Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

NE YAPTINIZ? -3-

NE YAPTINIZ? -3-

Vay babam vay…

Ne işler böyle?!

Atıp tutuyorlar, beni biterecekler miş, yok edecekler miş, miş, miş, mış mış…

Bırakın bu işleri, fırçalamayın sakın dişleri…(!)

Ki, yediklerinizin kalıntıları ortaya çıksın….

ÖNCELİKLE, KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ YAZILARIMIN LİNKLERİNİ KOYUYORUM. BİR BÜTÜNLÜK ARZ ETTİĞİ İÇİN OKUYUNUZ DİYE:

11 MAYIS 2021 :

https://www.haberanaliz.net/makale/ne-yaptiniz-2-2038

8 MAYIS 2021 : 

https://www.haberanaliz.net/makale/saglikli-isler-dileriz-2034

29 NİSAN 2021 :

 https://www.haberanaliz.net/makale/ihale-3-mayisa-ertelendi-2021

Şimdi bugün de, MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANI A.K. nin daha önceki yazılarımda da belirttiğim raporundan, 3 madde daha alarak buraya koyuyorum...

“……….İhalenin Kısmi Teklife Kapalı Olması

Madde 34- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2018/690364 İKN nolu “36 Aylık 8 Kısım Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesinin taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, ihalenin kısmi teklife kapalı olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihalede yüklenici karı dahil yaklaşık maliyet 89.693.574,20.-TL olarak belirlenmiş olup ihale uhdesinde kalan yüklenici ile 86.233.000.-TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Açık İhale Usulü İle İhale Edilen 36 Aylık 8 Kalem Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımında Uygulanacak İdari Şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı maddenin 20.1. fıkrasında “Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” Düzenlemesi yapılmıştır. Muhasebe Birimince, söz konusu ihalede yaklaşık maliyetin 89.693.574,20.-TL olduğu dikkate alınırsa, iş deneyim belgesi yeterli olmayan daha küçük firmaların ihaleye katılmasını zorlaştıracağından, ihaleye daha çok firmanın katılması ve ihalede rekabet koşullarının sağlanması açısından bundan sonra yapılacak ihalelerde en azından ihalenin 2 yahut 3 kısımda yapılmasının temin edilmesi gerektiği konusunda İl Sağlık Müdürlüğü yazılı olarak uyarılmalıdır.

Rayiç Değeri Yansıtmayan Kira Sözleşmesi

Madde 35- 36 Aylık 8 Kısım Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesinin taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda ihale yeterlik koşulu olarak öngörülen kira kontratının vergiden kaçınma vb. amaçlı rayiç değerinin altında düzenlenerek idareye sunulduğu tespit edilmiştir. 36 Aylık 8 Kalem Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımında Uygulanacak İdari Şartnamenin 47.1 fıkrasında “MersinAğız ve Diş Hastanesi ile Bağlı birimlerinin mutfağı olmadığından istekli firmalar yemeği kendi sahip oldukları veya kiraladıkları tesislerinde üretip taşımalı olarak Mersin Ağız ve Diş Hastanesi ile Bağlı birimlerine ulaştıracaktır. Taşımalı olarak yemek hizmeti yapılacağından dolayı istekli firmalar Mersin İl sınırları içerisinde kendi üretim tesisleri veya kiralamış oldukları üretim tesislerine ait ve ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış İşletme Kayıt Belgesi, TSE 13075 Hizmet Yeterlik Belgesi, TSE 8985 Hizmet Yeterlik Belgelerini ve bu yemek fabrikasına ait, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden önce olmak üzere geriye dönük 3 ay önceden alınmış her ay bir defa olmak üzere toplam 3 tane en az 3 kap yemek numune ve analiz raporunu/raporlarını sözleşme esnasında sunacaktır.” Düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemeye bağlı olarak Harput İaşe İnş.Tur.Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti. ve 3T Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi ortaklığı ile Şeyma Gıda Yemekçilik Çiftlik ürün Temizlik Hazırgiyim Taah.ve San.Tic.Ltd.Şti. arasında imzalanan “Yemek Fabrikası”nın kiralama ücreti yıllık kira bedeli 3.000.-TL olan kira sözleşmesi (Ek:11/1-4) İdareye sunulmuştur. Yemek fabrikasının aylık kirasının 250.-TL olması mümkün olmayıp söz konusu kira bedeli gerçek piyasa değerini yansıtmamaktadır. Gerçek piyasa değerinin altında sunulan bu kira kontratının vergiden kaçınma amaçlı olarak düzenlendiği değerlendirilmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun “Emsal kira bedeli esası” başlıklı 73’üncü maddesinde “(Değişik birinci fıkra: 4/12/1985-3239/56 md.) Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10'udur.” Hükmü bulunmaktadır. Muhasebe Birimince, emsal kira bedelinin altında imzalandığı anlaşılan Sözleşmeye ilişkin vergi incelemesinin yapılması için Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunulmalı, yapılan işlem Rapora verilecek cevapta belirtilmelidir.

Yüklenici Firmaya Fazladan Yemek Bedeli Ödenmesi

Madde 36- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2019/46564İKN, 2019/455415 İKN ve 2019/268624 İKN nolu Araç Kiralama Hizmeti Alımı ihalelerinin taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, yaklaşık maliyet hesabında (Ek:12/1-2) işçilik maliyeti yemek bedeli dahil hesaplandığı, yüklenici firma tarafından verilen teklifin yemek dahil olarak verildiği, dolayısıyla yemek ücreti firma teklifine dahil olduğu için hastanelerde yemek yiyen personele ait yemek bedelinin firma hakedişlerinden mahsup edilmesi gerektiği, söz konusu yemek bedelinin firma hakkedişlerinden kesilmemesi sonucu yüklenici firmaya 178.735,76.-TL fazla ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Açık İhale Usulü İle İhale Edilen 36 Aylık 3 Kısım 109 Adet Araç Kiralama Hizmeti Alımında Uygulanacak İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.3.1 fıkrasında Hastanelerde çalışan araç sürücüleri hastanelerden çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanacak olup ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.Düzenlemesi yapılmıştır. Yaklaşık maliyet hesabında işçilik maliyeti yemek bedeli dahil hesaplanmış olup yüklenici firma tarafından verilen teklif yemek dahil olarak verilmiştir. Yüklenici firma tarafından verilen teklif yemek dahil olarak verildiği için firmaya yapılan hakediş ödemelerinde personel için yemek ücreti ödenmiş olmakta, söz konusu personel hastane yemekhanesinden yemeleri halinde yeniden firmaya yemek bedeli ödenmiş olmaktadır. Bu durum ise Hastanelerde çalışan firma personeli hastanelerde çıkan yemekten yedikleri için firmaya mükerrer ödeme yapıldığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle firma personelinin hastanelerde çıkan yemekten faydalanmaları nedeniyle mükerrer ödenen toplam 178.735,76.-TL yemek bedelinin yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesi sağlanmalıdır. …”DEMİŞ…..

Kim demiş? Maliye Bakanlığı hesap uzmanı baş denetçi demiş.

Peki, ŞU ANA KADAR ne yapmışlar?

Kurum içi o yalan bu yalan FİLİ YUTTU BİR YILAN misali yazışmalar yapmışlar.

Oysa burada ciddi görev kusuru, ihmali var.

Neden sağlık bakanlığı başmüfettişleri çağrılıp da bu işe sebep olan ve sebebiyet verenler hakkında gereken yasal işlemler yapılmamış?

Bugünlük de bu kadar.

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com