Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Sağlığın Sağlıksız işleri

Türkiye’nin en önemli teşkilatlarından biri SAĞLIK teşkilatıdır.

Şu koronalı günler bile bunu bir kez daha kanıtladı.

Ne hikmet ise KHB’ler oluşturuldu, farklı birimler geliştirildi, bu arada da bir sözleşme işi çıkarıldı, uzmanlıklar adı altında kadrolar oluşturuldu ve teşkilatı alt üst ettiler.

Zaman içinde tüm eski idari kadro tasfiye edildi, uydur kaydır tipler, işin uzmanı ve ehli olmayanlar makamlara getirildi.

Hastanelerde Başhekimler, Başhekim yardımcıları, müdürler, müdür yardımcıları, Başhemşireler ve yardımcıları, sağlık il müdürlükleri ve oradaki kadrolar her şey değişime uğradı.

Sonra KHB’ler kapatıldı. Çünkü istenen verim bir türlü alınamadı.

Torpili bulan uzman oldu, idareci oldu sözleşme imzaladı.

Ehliyet liyakat gözetilmedi. Hastanelerde, sağlık idaresinde idari yani yönetim sıkıntıları yaşandı.

Verim düştü.

İş yerinde çalışma barışı zarar gördü.

Ebe ve hemşireler, laboratuar teknisyenleri, anestezi teknisyenleri gibi kadrodakilerle sözleşme yapılarak idareci yapıldılar ve uzman yapıldılar.

Böylece farklı maaş ve döner sermayelere hak kazandılar.

Üstelik hiçbir zaman alamayacakları maddi imkânlara kavuştular.

Oysa SAĞLIK çok önemli bir teşkilat...

Kim hangi alanda eğitim aldıysa o alanda çalışmalı.

Buna özen gösterilmeli. 

Eskiden bir bakanlık vardı ve o bakanlığın il müdürü vardı.

Sonra iki ayrı il müdürlüğü oluştu.

Halk sağlığı müdürlükleri oluşturuldu.

Oralarda yardımcılar oluştu.

İlçe müdürlükleri oluşturuldu.

Nevi miktarda buna ilave yardımcılar.

Teşkilatın her yerinde aynı şeyler gelişti ve idari kadrolar ehliyetsiz ve liyakatsiz insanların eline bırakıldı.

Yazık...

Sağlık Bakanımız önümüzdeki günler yine masaya oturup bu kadrolar ile sözleşmeleri sanırım yenileyecek.

Ülkemize bir güzellik yapsın.

Bu sözleşme işini kaldırsın.

Sistemi elden geçirsin, il müdürlükleri tek çatıda, eski sisteme dönülsün.

Torpil ve icazet bitmez ama en azından, layık olan, hak edenler, ehliyet sahibi olanları iş başına getirsin.

SAĞLIKDA ülkenin her yerinde kim kime dum duma vaziyetteler.

Sağlık Bakanı çok çalışkan bir insan.

Ve işin içinden gelen biri.

Bu işe neşteri atsın ve kanayan yarayı durdursun, sağlıktaki sağlıksızlığa bir son versin.