Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Erdemli’de ihaleye fesat soruşturması açıldı

Bildiğiniz üzere bu sütunlarda çok sayıda hususu aktardım.

İşine gelen işine geldiği gibi yorumladı.

Oysa bazı yazılırımız yoruma gerek kalmadan, olayı subut bir şekilde ortayla koyuyordu.

Kısa Adı KHB olan Kamu Hastaneler Birliği çatısında çok sayıda sağlık kuruluşu birleşti.

Ve toplu bir şekilde yol yürüyorlar.

KHB çatısında yapılan HBYS ve benzeri ihalelerde sürekli dile getirdiğim hususlar oldu.

İşin ehli ve uzmanı durumunda olanların benim aktardığım hususlar umurunda olmadı. Olmasın.

Ben tüyü bitmedik yetimin hakkı için, devletin kör kuruşu için yazmaya ve uyarmaya devam edeceğim.

Öte yandan Erdemli Devlet Hastanesinde Görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yapılan şikâyet neticesi, savcılıkça başlatılan tahkikatın sonucunda yeni bir soruşturma açıldı.

Mersin’in büyük ilçelerinden birisi olan Erdemli ilçesinde, Devlet hastanesinde ortaya çıkan, mevzuata aykırı ihale yapıldığı, kamunun zararının bulunup bulunmadığı ve suç teşkil eden eylemler meydana geldiği gerekçesi ile Erdemli ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, her tür bürokratik, siyasi engellemeye rağmen, soruşturma başlattı.

BAHSE KONU OLAYIN SEYRİ

2013/3508 sayılı soruşturma kapsamında, yapılan şikâyeti değerlendiren Savcı, söz konusu dosyada elde ettiği bilgi, belgeler ve ifadeler doğrultusunda, tahkikat kapsamı içinde, ayrıca konuyu işin ehli ve uzmanı olan resmi bir bilirkişiye tevdi etti.

Resmi Bilirkişiden “Suça konu ihalenin mevzuata aykırı yapılıp, yapılmadığı, kamunun zararının bulunup bulunmadığı ve suç teşkil eden eylemlerden söz edilip edilmeyeceği hususunda”dosyanın incelenerek ayrıca bir rapor tanzimi istedi.

Bu rapor, bu dosya ile ilgili olarak Bilirkişi tarafından “ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, Görevi kötüye kullanma” suçlaması ile hazırlanmış olarak Savcılık makamına verildi.

18.12.2013 günü bu bilirkişi raporunun savcılığa ulaşmasıyla olaylar genişledi. 

Bu Bilirkişi, raporunun Sonuç kısmında:

Yukarıda yapılan değerlendirmelere göre; 13.12.2012 tarihinde ihaleye çıkarmış olduğu “Erdemli ilçe Devlet Hastanesinin 2013 yılı için 50 kişi ile 12 aylık veri hazırlama ve kontrol işletmeni hizmeti alımı işi”nde yapılan ihalenin birbirini şikayet eden her iki firmanın hakkında da kamu davası açılmış olduğu, (ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik) suçundan davaların görüldüğü, ihaleye katılan firmaların ihale yasaklısı olmadıkları, ancak şirket ortaklarına bakıldığında… şirketinin ortaklarından Sait Sarı’nınihaleye katılma yasaklısı olduğu ve … şirketinin ortaklarının Canan Doğan ve Arslan Akdemir’in yapmış oldukları hisse devirler ise 06.12.2012 tarihinde tescil edilmiş. 15.12.2012 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır. Haklarında kamu davası açıldığının tebligatı kendilerine yapıldıktan sonra hisse devirlerinin kesinleşmiş olduğu görülmüştür. Bu sebeple yapılan hisse devri işlemine göre …. Şirketinin ortakları ihaleye katılma yasaklısı olduğu…  Yukarıda belirtilen tüm hususlar değerlendirildiğinde, takdiri mahkemenize ait olmak üzere eşitlik ilkesine uyulmadığı ve bu sebeple kamunun 18.480.00 TL zarara uğratıldığı görüş ve kanaati taşımaktayım” dedi. 

BUNUN ÜZERİNE SAVCILIK TAHKİKATI GENİŞLETTİ

Bilirkişi raporunun da, DOSYA MÜNDERECATI KAPSAMINDA suç oluştuğu şeklinde gelmesinden sonra, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez taşeron firma sahip ve yöneticilerinin dışında olan, her biri bir devlet görevlisi ve kamu hizmeti yapan, ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ; İhale komisyon başkanı: Ömer Ulak, Komisyon uzman üyeleri: Kamil Sabah, Fidan Kurt,  Komisyon üyesi: Aynur Kara ve Erdemli Devlet Hastanesi yöneticisi Yahya Efe hakkında bağlı bulundukları mülki amirlik olan Erdemli Kaymakamlığına, 27.12.2013 günü resmi yazı yazar, talep de bulunur.. Bu yazıda anılan kişiler hakkında 4483 sayılı kanun gereği kurumunca ÖN İNCELEME yapılarak adı geçen devlet memurları için savcılık tarafından yapılan tahkikat kapsamında bu devlet memurları durumundakiler için gerekli soruşturma izninin verilmesini istedi.

KAYMAKAMLIK İZİN VERMEDİ

Savcının ilgili memurlar için yargılamanın başlaması amacıyla izin istemesine istinaden Kaymakamlık Mal müdürlüğünde kendisinin emrindeki bir memuru bu iş için muhakkik tayin eder. Olayı inceletir. O muhakkikçe hazırlanan dosya gereği de 2014/06 sayılı 10.2.2014 günlü karar ile Savcının soruşturma izni istediği devlet memurları için savcıya soruşturma izni vermez.

BÖLGE İDAREYE İTİRAZ EDER

Savcının bana soruşturma izni ver, bunlarla ilgili tahkikata başlayacağım dediği isimler için Kaymakamlık soruşturma iznini vermeyince, Erdemli Cumhuriyet Savcısı yasa gereği ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE yasal süresi içinde başvurur. Kaymakamlığın verdiği idari karara itiraz eder ve adı geçenlerin yargılanmalarının yapılması için kendisine soruşturma izni verilmesini mahkemeden talep eder. Savcının talebini ve dosya kapsamını inceleyen Bölge idare mahkemesi Savcının itirazını yerinde görür, adı geçenlerin yargılamalarının yapılabilmesi için haklarında soruşturma ve tahkikatın yapılması amacıyla savcılığa soruşturma iznini verir. Dosya, idari mahkemece, tekâmül edilip savcılığa geri gönderilir. 

GÖZLER ŞİMDİ SAVCIDA

Tüm bu yasal süreçten sonra Bölge İdare Mahkemesinin kararı neticesi, Savcı soruşturmayı şimdi başlatır.  İlgililere durumu tebliğ eder. Erdemli Savcısı şu anda Kamu zararı ve Kamu yararı açısından gereken soruşturma ve tahkikatı sürdürüyor. 

Bakalım bundan sonra ne olacak?

Kimler devreye girecek, kimler nasıl bu olayı kapatmaya çalışacak, hangi siyasiler devreye girecek hep birlikte göreceğiz. Ancak Savcı, idari mahkemeden aldığı karar ile  dava açmada kararlı gözüküyor.