HASTANESİ

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili gereken personel sayısı ve nitelikleri:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi …………………………

Aşçıbaşı ……………………………………

Aşçı 2 kişi, (Diplomalı)

Tatlı ve pasta ustası ………………………………..

Aşçı yardımcısı ………………………………………

Servis elemanı/ Garson ……………………………….

Bulaşıkçı ………………………………………………………..

Meydancı ………………………………………………………….

Şoför ………………………………………………………………

11-ANAMUR DEVLET HASTANESİ

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili gereken personel sayısı ve nitelikleri:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi ……………………………

Aşçıbaşı 1 kişi (Diplomalı)

Aşçı 2 kişi, (Diplomalı)

Tatlı ve pasta ustası ……………………………………

Aşçı yardımcısı 2 kişi (Diplomalı)

Servis elemanı/ Garson 6 kişi (En az ilkokul mezunu)

Bulaşıkçı 2 kişi (En az ilkokul mezunu)

Meydancı 2 kişi (En az ilkokul mezunu)

Şoför …………………………………………………

 

Bakın burada ciddi eksiklikler var. Maddi hatalar var. İşin ifasında sıkıntılar oluşturacak ciddi hususlar var. Sanırım gözden kaçmış. Yemek aynı yemek, malzeme aynı malzeme, menü aynı menü fakat hizmeti ifa edecek olan çalışanlarda büyük farklılıklar var. Diyecekler ki, bazıları küçük hastane. Ona sözümüz yok. İşin sunumu ile ilgili usul ve nizama uymayan işler var. Mesele Diyetisyen veya Gıda Mühendisi şartı her hastaneye konmamış. Oysa bunun konması gerekir.

Üstelik kendi bünyesinde 657 tabi 3-4 diyetisyeni bulunan hastanede, şirkette çalışacak diyetisyen ve gıda mühendisi istenirken, bünyesinde hiç kadrolu devlet memuru olan diyetisyen olmayan hastanelerde şirket bünyesinde diyetisyen veya gıda mühendisi istenmemesi düşündürücü ve büyük eksikliktir. Bu bir ciddi hatadır. Oradakiler insan değil mi? Niçin oralarda şartnameye diyetisyen yâda Gıda Mühendisi şartı konmamış?

Bazı hastanelerde Aşçı başı hiç istenmezken, Aşçı ile yetiniliyor ve sayısı oldukça düşük. Bazı hastanelerde tatlı ve pasta ustası hiç istenmemiş. Bazı hastanelerde ise Aşçı yardımcısı, Servis elemanı, garson, bulaşıkçı, meydancı, şoför hiç istenmemiş. Yok yani. Örneğin Kadın doğum için şoför istenmemiş, ama merkezdeki diğer iki büyük hastane için ayrı ayrı şoför istenmiş. Kadın doğumda oldukça büyük bir hastane orası için neden şoför istenmemiş?

ERDEMLİ DEVLET HASTANESİNDE: Diyetisyen veya Gıda Mühendisi,

Tatlı ve pasta ustası, Meydancı, Şoför hiç istenmemiş.

SİLİFKE DEVLET HASTANESİNDE: Diyetisyen veya Gıda Mühendisi Meydancı, Şoför hiç istenmemiş.

GÜLNAR DEVLET HASTANESİNDE: Diyetisyen veya Gıda Mühendisi, Aşçıbaşı, Tatlı ve pasta ustası, Bulaşıkçı, Meydancı, Şoför hiç istenmemiş.

MUT DEVLET HASTANESİNDE: Diyetisyen veya Gıda Mühendisi, Tatlı ve pasta ustası, Meydancı, Şoför hiç istenmemiş.

BOZYAZI DEVLET HASTANESİNDE: Diyetisyen veya Gıda Mühendisi, Aşçıbaşı, Tatlı ve pasta ustası, Aşçı yardımcısı, Bulaşıkçı, Meydancı, Şoför hiç istenmemiş.

AYDINCIK DEVLET HASTANESİNDE: Diyetisyen veya Gıda Mühendisi, Aşçıbaşı, Tatlı ve pasta ustası, Aşçı yardımcısı, Servis elemanı/ Garson, Bulaşıkçı, Meydancı, Şoför hiç istenmemiş.

ANAMUR DEVLET HASTANESİNDE: Diyetisyen veya Gıda Mühendisi, Tatlı ve pasta ustası, Şoför hiç istenmemiş.

Peki, buralarda hizmet nasıl sunulacak, hizmetin sunumu nasıl düzgün olarak ifa edilecek? Aşçı veya yardımcısı hem bulaşık yıkayacak, hem meydancılık yapacak, hem garsonluk, hem temizlikçilik, hem şoförlük mü yapacak? Bu iş nasıl olacak?

Sizin kendi hazırladığınız teknik şartnamede, “Yüklenici bünyesinde çalışan personelin görevi” başlıklı bölümün en altında ne diyorsunuz?

“işçiler görev ve sorumlulukları dışında başka bir işte çalıştırılamaz”bunu yazan sizsiniz. Doğrusu da bu... Çalıştırılamaz. Ama yukarıdaki bazı hastanelerde görev dağılımını ve hizmetin ifa edilmesini neye göre yapacaksınız? Üstelik buralarda neden Diyetisyen ve Gıda mühendisi şartı konmamış? Ayrıca bazı yerlerde hizmeti sunacak olan çalışanlar oldukça az. Bunlar ciddi maddi hatalar. Hizmetin sunumunda büyük arızalar meydana getirir. Acilen bir zeyilname ile bu işlerin düzeltilmesinde yarar var.

Yemek listesi ve menünün hazırlanışı çok güzel… Ellerinize sağlık. Her yerde aynı yemek, aynı kalitede ve evsafta belirlemişsiniz. 2014- 2015 yılları içinde demek ki millet düzgün bir yemek yiyecek. İnşallah.

Fakat yukarıda belirttiğim hususları da içine aldıktan sonra yemeğin yeniden maliyetini, (yaklaşık bedelinizi) ona göre belirleyin, ALLAH RIZASI İÇİNDE BU YAKLAŞIK BEDELİ dışarı sızmasına engel olun.

Bu arada Bazı hastanelerde 657 tabi Diyet uzmanı birden fazla iken, bazı hastanelerde hiç yok.

Sn. Genel Sekreter Yavuz Gözükara bu işe de bir el atıp, geçici görevlendirme işinden vazgeçip, buralara, bu arkadaşları adaletli bir şekilde dağıtsın. Kadroları oraya kaydırsın. Bir hastanede 4 kişi, birinde üç kişi, birinde iki kişi olacağına, her hastanede birer kişi mutlaka olsun. Bu adil dağıtımı sağlayın. Sizin buna gücünüz yetmeyecek ise, neye yetecek? İlimiz merkezinde hastane sayısı belli. Genel sekreter de sizsiniz. Bu kişilerde 657 tabi ve size bağlı. Her hastanede elinizde bulunan 657 tabi olan bir diyet uzmanının çalışmasını temin edin.

Sn. YAVUZ GÖZÜKARA,

Bu iş çok büyük bir iş... Şu ana kadar sizlerin kurumları ile iş yapan firmaların hiç birinin gücü bu işi almaya yetmez. Mecbur iş ortaklığı yapacaklar yada bu işn bozulması için entrikalara girecekler. O yüzden dikkat edin. Teknik şartnamedeki bu hataları elden geçirip kusursuz bir ihale yapmaya çalışın. Bu işe dev firmalar gelecektir. Böylece kurumsallaşmasını sağlamış olursunuz. Çok şeyin, istismarın önünü alırsınız. Ama idari ve teknik şartnamelerdeki hatalar yüzünden iptale gitmek durumunda kalırsanız, yâda firmalar cinlik yapıp seslenmeyip sonradan KİK e itirazda bulunurlarsa, iş uzar ve sizi sıkıntıya sokarlar. Bu kez pazarlıkla alıma yönelmek durumunda kalırsınız. Bu cin fikirler yine yolunu bulurlar. Lütfen idari ve teknik şartnameyi bu işi bilen işin ehli ve uzmanı insanlara tekrar inceletin. Arıza çıkmasın, iyi niyetli bir iş sizi sıkıntıya sokmasın. Çünkü kara kara düşünüyorlar, nasıl bozarız, bozdururuz diye (!) Şu anki hali ile elinize sağlık. Ama bahsettiğim hususları da düzeltin. İtiraza mahal vermeyin. İşinizi sıkıntıya sokmayın. Böyle büyük bir şekilde çıkmışken, kurtarın kurumlarınızı çar çur adamlardan, callıkı cıllıkı tiplerden. İnanın sizin bu idari ve teknik şartnameleri ellerine almışlar KİK uzmanlarına inceletiyorlar. Neresinden itiraz ederiz, hangi maddesine hangi firmaya kuruma itiraz ettirelim, hangisine daha sonra KİK e itiraz ettirelim peşindeler. Aman dikkat.iş büyük bir eksik iş ve işleminiz szi sıkıntıya sokacaktır. Bunların işine gelecektir. İçinizde bunlarla dans edenler olduğundan dolayısıyla devlet zararı oluşacaktır. Gelin gününden önce tedbir alın. İtiraza mahal kalmasın. Herkes de boyunun ölçüsünü alsın. Kolay gelsin.