Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Sağlık da Sağlıksızlık devam ediyor

Sağlık da Sağlıksızlık devam ediyor

Ülke Geneli bir Covid-19 olayını yaşıyoruz. Bir bakıyoruz, Sağlık çalışanı kardeşlerimiz de canlarından oluyorlar. Kahraman ilan edilen oluyor, hain ilan edilen oluyor....

Bizim toplumun değer anlayışı bir farklı.

Bir gerçek var ki, sağlık çalışanları, diğer kamu çalışanlarından farklı ücret ve döner sermaye alıyorlar.

Hastanelerde 4 bin lira maaş alan kişi bir bakıyorsunuz bir o kadar da döner sermayeden pay alıyor.  

Aldıkları paralar EKMEK ARASI DÖNER” gibi....

Yani Sağlık çalışanları PTT- NÜFUS- MALİYE v.s gibi kurumlarda çalışanlar gibi maaş almıyorlar. Bunun altını bir çizelim.

Her mesleğinde zorlukları çileleri var.

Şimdiki salgın döneminde yitirilen canlarda öyle...

Bakın ufak bir araştırma yaptım.

Aşağıya bir link koyacağım.

https://www.saglikpersonelihaber.net/ekonomi/il-saglik-mudurlukleri-tepe-yoneticilerinin-maas-ve-ek-odemeleri-h3318.html

ALLAHINI- BAYRAĞINI-VATANINI-DEVLETİNİ seven bu linki tıklayıp BAZILARININ aldığı ücret ve maaş durumlarına iyice baksınlar.

Sözleşme imzalananlar yani....

BAŞKAN-BAŞKAN YARDIMCISI- SAĞLIK MÜDÜRÜ VE TARDIMCILARI- BAŞHEKİM VE YARDIMCILARI-HASTANE MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI- BAŞHEMŞİRELER- UZMANLAR v.s.....

Biliyorsunuz KHB diye bir çatı oluşturulmuştu, o zaman uyduruk kadrolar makamlar icat edilmişti. Genel sekreterlikler, yardımcıları, uzmanlıklar v.s.

Sonra o kurum kapatıldı ama o uyduruk kadro ve bir kısım makamlar hiç terk edilmedi.

Çünkü SÖZLEŞME denen bir iş çıkarıldı, o kadrolara ve makamlara oturanlara KIYAK ÜCRETLER ödenmeye devam edildi.

Bu BALLI KADRO ve MAKAMLARIN akraba, eş-dost- yakın çevrelere ya da iş bitiren çevrelere tahsis edildiği bilinen gerçek.

Esasında bu işlerde, yani atama- sözleşme imzalama gibi işlerde ehliyet ve liyakat olması gerek.

Ama bu hiç olmadı.

O yüzden SAĞLIK alanında devletin yaptığı çok güzel hizmetler vatandaşımıza düzgün yansımadı, yansımıyorda... Yazıktır.

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde sözleşme imzalamış olan, İl Sağlık Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan Yardımcısı, Uzmanların Maaş ve Ek Ödemelerini yukarıda verdiğim linki tıklayıp okudunuz ise gördünüz.

30- 25- 19- 17- 15- 12- 9- 8 bin gibi rakamlar.

Hiç kimse bu paraları başka devlet dairesinde almıyor.

Haaaa, birde, ara sıra  içlerinde KARI KOCA sözleşme imzalayanlar oluyor aldıkları para çifte katlanıyor.

Bu paraları alanların o ücreti HAK ETMESİ, kendisine HELAL olması lazım.

Kimin umurunda.

Makamda oturuyorlar, ay sonu geldi mi BALLI ÜCRETLERİ alıyorlar, hayat standartları değişiyor, lüks araba ve evlerde oturuyor lüks yaşıyorlar.

Peki, bunları hak edecek ne gibi hizmetler yapıyorlar?

Önceki gün elime bir belge geçti. Üst emir yazısı ile beraber 4 sayfa.

Mersin’de Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanlığı adına Başkan S.K. imzalı.

Mersin deki TOROS DEVLET HASTANESİNDE bir çalışma yapıyorlar (3.9.2020)  ve Hastane hizmetleri birimi şu aşağıda yazılan tüm hususları TESPİT EDİP aynı hastaneyi uyarıyor ve acilen bu işleri düzeltin yazısı yazıyor.

Anlayacağınız TOROSDA sözleşme imzalanmış olan sorumlu durumda olan idarecilerden kimse düzgün iş yapmıyor.

Yapmış olsa bu eksik ve yanlış işler cereyan etmeyecek.

Vatandaşta düzgün hizmet alacak.

Görevlerini görevlerinin gerektirdiği bilinç ve şuur içinde yapmıyorlar ama BALLI MAAŞLARI alıyorlar.

Bu arada yapmadıkları yâda ihmal ettikleri görevleri nedeniylede idari tahkikata maruz kalmıyorlar herhangi bir cezada almıyorlar...

Çünkü hepsi torpilli...

Bırakın soruşturma açıp cezalandırmayı, her sene sözleşme yenileyerek maaşlarını herkesten farklı almayı sürdürüyorlar. İNSAN ALLAHTAN KORKAR KULDAN UTANIR. Ama nerede.

Bakın S.K. nın yazdığı RESMİ yazıdaki CİDDİ TESPİTLER:

Covid-19 polikliniğinde kalabalık ve uzun süreli bekleme oluşturmayacak, sirkülâsyonu sağlayacak şekilde işleyişin planlandığı ancak;

-PCR testi pozitif olan hastaların yönlendirildiği acil servisin kırmızı alana ile ambulans girişinin aynı alanda olduğu, -Covid ve Covid dışı alanlarının net bir şekilde birbirinden ayrılmadığı,

-Tetkiklerin değerlendirildiği kırmızı alan koridorunda bekleyen pozitifli hastalar için sosyal mesafe ortamının oluşturulmadığı,

-İlk muayene alanının önünde bekleyen hasta sayısının az olduğu ancak bekleme alanı olarak planlanan yerde oturma alanı oluşturulmadığı, açılan şemsiyelerin güneşi engellemede yetersiz kaldığı,

Covid-19 şüpheli/pozitif hastaların takibinin yapıldığı servislerde;

Her hastaya günlük olarak verilen orderlarda hekimin adı soyadı, tarihi, imzası, ilaç ismi, ilaçların kulanım şekli, veriliş süresi, dozu, hastanın yatışı yapılmadan önce kullandığı ve kullanmaya devam edeceği ilaçlar ve bakım planın içeren bilgilerin hasta orderlerında bulunmadığı, hekimlerin hastadan istenen takipleri sözel bildirdiği, e-ordera direktif olarak yazılmadı (AKS takibi, SPOZ takibi vb.)

Örneğin: Hekim tarafından merosid 1 gr flk 3*1 ağız içi clexanintramüsküler şeklinde yazıldığı, hemşire kayıtlarında da yazıldığı haliyle uygulandı olarak görüldüğü,

-Hemşirelik sağlık bakım sürecinde, Hemşire anamnezleri, gözlem formları, bireye özgü bakım verilmesinde kullanılan, hastaya verilen bakımın niteliğini yükselten, hastanın durumu ve tanısına göre bütüncül bir yaklaşım olarak yapılması gereken uygun hemşirelik bakım plantarının yapılmadığı, hasta eğitimlerinin eksik yapıldığı,

-Hemşire gözlem ve takip formlarında ilaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan hemşirenin adı -soyadının, hastaya ait hemşire notlarının kayıt altına alınmadığı,  önceki günlere ait gözlem formlarında hastaya ait tedavi kayıtlarının eksik olduğu, yapılması gereken saatlere ait kayıtların olmadığı, oksijen alan hastaya hangi aralıklarla oksijen verildiğinin ve spo2 kayıtlarının olmadığı, oksijen tedavisi olan hastanın oksijen maske/nazal kanül degişiminin yapılmadığı, kullanılmayan eski maskelerin hasta başında bırakıldığı,

-Hastaların saat 10 tedavileri sonrası biten serum ve antibiyotik flakonlarının çıkarılmadığı, uzun süre hasta odalarına uğranılmadığı, akşam 18 ve 24 tedavilerinin ilaçlar eczaneden geldikten sonra medifleks serum içine antibiyotiklerin hazırlandığı ve bankoda açıkta bekletildiği, tedavi odaları ve hasta ilaç dolaplarının aktif olarak kullanılmadığı,

-Acil müdahalede kullanılacak defibrilator cihazının kullanıma hazır bulundurulmadığı çalışıp çalışmadığı kontrolünün yapılmadığı,

İ.V olarak ilaç/serum infüzyonu uygulamalarında verilen ilacın adı, dozu, infüzyon başlangıç saati, veriliş süresi, hasta ve mayi hazırlayanın adını içeren etiketlerin kullanılmadığı,

-Narkotik ilaç tesliminin yapılmadığı,

-Kullanılmayan ilaçların ladesinin yapılmadığı, serviste biriktiği, ilaç güvenliğine uygun olmayan şekilde ilaçların koridorlarda ve bankoda bekletildiği, ilaçların hasta bazlı olarak ilaç dolabında muhafaza edilmediği, tabletlerin üzerinde ilacın adı, dozu, son kullanım tarihi bilgilerinin olmadığı,

-Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine yönelik düzenlemenin olmadığı,

-Hastabaşı oksijen flowmetreleri üzerinde yüksek düzey dezenfeksiyon tarihlerinin olmadığı, baş yatak başlarında takılı olan flovmetrelerin ıslak, nemli olduğu veya içi su dolu olarak bekletildiği,

-Boş hasta odalarının temizliğinin etkin yapılmadığı,

-Soğuk zincire tabi ilaçların muhafaza edildiği buzdolaplarının isi takiplerinin düzenli yapılmadığı, içinde bulundurulan ilaçların üzerinde kimlik tanımlama parametrelerinin, açılış ve son kullanım tarihinin yazılmadığı, açıldıktan sonra son kullanım süresi dolan ilaç bulundurulduğu,

-Hasta onam formlarında hekim/hasta imza, tarih ve saat bilgi kayıtlarının olmadığı/eksikler olduğu

-Hasta yatış formlarında hekim imzasının eksik olduğu,

-Hasta transfer formlarında teslim eden, teslim alan, adı soyadı, imza, teslim tarihi, saati bilgilerinin olmadığı/ eksik olduğu,

-Yüksek düzey dezenfektan ve el dezenfektanlarının üzerinde açılma tarihlerinin olmadığı, az kullanılan alanlarda açıldıktan sonra kullanım süresi dolan el dezenfektanlarının bulunduğu, yüksek düzey dezenfektan kutularının içine alkol veya el dezenfektanı doldurulduğu ancak üzerinde tanımlama etiketi olmadığı,

-Numunelerin alınma ve kabul zamanı arasındaki sürelerin uzun olduğu,

-Hasta ve refakatçilerin el hijyeni konusunda bilgilendirilmediği, eğitim kayıtlarının olmadığı, hasta odalarında uygun el antiseptiğinin bulunmadığı,

Polikliniklerde;

-Polikliniklerde hasta çağrı ekranlarının kapalı olduğu,

-Efor polikliniğinin dağınık ve düzensiz olduğu, kirli ve temiz malzemelerin, yiyecek poşetlerinin ortada bir arada bulunduğu, yüksek düzey dezenfektanın üzerinde açılış tarihlerinin olmadığı,

-Kan alma birimlerinde miyadı dolmuş kan tüplerinin bulunduğu, kan alma odasının birinde günlük kullanımdan fazla enfeksiyon riski oluşturacak şekilde malzeme depolandığı,

-Gözetimli idrar laboratuvarında buzdolabının düzenli ısı takiplerinin yapılmadığı,

-Hastane içinde görünür alanlarda COVID-19 ve alınması gereken önlemler ile ilgili görseller bulunmadığı,

-Sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde korumaya yönelik düzenlemelerin yetersiz olduğu, sosyal mesafeyi hatırlatma yazısının kağıtlara yazılarak yapıştırıldığı, kağıtların yırtıldığı, görsel olarak ve enfeksiyon önlemleri açısından uygun olmadığı,

-Merdivenlerde, öndeki kişiyle arada en az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabela veya görsellerin olmadığı,

-Ayaktan başvuran hastalar için olası covid-19 vaka sorgulama formunda hangi hastaya ait olduğunu gösterebilmek için hastaya ait tanımlama parametrelerinin olmadığı,

Acil serviste;

-Hasta gözlem ve takip formlarında hekimin adı soyadı, tarihi, saati, imzası, ilaç ismi, ilaçların kullanım şekli, veriliş süresi ve dozunu içerecek şekilde orderların eksik yazıldığı,

-Hekim tarafından yapılan hastanın fiziki ön değerlendirme kayıtlarının olmadığı,

-Hasta gözlem ve takip formlarında ilacın ismi, ilaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan hemşire isminin yazılmadığı/eksik yazıldığı,

 -İ.V. olarak ilaç/serum infüzyonu uygulamalarında verilen ilacın adı, dozu, infuzyon başlangıç saati, veriliş süresi, hasta ve mayi hazırlayanın adını içeren etiketlerin kullanılmadığı,

-Hastanın müşehadede kaldığı süre içinde hastaya ait vital bulgu kayıtlarının olmadığı,

-Müşehadeye giriş ve çıkış saatleri kayıtlarının eksik olduğu görülmüştür.

Bu sadece TOROS DEVLET Hastanesindeki şimdiki durum.

Ya diğer hastaneler?

İlçe hastaneleri?

Farklı mı sizce?

ALLAH KUR-AN aşkına herkes görevini düzgün yapsın.

Yapmayanı dışlayın.

Hak edeni taltif edin etmeyeni kaldırıp atın.

Günah bu devlete ve millete.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com 

Yorum Yazın