Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Saglıklı işler dileriz…

Saglıklı işler dileriz…

Bugün sayfanın bir bülümünü yine okurlarıma bırakıyorum. Bizleri takip eden okuyan okurlarımız kalemi almış ve yazmışlar. Bende ilgili ve yetkilisi okusun, önlem alsın diye buradan kısaltmalar yaparak yayına veriyorum. Ancak ilk durum şahir hastanesi ile ilgili olduğu için okurumun yazdığının bitmesinden sonra bende birşeyler ilave edeceğim. Tabiki belgesi ile. Maliye Bakanlığı Uzmanı A.K. nin raporundan.

Önce İlk okurum ne yazmış bir bakalım:

“….Kamu özel ortaklığı olan şehir hastanesinde hizmetler, ana sözleşme kapsamında, eklerine uygun olarak sağlanacak tıbbi hizmetler dışındaki hizmetlerin ve ticari faaliyetlerin tesislerde ihale uhdesinde kalan şirket tarafından yürütülmesi gerekmekte.  Bunun için bir Ek 14 meselesi var. Bilen bilir. Ek 14 hizmetlerinin icrası, şirket tarafından yapılmakta, ancak kamu idaresincede kontrolü sağlanması gerekmekte. Kontrol başhekimlik, kalite ve destek hizmetleri müdürlüğünce yardım masası ekipleri tarafından yapılmaktadır. Kontrol tarafsız ve iyi yapılmaz ise, performans takibi, kayırmacılık, edimin ifasına aykırı davranılmış olur. Buda yolsizliğa girer. Lütfen bu hastanedeki ek 14 hizmetlerini titizlikle inceleyelim.  Ek 14 birinci maddesi derki, 1.1.1.0: şirket randevu sistemini uygulayarak hastaların radyoloji tetkiklerini 3 gün, radyoterapi için 15 gün, acil hastaların derhal ifası ile sorumluluğu  olmasına rağmen; uzun günler verilmekte. Nükleer tıp ise çok uzun sürelerde randevu veriyor, içler acısı.  Aynı madde de gecikmeler ile ilgili ceza maddesi var, acaba uygulanmakta mı? Hiç uygulanmış mı? Hizmet karşılığı ücret alan şirkete ceza uygulanmaz ise hakedişini tam alır. MR günleride çok uzun zamana veriliyor. Yazık günah. Destek hizmetlerinden bina ve arazi hizmetleriyok denecek kadar neredeyse hiç verilmemektedir. B1 ve B2 alanlarını gezerseniz karoların yerinden çıktığını ve betonla kapatıldığını, bazı yerlerin ise hiç kapatılmadığını görürsünüz. Ama hakedişler tam alınmakta. Bu nasıl oluyor ve nasıl kontrol yapılıyor? Diğer taraftan asansörler keyfi kullanılıyor. Bazı hastalara eziyet ediliyor. Mevcut hastanın yattığı servise giden asansör kullanılmamakta. Asarsöredn gelen sesler ürtütüyor. Bunların sık sık kontrolü lazım. Bir gün birinin başına bir şey gelirse hesabı kim verecek? Halatlar sık sık kontrol edilmeli. Bir başka detay ise, mefruşat hizmetinde. Tam bir muamma. Ofislerde bir masaya 2 kişi oturmuş durumda. Bazı ofislerde ise 2-3 masa tek bir kişiye tahsis edilmiş durumda. Hatta toplantı masası bile tahsisli sanki. (birilerinin Toplu kahvaltı yapması için)

Temizlik hizmeti gerçekten bu hastaneyi yakışmıyor. Böyle pırlanta gibi bir hastanede olmamısa gerekenler yaşanıyor. Bir gün arabamı park yazan yere park ettim. O park ettiğim yerde peçete, maske, plastik su kabı atıkları vardı. Öğleden sonra işim bitti gidiyorum, baktım aynı pislikler orada duruyor. Kimse ilgilenmez ise tabiki durur. İşini görevinin gerektiği bilinç ve şuur içinde sorumlu bir şekilde yapan olmaz ise, nasıl olacak?  Bahçe hizmetlerine bakıyoruz. Otlar biçilmiyor berbat bir görünüm. Ağaçlara bakan yok, o mübarek canlılar kuruyor, yok oluyor. Yerine yeniside dikilmiyor. İnanın bu çalışma şekli ve görüntüler iş yerinde çalışma barışını zedeliyor. Yöneticiler sıtkı sadaketle işlerini yapmalı ve denetimi arttırmalı, yasa ve yönetmelikler ile sözleşmelerin gereği uygulanmalı…” DEMİŞ.

Evet, şimdi geliyorum. Maliye Bakanlığı uzmanı A.K. nin 2020 yılı içinde aylar süren denetiminde ortaya çıkardığı bir hususa.Burası şehir hastanesini ilgilendirdiği için buraya alıyorum ki, bakılım ne yapmışlar? Sadece bu soruyu sormayalım. Maliye yetkilisi, yazının sonunda sağlık bakanlığına bildirin, gelip bu işlerin adli, idari boyutunu ayrıca yapsın demiş. Yaptınız mı? Diye soruyorum….

Tespit şu:

“….Madde 18- Muhasebe İşlemlerinin denetiminde, Mersin Şehir Hastanesine ait 253- Tesis, Makine ve Cihazlar hesabı, 254-Taşıtlar hesabı ve 255-Demirbaşlar hesabında Döner Sermaye Muhasebe Birimi kayıtlarına göre 2.525.609,93.-TL (Ek:3C/1) ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü kayıtlarına göre ise 2.073.239,39.-TL (Ek:3C/2) olmak üzere toplam 4.598.849,32.-TL kamu taşınırın Şehir Hastanesinde kullanıldığı anlaşılmıştır.

Kamu Özel Ortaklığı ile Mersin Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşmenin 27.1 fıkrasında “27.1. Şirket, Ek 13’te (Ekipmanlar) yer alan Ekipmanlar’ı Ek 13’te (Ekipmanlar) belirtildiği gibi sağlayacak ve kuracaktır. Ekipmanlar’ın her bir parçası, Kabul Programı’na göre ait olduğu ilgili Aşama’nın Kabul’ünden önce Şirket tarafından sağlanacak ve kurulacaktır.” Düzenlemesi yapılmıştır.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün 10/04/2019 tarih ve 65355327 sayılı yazılarında “Mezkur yazı ekindeki Teslim Edilen Doküman Listesinde “Sonra verilecek” şeklinde ibare ile yer alan Revize Ekipman Listesi (Ek-13) günümüze değin Müdürlüğümüze gönderilmediği için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ihtiyaç duyduğu yeni tıbbi ekipman ve cihazlar alınamakta olup, söz konusu durum, hastanede mevcut olan bir çok alanın kullanılamamasına ve tıbbi hizmet çeşitliliğinin artırılamamasına neden olduğundan Revize Ekipman Listesinin (Ek-13) Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda” denilmiştir (Ek:3C/3).

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 19/09/2019 tarih ve 42516296 sayılı yazılarında “Ekte yer alan Mersin Şehir Hastanesi Ek-13 listesi ve sözleşme ve ekleri devrine ilişkin olarak ilgili tutulan tutanak ekinde yer alan dokümanda “revize Ek-13” listesinin tarafımıza iletilmesi şerhi belirtilmiş, İlgi (a) yazımız ile de Mersin Şehir Hastanesinin hizmetlerinin aksamaması amacıyla ihtiyaç duyup talep ettiği tıbbi ekipman ve mefruşatın temin edilebilmesi için revize Ek-13 listesinin tarafımıza iletilmesi talep edilmiştir.

Diğer taraftan Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün talep ettiği bir kısım ekipmanın temini için Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Daire Başkanlığına talepler iletilmiş ancak anılan Daire Başkanlığının ilgi (b) de yer alan yazısında özetle; Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin revize EK-13 (Ekipmanlar) listesinin onaylanıp onaylanmadığı konusunda Daire Başkanlıklarında kesin bir bilgi bulunmadığından ilgi yazıda konu edilen talebin değerlendirilebilmesi için öncelikle EK-13 (Ekipmanlar) listesinin onaylı son halinin bildirilmesi ve EK-13 listesinin onaylı bir örneğinin Daire Başkanlıklarına gönderilmesi talep edilmiştir.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün anılan talepler dışında İlgi (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) yazılarında da ekipman talepleri bulunmakta ve bu taleplerin bir kısmı elimizde bulunan Ek-13 listesinde yer almakla birlikte güncel EK-13 listesi elimizde olmadığından dolayı bu talepler hakkında da bir işlem tesis edilememiştir.

Netice olarak; Nihai Kabul süreci de tamamlanan Mersin Şehir Hastanesine ait sözleşmenin devrine ilişkin tutulan ve ekte yer alan tutanakta belirtilen diğer eksik dokümanlarında tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi; Tıbbi hizmet sunumun aksamasına mahal verilmemesi amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğünün ilgi yazılarında bildirdiği Mersin Şehir Hastanesine ait ekipman taleplerinin Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilebilmesi için tarafınızca düzenlenip onaylanan Sözleşme Ek-13 “revize”listesinin öncelikli ve ivedi olarak tarafımıza gönderilmesi hususunda” denilmiştir (Ek:3C/4-5).

Yukarıda belirtilen yazışmalardan anlaşıldığı üzere Sözleşme eki Ek-13 Mersin İl Sağlık Müdürlüğünde mevcut olmadığından Firma tarafından getirilmesi gereken envanterin getirilip getirilmediğinin tespit edilemediği, bu nedenle de kamuya ait taşınırların halen kullanıldığı tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu Sözleşme eki Ek-13 temin edilerek Firma tarafından taahhüt edilen ekipmanların yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirim yapılması gerekir. “

Ne diyor?

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirim yapılması gerekir.” DİYOR….

Peki , o günden bu güne bu raporun gereği için, o günkü idareciler ve bugünküler ne gibi işlem yaptılar, hangi adli idari süreci başlattılar? Yapmadılar ise neden yapmadılar? Bu raporu aylarca eski müdürden ve şimdiki müdürden neden gizlediler, kim gizledi ve amaçları ne idi?

İKİNCİ OKURUM İSE BAKIN NE YAZMIŞ:

“… siz yazıyorsunuz. Allah razı olsun. Çok şey belki size söylenmiyor ve sizden gizleniyor ama, inanın düzeltiliyor. Sizdende çok rahatsızlar. Kırk çeşt kulp takıyorlar, ama olmuyor. Siz yine yazıyorsunuz. Bencede yazın. Durmayın. Devlet hepimizin devleti. Ona sahip çıkmak herkesin vatandaşlık görevi. Bu arada UZMANLAR kadrosuna atananları yazmışsınız. Ben okudum. İnanın içlerinde birini çok iyi tanıyorum. Hatice Eyüpoğlu. Çok çalışkan, işini bilen, devlet terbiyesi almış, yıllarını bu işlere vermiş insan. Çok çok iyi olmuş. İyiki bu göreve getirilmiş. Bakın göreceksiniz, orada ne başarılara imza atacak. Ayrıca Destek hizmetleri başkanlığına gelen Ali beyde çok mükemmel. Hatta siz bir ara onun için MAHİR bir insan diye yazmıştınız. Karaman’dan geldiği yerlerden tanıyanların hepsi, çok dürüst ve tertemiz adam diyorlar. Bunları bilin istedim. Yani herkes eleştirilerinizde yazdığınız gibi deil. İçlerinde bu işleri bileğinin hakkı ile hak edenlerde var….” DEMİŞ.

ÜÇÜNCÜ OKURUM:

“… Sn. Gazeteci, bazı alımların ihale numaralarını vermişsiniz ya, ben inceledim onları. Ne hikmetse hep aynı firmalar bu işleri almış. Üstelikde hiç biri birbirine benzemeyen işler. Birisi var içlerinde Kadın doğum hastanesinden beri hep aynı müdürün kankisi gibi her işte baş rol oynamış.Siz onu araştırın…! DEMİŞ.

Değerli insanlar ben basın mensubuyum.

Devletin verdiği SÜREKLİ BASIN KARTI SAHİBİYİM.

Aşı da bize öncelik tanıdılar ama inanın millet çaresiz iken bana sağlanan bu imkandan faydalanmadım.

Ama artık yaşımdan dolayı sıra banada geldi.

Fırsat bulursam AŞI OLACAĞIM.

Artık Bana yardımcı olurlar herhalde (!)

Özel bir uygulama istemiyorum.

TC numaram belli.

Herhangi bir sağlık kuruluşuna gittiğimde başıma bir iş gelmeden şu aşımı olmamı sağlarsanız, ALLAH RAZI OLSUN derim.

Bu günlük bu kadar.

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com