Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Sn. KHB yönetimi, bu işler niye böyle?

Bakın MERSİN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERSİN İL MERKEZİ VE TARSUS İLÇESİ LABORATUAR HİZMET ALIMI İŞİ YAPILDI.

İdari şartnamede diyor ki; 

İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Mustafa SARI Uzman ve Sıraç ÇALIK Uzman,

Yapılacağı yer: MERSİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ MERSİN DEVLET HASTANESİ, MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ, MERSİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ VE TARSUS İLÇE DEVLET HASTANESİ

İhale kayıt numarası:2013/83140

İhale tarihi: 29.07.2013

İhale saati: 10:00

Teknik şartnamede çok sayıda icra hatası yapıldığı gözleniyor.

Maddi hatalar var.

Bunun üzerine Firmalar itirazlar yapıyorlar.

9.7.2013 günü 10158 nolu zeyilname yapılıyor.

Genel Sekreter Yavuz Gözükara imzalıyor.

İdari şartnamenin 7.5.2 maddesi, 3.17 maddesi, 3.33 maddesi, 4.1 ve 4.2 maddesi, 6.1.1 maddesi, 6.1.2 maddesinde ciddi hatalar yapılmış düzeltiliyor.

Derken firmaların itirazı ile yine 16.7.2013 günü 10681 nolu Genel SekreterYavuz Gözükara imzası ile bir zeyilname daha yapılıyor.

Bu sefer Teknik şartnamenin 5.1.2 maddesi ile 5.2.10 maddesinde değişikliğe gidiliyor. Sözde bazı yanlışlardan vazgeçiliyor.

İdari şartnameyi hazırlayanlar belli, ama KİK e sunulan belgelerde hiç birinin imzası yok. Teknik şartnameyi hazırlayanlar ise her zaman yazıyorum, ciddiyetten uzak, sayfalarına kaşe basılarak üstü imzalanarak hazırlanmış. Neticede hazırlayanlar belli. Ve bu kadar hata olduğunu görüyorsunuz (!) Niye böyle yazıyorum?

Eğer hata ise, neden siz bu şartları ve madde içeriklerini oraya koydunuz?

Değil ise, firmaların itirazlarını sonradan neden kabul ediyorsunuz?

Bu şartnameler hazırlanırken işin ehli ve uzmanları ne yapmaya çalışıyorlar?

Her itiraz devletin zamanını çalıyor. İşi uzuyor, devlet zarar görüyor.

Bu işten kim karlı çıkıyor? Bunları iyice tetkik etmek gerekir. 53 sayfalık teknik şartname ile 20 sayfalık idari şartname özentisiz, ciddiyetten uzak bir şekilde hazırlanmış. Sonucu da böyle oluyor işte. Her kafadan bir ses çıkıyor, hocalar bir yandan bastırıyor, firmalar bir yandan bastırıyor, her ihale ve alım satımda  olduğu gibi, onların dediği oluyor, devlet zararda..

Dikkatli araştırsınlar, devletin zararı her alanda var. Teknik şartname üzerinde kaşe basılarak atılan 10 imza var.  Bu insanlar devletin yararına mı çalışıyorlar, yoksa firmaların yararına mı? Bunu ciddi bir şekilde sorgulamak, araştırmak gerek.

Bu işle ilgili ihale ilanı 1.7.2013 günü yapıldı.

Düzeltme ilanı ise 11.7.2013 günü yapıldı.

İhalesi 29.7.2013 günü yapıldı.

Yapıldıktan hemen sonra Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri A.Ş.  KİK’ e itiraz ve ihaleyi şikâyet etti.

İtiraz ve şikâyet tarihi:  31.7.2013,

Evrakın KİK’ deki kaydı:  2013/25139

İhalenin değerlendirilmesi KİK halen yapılıyor. Mevzuat böyle. KİK şikâyeti inceliyor.

*  *  *  *  *  *

Geliyorum bir başka ihaleye…

Mersin İli Kamu Hastaneler Birliği Silifke Devlet Hastanesi ve Anamur Devlet Hastanesi sonuç karşılığı MR görüntüleme hizmet alımı YAPILDI.

İdari şartnamede diyor ki;  İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Sıraç ÇALIK

Yapılacağı yer: Mersin İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Silifke Devlet Hastanesi ve Anamur Devlet Hastanesi

İhale kayıt numarası: 2013/69293

İhale tarihi: 04.07.2013 itiraz olunca 12.7.2013 e kaydırıldı.

İhale saati: 10:00

Teknik şartnamede çok sayıda icra hatası yapıldığı gözleniyor. Maddi hatalar var. Bunun üzerine Firmalar itirazlar yapıyorlar.  28.6.2013 günü 9724 nolu zeyilname ile Yavuz Gözükara imzası ile düzeltme yapılıyor.

Bu düzeltme Silifke teknik şartnamesi için, istenen belgeler kısmında “d”bendinde düzeltme yapılıyor. Orada kalite belgesi istemişler, çıkartıyorlar. Yine Silifke devlet hastanesi teknik şartnamesi için üç kişilik komisyon kurulmuş, kaşeler basarak üzerini imzaladıkları bir komisyon raporu hazırlanıyor. Teknik şartnamenin 4.3, 2.7.3, 2.9.11, 2.9.12 maddelerinde düzeltme ve yenilemeye gidiyorlar. Bu zeyilnameyi isteyen üç kişilik komisyon ise Dr. Volkan Kahveci, Dr. Alper Sönmez, Dr. Asım Sabanoğulları olduğu anlaşılıyor. Aynı komisyon üyeleri bir başka firmanın aynı işle ilgili itiraz ve şikâyetini de inceliyor.  

Anamur ilçesi MR hizmeti alımı ile ilgili yaptıkları incelemede; 2.4.2, 2.8.9.1, 2.9.16, 2.7.3.c, 2.7.3.d,

Silifke MR alımı ile ilgili incelemede; Firmanın bir talebini uygun görmemişler,

3.2 maddesi ile ilgili talepte kabul edilmemiş,

3.12 maddesi ile ilgili talepte kabul edilmemiş,

4.3 maddesindeki talepte kabul edilmemiş,

4.8.1 maddesine yapılan itiraz kabul edilmemiş,  

3.9, 3.11, 4.1.6.17 maddeleri ile ilgili talep de kabul edilmemiş,

4.2 maddesinde düzeltmeye gidilmiş,

4.4 maddesi düzeltilmiş, rapor yazmışlar.

Bunun üzerine Genel sekreter Yavuz Gözükara imzalı:

Birincisi 20.6.2013 gün 9340 sayılı zeyilname,

İkincisi 24.6.2013 günlü 9410 sayılı zeyilname yapılmış ve idari ve teknik şartnamelerdeki hatalar, yanlışlar düzeltilmiş. Sözde burada da bu yanlışlardan vazgeçiliyor. Bu idari şartnameyi hazırlayanlar burada da belli, ama KİK e sunulan belgelerde hiç birinin imzası yok.

Buradaki Teknik şartnameyi hazırlayanlar ise her zaman yazıyorum, ciddiyetten uzak, sayfalarına kaşe basılarak üstü imzalanarak hazırlanmış.

Neticede hazırlayanlar belli. Yine hatalar olduğunu görüyorsunuz (!)  

Yukarıda dedim ya, eğer hata ise, neden siz bu şartları ve madde içeriklerini oraya koydunuz? Değil ise, firmaların itirazlarını sonradan neden kabul ediyorsunuz?  Bu şartnameler hazırlanırken işin ehli ve uzmanları olarak adlandırılan ve komisyonlara alınanlar ne yapmaya çalışıyorlar?

Bakın tekrar ediyorum, her itiraz devletin zamanını çalıyor. İşi uzuyor, devlet zarar görüyor. Bu işten kim karlı çıkıyor? Bunları iyice tetkik etmek gerekir. Teknik şartname ile idari şartname özentisiz, ciddiyetten uzak bir şekilde hazırlandığı her halinden belli. Her kafadan bir ses çıkıyor, hocalar bir yandan bastırıyor, firmalar bir yandan bastırıyor, her ihale ve alım satımda  olduğu gibi, onların dediği oluyor, devlet zararda.. Dikkatli araştırsınlar, devletin zararı her alanda var. Teknik şartname üzerinde kaşe basılarak atılan imzalar var. Bu insanlar devletin yararına mı çalışıyorlar, yoksa firmaların yararına mı? Bunu ciddi bir şekilde sorgulamak, araştırmak gerek.

Bu işle ilgili ihale ilanı da 4.6.2013 günü yapıldı.

İhalesi 4.7.2013 günü idi itirazdan sonra 12.7.2013 e kaydırıldı.

İhale yapılmadan evvel Türk Philips Ticaret A. Ş. Firması KİK’ e itiraz etti ve ihaleyi şikâyet etti.

İtiraz ve şikâyet tarihi:  28.6.2013,

Evrakın KİK’ deki kaydı:  2013/21754

Mevzuat böyle. KİK şikâyeti inceliyor. İncelemesi halen devam ediyor.

Öte yandan ihale 12.7.2013 günü saat 14.oo da yapıldıktan sonra teklifler değerlendirmeye alınıyor. Aradan 17 gün geçtikten sonra, 29.7.2013 günü komisyon bu ihaleyi iptal ediyor.

İptal gerekçesi ise; “İhalede verilen teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve ekonomik olmadıgından” deniyor.

Artık bu işe nasıl karar veriyorlar, ekonomik olmadığını nasıl belirliyorlar onu biz bilemiyoruz. İlgilisi yetkilisinin bu işi açık bir şekilde izah etmesi gerekir. Açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna aktarması gerekir. Birde ihalede neden kısmi teklife yer verilmiştir? Kısmi teklif olmadan da bu ihale olur, niye kısmi teklif verilebilir şartı konmuştur, bununda izahı gerekir.  Kısmi teklifin kamuya mı faydası var, firmaya mı var?

Bakın her ki ihalede de iş yine uzadı, hastaneler ve hastalar mağdurlar.

Bu işleri uzatmadan, bir kerede yapmak mümkün değil mi?

Neden Hocalar, Firmalar arasında gel gitler oluyor?

Neden idare bu idari ve teknik şartnameleri bir defada eksiksiz, tam çıkamıyor?

Bu uzatmalar kimin işine geliyor, kimin faydasına oluyor?

Kamunun faydasına olmadığı kesin!

Açık ihaleler neticelenmeyince, pazarlıklı alımlar yapılıyor, pazarlıklı alımlarda ise devlet hep zararda.

Bunu herkes çok iyi biliyor, işin içinde rol alanlar benden senden daha iyi biliyor.

Peki, neden bu olaylara geçit veriliyor?

Bu işleri önlemek mümkün değil mi?

KHB idaresinde işin ehli ve uzmanı diye göreve başlatılan, merkezi satın almalarda görev verilenler, komisyon başkanları, daire başkanları bu olan bitenleri görmüyor mu, görüyorlar ise neden sessiz kalıp, işi düzene sokmuyorlar?

Her yapılan işte itiraz var, şikayet var.

İtirazsız ve şikayetsiz bir ihale yapmak mümkün değil mi?

Yapanlar nasıl yapıyor?

Bütün bu eksik gedik işler hep Mersin’de mi olur?