Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Sağlıkta ben yaparım olur felsefesi hakim..

Bu yazıyı 15 Temmuz günü yazacaktım. Yani bu işin ihalesinin yapıldığı gün. (KİK ihale kayıt no: 2013/74734)

KHB Mersin idaresi, 2014 yılı için çok sayıda işin ihalesini hazırladı ve çıktı. Hazırlanan dosyalar baştan savma, itiraza konu işlemler taşıdığı gibi, baştan savma ve üstünkörü hazırlanmışlar.İşte böyle hazırlanan bir ihale ayın 15 inde yapıldı. Tabi benim rahmetli babamın seneyi devriyesi olduğu için aynı gün yazmak istemedim. İhale yapıldı, karar aşamasındalar. Ama ihaleye konu evraklar üzerinde tartışılması gereken çok sayıda husus var.

Daha ihaleye çıkılmadan teknik ve idari şartnamede yapılan hataları itirazlar ile farkına varıp zeyilname yapıyorlar. Yapmasalar şaşarım. Çünkü işten anlamayanlar uzman yapılmışlar, satın almaların başına oturtulmuşlar. Yaptığı işin konusuna vakıf olmayanlara teknik şartname hazırlatırsanız sonucuna da katlanırsınız. İhaleye 10 gün kala 5.7.2013 günü 10058 sayılı yazı ile Genel Sekreter Yavuz Gözükara imzası ile zeyilname hazırlıyorlar. Kadın doğumun ihtiyacını okumaktan aciz kişiler şartnameyi hazırlarken 6 olan sayıyı 15 yapmışlar. Bu zeyilname ile sayıyı düşürmüşler. Nasıl baştan savma bir teknik şartname komisyonu oluşturulduğunu anlayın. 5 sayfalık bir teknik şartname hazırlanmış. Bu kadar ciddi bir iş için, üstelik tüm ili kapsayan sağlık tesislerindeki HASTA VE HASTA YAKINLARINI KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME HİZMET ALIMI işinde, teknik şartname 5  A-4 sayfası içerikten ibaret. Toplam 23 madde içeriyor. Maddelerin içerik, izahatları, kavramları, anlaşılma yetenekleri eksik…  Üstelik 23 madde okunurken ortada bir boşluk bırakılmış, 20.nci madde ortada yok. 19 uncu maddeden 21 inci maddeye geçilmiş. Ortada da boşluk var, ya sonradan silinmiş orası, ya ortadan kaldırılmış. Niye neden yapılmış onun da izahı yok. Teknik şartname böyle evlere şenlik hazırlanmış. Baştan savma, özensiz, ilgisiz… Teknik şartnamenin altında imzalara bakıyoruz. Yani bunu hazırlayanlar.

ARİFE ÜNİVAR- MDH HAST.HİZM. VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ, MUSTAFA DURUEL- TDH SAĞLIK VE BAKIM HZ. MD, ZEİHA ŞİMŞEK – MDH SAĞLIK VE BAKIM HİZ. MD., KAMİL SABAH- EDH SAĞLIK VE BAKIM HİZMT. MD, HASAN KIR- KDÇH HASTANE HİZMT. VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MD., İLKAY SECERLİ- GENEL SEKRETERLİK İDARİ HİZMETLER BAŞKANILIĞI, KORAY SEVİM- TDH PSİKOLOG. Bu kadar insan buna imza atmış.

Şartnamenin ve ihalenin hazırlanışındaki amaç insanı gerçekten çileden çıkartıyor.

Çünkü Devlet bunu 2006 dan beri istiyor.

Ama ne hikmet ise gelen giden idareci ve yetkililer 2006/103 sayılı genelgeye aykırı bu işleri ifa ediyorlar, devlet bunu böyle yapanlardan da hesap sormuyor.

Üstelik biz her tür uyarıcı yazıyı buradan yazıyoruz.

Temizlik firması adı altında insanları alıp, iş yerindeki çalışma barışını bile dikkate almadan görevlendirmeler ile hizmet üretmeye çalışıyorlar.

Yazıla, çizile, ne hikmet ise devletin 2006/103 sayılı genelgesini almış okumuş ve onu gerekçe göstererek bir amaç bulmuşlar ve şartnameye bunu koymuşlar.

Teknik şartname baştan aşağı özensiz bir çalışma ve ihmalle dolu.

Ama ben öncelikle birkaç maddesini ele almak isterim.

Madde 4: Yüklenicinin hasta karşılama ve yönlendirme hizmetleri işi için görevlendireceği personel en az lise mezunu olmalıdır. (ön lisans, lisans, yabancı dil, turizm fakültesi, turizm ve otelcilik, Turizm ve rehberlik, Sosyal hizmetler, Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu olması tercih sebebidir.) Her personelin bilgisayar sertifikası olmalıdır.

5 ve üzeri personel hizmet alımı yapan sağlık tesislerinde alınacak personel halkla ilişkiler ve iletişim halkla ilişkiler ve organizasyon, danışma görevlisi, iş ve sosyal hayatta ilişkiler v.b sertifikalarından (Milli eğitim Bakanlığı onaylı) en az birine sahip olmalıdır ve en az 1 (bir) personelin, İngilizce (sertikifalı-mezuniyet) ve ya işitme özürlü hastalarla iletişimi vb sertifikası olmalıdır…

Madde 5: …… Çalıştırılacak işçiler 18 yaşından küçük olmayacak, erkek personel ise askerliğini yapmış/muaf/tecilli olduğunu belgeleyecektir.

Madde 19: Alınacak elemanlarda istenen belgeler yazılmış… … işaret dili eğitimi aldığına dair belge (gerek görülürse)…

20. nci madde nedir ne değildir ortada yok (!) orada kocaman bir boşluk var.  

Böylesine önemli bir işte, hastanenin gülen yüzü olacak, hastanenin vitrini olacak işte hazırlanın şu uyduruk ve baştan savma teknik şartnameye bakar mısınız?

Birde tuhaf cümleler var, idare isterse olacak, idarenin dediği olacak gibi…

Alışmış adamlar idare egemen işlere (!)

Böyle olacak ki, eşleri dostları, yakınları istedikleri gibi orada işlere alınsınlar.

Baştan sona yanlış bir şartname…

Öncelikle bu işi alacağınız ve bu işi ifa edecek olanların başında bir şef olması gerekir.

Sadece bu işle ilgili bir şef (yâda ekip başı).

Bu şefin tahsili, terbiyesi ayrıca burada belirlenmelidir.

Yabancı dil bilmesi şart olmalı, 4 yıllık üniversite veya dengi mezunu olmalı.

Bunun alacağı ücretinde diğerlerinden ayrıcalıklı olması lazım, bunun tarifinin de burada yapılması lazım.

En az lise mezunu deyip işi daha başından sulandırmanın anlamı yok.

Danışma, karşılama, refakat etme, yol gösterme işini yapacak olanların ayrı ayrı tarifi, tahsili, terbiyesi, diploması, sertifikası belirlenmelidir.

Bunları hepsi için şartnameye genel ibareler yazmak doğru değil.

Adilde değil.

Özellikle Danışmalarda oturacak kişilerin en az ön lisans mezunu olması ve halkla ilişkiler, diksiyon, işaret dili, bilgisayar kursu görmüş ve eğitimi almış olması gerekir.

Aynı işi lise mezununa yaptırırsanız doğru olmaz.

Verim alamazsınız.

Katlarda rehberlik yapması, hastanın elinden tutup gezdirmesi ayrı, danışmada oturup yol gösterme, gelen hasta ve yakınına, bir başkaca meslek sahibine bilgi aktarma, gerekirse bir başvuru dilekçesini hazırlama işi çok ayrı.

Bunların açıkca yalın bir dille, okunduğunda ne dediğini anlatır bir şekilde maddeye alınması gerekir.

Siz şu teknik şartnamedeki 4. Üncü maddeyi okuyun, ne anlıyorsunuz, anlatın.

Böyle keyfiyete göre bir yorumlama yapılacak madde olur mu?

İsteyen istediği gibi yorumlamayacak.

Kesin bir dille, açık ve net ibareler kullanılarak işin tarifi ve personelin niteliği aktarılacak.

Var mı?

Yok.

Böyle şartname mi olur?

Geliyorsunuz 5 inci maddesine, 18 yaşından ufak olmayacak diyor.

Orası Sağlık kuruluşu, orada görev alacak kişinin kız erkek fark etmez, 25 yaşından ufak olmaması ve ayrıca bu hususlarda eğitim almış olmasının tespiti gerekir. Siz oraya kanun gereği bu ibareyi yazmış olabilirsiniz. Ama uygulamada 25 yaşından ufak olanı almayın. Sıkıntı yaşarsınız.

Ve erkek adaylar içinde de askerlik yapmamış olanları almamanız devletin yararınadır.

Muaf olabilir, özürlü olabilir bir şey demem.

Ama askerliğini yapmamış adamı orada işe almanız disiplinsizliğe de yol açacaktır.

Bunu niye diyorum.

Tecilli olanlar için diyorum.

Askerliğini bir şekilde tecil ettirmiş kişileri orada işe almanız ileride işin ifasında sıkıntı yaratacaktır.

19 maddede işaret Dili sertifikasından bahsedilmiş, gerekirse istenecek denmiş.

Böyle ucu açık bir madde olur mu?

Gerekirse diye bir ibare olmaz.

Gerekir ve istenmesi lazımdır.

Hangi devirdeyiz?

İşaret dilini Başbakanımız öğrendi ve bakanlarımız öğreniyor da, sizin burada işe alacaklarınız bilse de olur, bilmese de, diyebilir misiniz?

Ayıp ya.

İşaret dili tüm o sertifikalardan daha önemli.

Burada kimi işe alırsanız alın bir defa yüksek tahsilli olmasına özen gösterin.

Yapacağı işe göre de sertifikasyon eğitimi almış olmalı.

Bilgisayar, diksiyon, halkla ilişkiler, iletişim, işaret dili eğitimi ve benzeri.

Sonra idare bu kişileri istediği yerde değerlendirir işinden de bir vazgeçin.

Ehliyete, liyakate, aldığı eğitim ve formasyona uygun kişileri, gerektiği yere gerektiği şekilde alın ve değerlendirin.

Eskisi gibi istediğiniz şekilde kara düzen, eş dost hatırı, torpil ve icazetle bu iş gidecekse, o zaman bu işi niye özelleştiriyor ve hizmet alımı şekline dönüştürüyorsunuz?

Yazmışınız oraya, bunlardan birisi İngilizce bilse birisi işaret dili bilse yeter gibi ibareler…

Hangi devirdeyiz.

Alınacak olanların hepsinde yabancı dil, ihtisas aramazsanız, o zaman idare istediğini istediği yerde görevlendirir dediğiniz cümleden hareketle işaret dilini bileni kata atarsınız, yabancı dil bileni size sekreter, lise mezununu da danışmaya oturtursunuz bu da iyi bir sonuç vermez.

Biz idare olarak bu işten verim ve kalite alacağız, vatandaşa güler yüzlü adam gibi bir hizmet sunacağız, piyasa ile rekabet yapacağız diyorsanız, bu kişileri yapacakları işe uygun eğitim ve liyakatten geçirerek alın.

Bu teknik şartname için söyleyeceklerim. Daha çok da, hangisini yazayım.

Geliyorum aynı işin idari şartnamesine.

Bu şartnameyi de kimin hazırladığına bir şey demiyorum. Çünkü altında imza yok. Sadece birinci sayfasında İlgili personelin adı soyadı kısmında belirlenen isimler var. O da şu isimler. Uzman Mustafa SarıUzman Sıraç Çalık… Hani şu son yapılanmada Genel sekreterliğe uzman kadrosu ile alınanlar bunlar.

Mustafa Sarı çok sayıda dosyadan şu an Mersin adliyesinde yargılanıyor. Üstelik de hep alım satım işleri ve aklanmışta değil.

Bakın bu 23 sayfalar idari şartnamenin incelenmesinde de ciddi hatalar var.

Böyle baştan savma anlayışla şartname mi hazırlanır?

Şartnamenin birinci1-2 nci sayfasında birinci maddeden yedince maddeye olan kısımda tarif yapılırken tuhaflıklar yapılmış.

Şu kadar bayan, şu kadar erkek çalışacak.

Toplam şu kadar olacak denmiş, 2 kişiye bürüt asgari ücretten yüzde 5 fazla ödeme yapılacak denmiş.

Bu iki kişinin kim olduğu açıkca belli değil.

Oradaki maddeye göre şöyle anlaşılıyor (!)

Bayram günü orada çalışacak 2 kişi anlaşılıyor.

Halbuki eğitimi, tahsili, bilgi ve ehliyet liyakatine göre kimin ne alacağı orada ayrı ayrı belirlenmesi lazım.

Bu iş temizlik işi değil, uydurmasyon bir iş de değil.

Hastanenin görünün vitrini olacak bir iş.

Kimin hangi iş için ne kadar ücret alacağı belli değil.

Nasıl bir yaklaşık maliyet çıkardılar, neye göre çıkardılar, hangi normlara göre bunu belirlediler belli değil.

Belli ise açıklasınlar herkes öğrensin.

Böyle uyduruk bir şartname olur mu?

Şimdi aklı evvellerin yazdıklarım karşısında takındığı tavır şudur.

Sana ne, ihale yapıldı, itiraz etselerdi (!)

Firmaların içinden itiraz edenler olduğu zaman başına neler geliyor hep birlikte görüyoruz. İtiraz etmeye, yaptığınız bir yanlışı dile getirmeye korkuyorlar. Ekmek kapısı diye millet susuyor. İtiraz edenlere ne oldu ki, süründürdünüz. Onun için itiraz eden olmuyor. Ben yazıyorum, uyarıyorum. Gerisi sizin bileceğiniz iş. İşinizi ister düzgün yapın, ister yapmayın. Ben işimi yapıyorum. Uyarıyorum. Yazdıklarımı havale edecek makam bulamadığım için de gerisini Allaha havale ediyorum. Rabbimin adaletinde zaman aşımı yoktur.

İdari şartnamenin ilerleyen sayfalarında Madde 25 in yer aldığı sayfa ile ondan sonraki sayfada neden büyük bir boşluk var?

Boş alan bırakılmış. 25.3.2 nolu maddenin üzerine geliyor, çok büyük bir alan bomboş bırakılmış, niye?

Satırlar arasında, maddeler arasında bu boşlukları neden almıyorsunuz?

Bu tür boşluklar her maddenin hemen hemen ardında yaşanıyor, neden yapılıyor?

Boşluklar alınsa sayfadan da tasarruf etmiş olursunuz?

Neyse tüm bunlara rağmen bu işin ihalesi 15.7.2013 günü saat 10 da yapıldı.  Anlaşmalı, paslaşmalı çok sayıda firma katılım yaptı. Teklifler atıldı komisyon değerlendirmesini yapıyor. Sözde serbestlik, rekabet oluşmuş, açık ihalenin kuralları gerçekleşmiş. Esas birde çamaşır ihalesi, malzemesiz genel temizlik ihalesi işi var. Onlarında şartnameleri hazırlanmış, onu da bir sonraki yazımda ele alacağım. Hazırlayanlarda aynı uzman isimler. Okudukça ben şaşırıyorum.

Genel Sekreter Yavuz Gözükara kendisi MDH Başhekimi iken emri altında çalışan çok sayıda idareci ile Okan üniversitene bağlı olarak Göçmende bulunan yerde yüksek lisans yaptılar.

Sağlık idareciliği alanında…

Sanırım 2 yıl sürdü.

KHB oluşumundan haberdar oldukları için hızla yaptılar ve bitirip yüksek lisanslı oldular.

Peki, aldıkları eğitimin gereğine uygun kişiler ellerinin altında varken ve bu eğitimi gerçekten iyi bir derece ile almışlar ise, neden işleri onlara değil de, uzman diye kadroya aldıkları bu adamlara yaptırma gereğini görüyorlar?

Bu da ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken husustur bence.