Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

TÜRKİYE ve KKTC KIYI TUZCUL EKOSİSTEMLERİ BİTKİ TOPLULUKLARI

TÜRKİYE ve KKTC KIYI TUZCUL EKOSİSTEMLERİ BİTKİ TOPLULUKLARI

14.03.2022 tarihinde “Türkiye ve KKTC kıyı bitki toplulukları” yazı dizimize başlamış ve ilk olarak Plaj yaşam ortamlarının bitki topluluklarını ve 01.04.2022 tarihli yazımızda“Kıyı Kumul yaşam ortamlarının bitki topluluklarını” vermiştik. Yazı serimize “Kıyı tuzculyaşam ortamlarının bitki topluluklarını” vererek devam ediyoruz.

KIYI TUZCUL EKOSİSTEM

Sınıf: THERO-SALICORNIETEA

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo:Thero-Salicornietalia

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alyans: Salicornion patulae

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Cressetum creticae

(Cressa cretica)

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Halopeplidetum mplexicaulis

(Halopeplis amplexicaule)

(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Suaedo maritimae-Salicornietum patulae

(Suaeda maritima-Salicornia patula)

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo:Thero-Suaedetalia

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Alyans: Thero-Suaedion

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Grupman: Suaeda maritima

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Suaedo-Kochietum hirsutae

(Suaeda prostrata subsp. prostrata-Bassia hirsuta)

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Grupman: Crypsis schoenoides

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Suaedo-Salsoletum sodae

(Suaeda prostrata subsp. prostrata-Salsola soda)

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Sınıf: ARTHROCNEMETEA FRUTICOSI

(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo:Arthrocnemetalia fruticosi

(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alyans: Arthrocnemion fruticosi

(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alt Alyans:Arthrocnemenion fruticosi

(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Arthrocnemetum fruticosi

(Arthrocnemum fruticosum) 

(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz ve KKTC)

Puccinellio festuciformis-Arthrocnemetum fruticosi

(Puccinellia festuciformis-Arthrocnemum fruticosum) 

(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu)

Alt birlik:Halocnemum strobilaceum

(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt birlik: Tipik

(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt birlik:Juncus maritimus

(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt birlik:Limonium graecum

(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Halimiono-Artemisietum santonici

(Halimione portulacoides-Artemisia santonicum)

(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu)

Alt Alyans:Arthrocnemenion glauci

(Bulunduğu bölgeler: KKTC)

Arthrocnemetum glauci

(Arthrocnemum glaucum) 

(Bulunduğu bölgeler: KKTC)

Polygono equisetiformis-Suaedetum verae

(Polygonum equisetiforme-Suaeda vera)

(Bulunduğu bölgeler: KKTC)

Alt Alyans:Arthrocnemenion perennis

(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Puccinellio festuciformis-Arthrocnemetum perennis

(Puccinellia festuciformis-Arthrocnemum perenne)

(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

Alt Birlik: Tipik 

(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Birlik: Halocnemum strobilaceum

(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Birlik: Juncus maritimus 

(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Birlik: Limonium graecum 

(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Alyans:Halocnemenion strobilacei

(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Arthrocnemo glauci-Halocnemetum strobilacei

(Arthrocnemum glaucum- Halocnemum strobilaceum)

(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alt Birlik: Tipik 

(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Birlik: Arthrocnemum fruticosum

(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Zygophyllo-Halocnemetum strobilacei

(Zygophyllum album-Halocnemum strobilaceum)

(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

Ordo:Limoniastretalia guyoniani

(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

Alyans: Zygophyllion albi

(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz ve KKTC)

Elymo-Zygophylletum albi

(Elymus farctus subsp. farctus var. farctus-Zygophyllum album)

(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz ve KKTC)

Sınıf:MOLINIO-JUNCETEA

(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu ve Akdeniz)

Ordo:Holoschoenetalia

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu ve Akdeniz)

Alt Alyans:Molinio-Holoschoenion

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu ve Akdeniz)

Eriantho-Schoenetum nigricantis

(Erianthus ravennae-Schoenus nigricans)

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu ve Akdeniz)

Alt birlik:Plantago crassifolia

(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alt birlik:Erica manipuliflora

(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Grupman: Schoenus nigricans 

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Sınıf: SAGINETEA MARITIMAE

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo:Frankenietalia pulverulentae

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alt Alyans:Frankenion pulverulentae

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Cresso creticae-Hordeetum marinae

(Cressa cretica-Hordeum marinum)

(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Parapholiso incurvae-Silenetum sedoidis

(Parapholis incurva-Silene sedoides)

(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Plantagini weldenii-Parapholisetum incurvae

(Plantago weldenii-Parapholis incurva)

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Grupman: Crypsis aculeata

(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Grupman: Frankenia pulverulenta

(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Grupman: Polypogon maritimus

(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Puccinellio festuciformis-Hordeetum marini

(Puccinellia festuciformis-Hordeum marinum) 

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Alyans: Mesembryanthemion nodiflori

(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Mesembryanthemetum nodifloro-cristallini

(Mesembryanthemum nodiflorum-Mesembryanthemum crystallinum)

(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Sınıf: PEGANO-SALSOLETEA

(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Ordo:Salsolo-Peganetalia

(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Alyans: Atriplici halimi-Suaedion verae

(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Asparago stipularis-Atriplicetum halimi

(Asparagus stipularis-Atriplex halimus)

(Bulunduğu bölgeler: KKTC)