MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYUYOR MU?!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYUYOR MU?!
Haber sitemizde SAĞLIK ANALİZ isimli bir köşe mevcut... Bu köşeden defalarca seslendik. Sağlık teşkilatlarında, Sağlık Müdürlüklerinde, ilçe Müdürlüklerinde, Masa Başında Oturan EBE- HEMŞİRE- ATT- SAĞLIK MEMURU gibi kadrosu olanları sahaya alalım dedik... Ne oldu? Mersin de yetkili, ilgili kör sağır ve dilsizi oynamaya devam ediyor.

MERSİN’de haksızlık ve usulsüzlüğü ilke edinen bir kesim, yazılarımızı görmezden geldi, il müdürü başta olmak üzere tüm yetkilileri YALAN ve DOLAN ile kandırmaya devam ettiler. Bizde şu an geçmişte yaptığımız haberlerin bir dizi linkini sizlere sunuyoruz.. Bu iş ŞAHSİ iş değil. Bu iş kimsenin görmezden geleceği bir işte değil. Bugünün yarını var!!!

Sizden öncekilerde yazdığımız çok sayıda yazıya vızıltı yapmışlardı, bakın bugün yargı karşısındalar. Hukuk büronuzdan kimler yargıda, hangi yöneticilerden tazminat isteniyor, kimler görevi kötüye kullanmaktan yargılanıyor lütfedip yazılı sorun. Gözünüzle görün.

Geliyoruz, bu günkü konunun, aslında önce nerede haber olduğu ve bizde haber şeklinde çıkan linklerine:

https://www.haberanaliz.net/haber/merkez-teskilat-ve-saglik-mudurluklerinde-masa-basinda-oturanlari-sahaya-alalim-13955

https://www.haberanaliz.net/haber/uygulanmayacak-ise-bu-yonetmelikler-neden-var-15618

https://www.haberanaliz.net/haber/mevzuatta-yeri-olmayan-gecici-gorevlendirmelere-neden-dur-denilemiyor-15631

https://www.haberanaliz.net/haber/ebe-hemsire-att-ve-toplum-sagligi-memurlari-icin-onemli-yazi-1839

Daha sonra bizim burada köşede yer alan linkleri veriyorum:

https://www.haberanaliz.net/makale/sagliktaki-masa-basi-hemsire-ebeler-ve-is-sagligi-guvenligi-2624

https://www.haberanaliz.net/makale/saglikda-sagliksiz-gorevlendirmeler-2641

https://www.haberanaliz.net/makale/saglikda-peceli-6li-5-2643

https://www.haberanaliz.net/makale/saglikda-peceli-6li-4-2642

https://www.haberanaliz.net/makale/saglikda-peceli-6li-3-2639

https://www.haberanaliz.net/makale/saglikda-peceli-6li-2-2638

https://www.haberanaliz.net/makale/saglikda-peceli-6li-2637

Şimdi elinizi vicdanınıza koyun, bu uygulama dil mi, hakkaniyetli mi, DOĞRU MU? Eğer öyle ise, Teftiş kurulu neden sizleri ikaz ediyor ve Sağlık Bakanlığı sizlere genelge gönderiyor? Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 07/11/2018 tarihli ve 86642992-010.07.01- E.2207 sayılı, “Sağlık Personelinin Alanı Dışında Görevlendirilmesi” konulu genelge elinizde yok mu? Personel Daire Başkanlarınız ve ilgili yardımcıları başta olmak üzere bu emir ve genelgeleri, yürürlükteki mevzuatları neden görmezden geliyorlar? BAKIN MASA BAŞINDA ÇALIŞTIRILAN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN AŞAĞIDA İKİ MAKALE YAYINLIYORUM. YAZILAR BANA AİT DEĞİL.

1-MAKALE: HABER VE İÇERİK KAYNAK: https://www.saglikpersoneli.com.tr/ozel-haber/uygulanmayacak-ise-bu-yonetmelikler-neden-var-h25296.html

Uygulanmayacak İse Bu Yönetmelikler Neden VAR?!!!

Kamu kurum ve kuruluşları kanun, yönetmelik, yönerge, talimat, teblig ve genelgeler ile yürütülür. Yönetici bu kanun ve yönetmelikleri uygularken insiyatif almalı ve uygulanmasının tam olmasını sağlamalı. Peki Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda özellikle personel lehine yayımlanmış mevzuatlara neden uyulmamaktadır. Madem uygulanmayacak ise neden yayımlanmıştır ve hala durmaktadır. Çok araştırmaya girmeden Sağlık Bakanlıgına bağlı kuruluşlarda uygulanmayan yönetmelikleri burada kısa kısa değinelim.

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge de "PDC'ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları her müracaat döneminde ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel tercih yaparak müracaatta bulunur. İl Müdürlüğü veya Müdürlük, öncelikle hizmet puanına göre, hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin atamalarını tamamlar" denilmesine rağmen bir kişi işaret eden sertifika şartı konulmaktadır.

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge de "İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe, görev yaptığı birimde PDC'de belirlenen sayıyı aşan personelden il merkezinde bulunanların; öncelikle il merkezinde, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezinde kendi teşkilatı içerisinde başka bir birime, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere, (2) Hizmete yeni açılan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin, (3) Görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması nedeniyle çalışan personelin, atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen ataması yapılabilir" denilmesine rağmen tam aksi bir şekilde PDC'si ve Standart kadrosu dolu olan özellikle il-ilçe sağlık müdürlükleri, 112 başhekimlikleri, ADSM'lerine yapılan PDC'si ve Standart kadrosu eksik olan kurumlardan yapılan geçici görevlendirmeler nasıl izah edilebilir. Bu yapılan gecici görevlendirmeler nedeni ile ödenen nöbet paraları kamu zararı değil midir?

Yataklı tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde açıkca "Servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler." ibaresi yer alırken aynı hastane içersinde bir servis sorumlusuna nöbet tutturulurken bir başkasına nöbet tutturulmaz. Kriter ne? Yönetmeliğe aykırı hareket edilmesinin sebebi ne?

Yataklı tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde açıkca "Hemşire adedi müsait olan kurum ve servislerde, servisler, ameliyathane ve hemşirelik hizmeti bulunan diğer ünitelerdeki hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Baştabiplikçe servis veya bölüm sorumlu hemşirelikleri kurulabilir. Bu servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler." denilirken serviste nöbet tutan hemşire sayısı az iken her bölüme sorumlu hemşire atamak, kadrosu dahi olmayan sorumlu hemşire yardımcısı atamak nasıl açıklanabilir?

Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik yönetmeliğinde  "Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar." denilmesine rağmen uzman hemşireler dururken, hemşirelikte lisans mezunu hemşireler dururken hemşirelik alanında lisans mezunu olmayanlar sorumlu, sorumlu yardımcısı olarak atanmaktadır.

Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 11.05.2012 tarih ve 6430 sayılı Nöbet Muafiyetleri konulu yazıda açıkca belirtildiği üzere hizmetin aksatılmaması kaydı ile 25 yılını dolduran sağlık personelinin nöbetten çıkarılması yer alırken  nöbetsiz birimlerde çalışanlar neden 25 yıl altı personelden tercih edilmektedir.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 07/11/2018 tarihli ve 86642992-010.07.01- E.2207 sayılı, “Sağlık Personelinin Alanı Dışında Görevlendirilmesi” konulu yazısında da belirtildiği üzere; ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının, belirlenmiş görev ve yetki alanları göz önüne alınarak, görev ve unvanlarına uygun bir şekilde çalıştırılmaları gerekir.Bu durumda il-ilçe Sağlık Müdürlükleri, 112 başhekimliklerine, ADSM'lerine hastanelerden ihtiyaç var denilerek çekilen ve alan dışı olarak çalıştırılan personel nasıl açıklanabilir?

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 07/11/2018 tarihli ve 86642992-010.07.01- E.2207 sayılı, “Sağlık Personelinin Alanı Dışında Görevlendirilmesi” konulu yazısında da belirtildiği üzere; ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının, belirlenmiş görev ve yetki alanları göz önüne alınarak, görev ve unvanlarına uygun bir şekilde çalıştırılmaları gerekir. Hastanelerde alan dışı çalışılan personel nasıl açıklanabilir?

Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik yönetmeliğinde "Gözetmen hemşire: Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde gözetmen hemşire tarafından yürütülür. Bu hemşireler meslekte beş yıl deneyimli, lisans mezunu hemşireler arasından başhemşire tarafından seçilir ve görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir."  yeni mezun biri,  lisans mezunu olmayan hemşire nasıl görevlendirilebilmektedir. Sadece mesai saatleri dışında görev yapabileceği belirtilirken gündüz mesai yaptırılmaları nasıl açıklanabilir.

Hiç bir mevzuatta yer almayan farklı isimlerde oluşturulan görevlendirmeler nasıl açıklanabilmektedir?

2.MAKALE.  HABER VE İÇERİK KAYNAĞIhttps://www.saglikpersonelihaber.net/gundem/merkez-teskilat-ve-saglik-mudurluklerinde-masa-basinda-oturanlari-sahaya-alalim-h6669.html  

Merkez Teşkilat ve Sağlık Müdürlüklerinde Masa Başında Oturanları Sahaya Alalım!

Bir tarafta hemşirelik yaptırılmayan hemşireler, diğer tarafta acillerde yoğun bakımlarda her ay 80 90 saat fazla mesaiye zorlanan sağlık personelleri.. Ve ikisine de verilen aynı maaş.. Bir yanda düzenli ve nöbetsiz bir hayat, bir yanda çocuklardan ve sosyal yaşamdan kopartılan nöbet ağaçları

Anımsayacaksınız yaklaşık 2-3 yıl önce Sağlık Bakanlığı bir genelge yayımlamıştı, "Ebe, hemşire sahada çalışacak" diye...

Ama nerde...

Torpilliler İl Sağlık Müdürlüğü ve halk sağlığı kurumlarına yerleştirilmiş vaziyette!

Hatta bazı kamu hastanelerinde de söz konusu bazı ebe ve hemşireler alan dışı birimlerde masa başında, hiç nöbet tutmadan ve hiçbir risk almadan sefa sürmekte!..

Hal böyle olunca da yıllardır devlet hastanelerindeki hemşire ve ebe açığı bir türlü kapatılamadı...

Ve sayıları hiç küçümsenmeyecek kadar da çok...

Kiminin arkasında siyasi, kiminin arkasında sendika, kiminin arkasında da yüksek bürokratlar bulunmaktaymış!

İddia ediyoruz, söz konusu hemşire ve ebeler sahaya gönderildiğinde, hastanelerde yaşanan hemşire ve ebe eksikliği ciddi oranda azalacaktır.

Hiç olmazsa takviye sağlık kadrosu gelene kadar...

***

Evet, kamu hastanelerinde çalışan emekçiler bu uygulamaya tepkili ve öfkeli...

Öfkeliler çünkü, 3 kişinin yapacağı iş, bir kişinin üzerine yıkılmış durumda...

Aşırı iş yoğunluğu ve günaşırı nöbetlerden perişan haldeler...

"Para değil eleman istiyoruz. Para bir yere kadar. Her gün hastane, her gün nöbetçi... Zor oluyor..." diyor sağlıkçılar...

Yani yıllardır "Zuloya yattığınız" yerlerden çıkıp, asli görevinize ve görev yerleriniz olan hastanelere bi zahmet dönseniz artık!

Eee, hadi ne duruyorsunuz!..

Adeta mayınlı yerlerde dolaşan meslektaşlarınız "Gün birlik olma günüdür!" diyor ve sizi yanlarında görmek istiyorlar...

***

Sağlık emekçileri, "Liyakat ve ehliyet sahibi kişilere ne görev versek diye düşünmek varken, hangi koltuğa hangi adamımızı oturtalım diye düşünüyorsak bu hem millete, hem devlete ihanet ediyoruz demektir" diyorlar...

Bakın bir sağlık çalışanı neler anlatıyor:

"Hastanelerde 657'li devlet memurlarına Sağlık-Sen, 4/d'li sürekli işçilere AK Parti, İl Sağlık Müdürlükleri 112 Acil Hizmetler ve Sağlık Ocakları'na da Türk Sağlık-Sen hâkim. Herkes kendi adamını kayırıyor. Örneğin, 657'li devlet memuru kan alma kayıtta duruyor, 4/d'li işçi muhasebede duruyor. Başka bir örnek daha verelim. 657'li devlet memuru rontgen kayıtta duruyor, rontgen teknisyeni sicilde çalışıyor. Hemen hemen her hastanede durum böyle. Türkiye genelinde ilimiz ilk 3'e girer. Ayrıca geçici görevlendirmelerde de ciddi torpiller dönüyor. Bu konuda çok rahatsızız. Kimseye bir şey diyemiyoruz, sesimizi de çıkartamıyoruz. Yeni gelen Sağlık Müdürümüzü bu konuda duyarlı olmaya ve hakkaniyeti sağlamaya davet ediyoruz. Hem İl Sağlık Müdürlüğü'nde hem de Halk Sağlığı Kurumu'nda çok ama çok ebe ve hemşire masa başında çalışıyor. Bizler hastanelerde adeta çile çekiyoruz. Adalet istiyoruz!"

***

Sağlık Müdürlükleri, Saymanlıklar, Muhasebe, Sicil gibi birimlerde çalışanların yüzde 90'a yakın bölümünün ebe, hemşire personeli unvanında olduğu iddia ediliyor...

...

Haydi sahaya!..

Lale Akasoy-

1 ve 2 de yer verdiğimiz içerik aylar ve yıllar önce yazılmış. Bizim haber sitemizde ise çıkan köşe yazıları bu yıl içinde daha henüz yeni. Yayın Tarihlerine dikkat edin olayı kavrarsınız. Peki neden yazılanlara, çizilenlere KAYITSIZ KALINIYOR? Bu usulsüz, hukuksuz, kanunsuz, yasal olmayan işin ve uygulamanın arkasında önünde kim var?

Bu uygulama ile bazılarını memnun ediyor olabilirsiniz. Ama aksayan sağlık hizmetleri ve sunulan sağlık hizmetlerinden dolayı VATANDAŞLAR, yani KAMU memnun değil, haksızlığa uğruyorlar. KUL HAKKINA giriyorsunuz! Hem de bilerek, isteyerek.Torpilli, icazetlileri koruyup kollarken, halkın sağlığını, devletin itibarını yerle yeksan ediyorsunuz ve bunun adını da, iş yaptık koyuyorsunuz... Bizler yazıp duyurunca da, kötü biz oluyoruz.

MERSİN’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI HUZURSUZ, MUTSUZ...İŞ YERLERİNDE BU YÜZDEN, YANİ BU ÇARPIK UYGULAMADAN DOLAYI, İŞ YERİ BARIŞI ORTADAN KALKMIŞ DURUMDA.

Bir kez daha MERSİN İLİNDE ilgili ve yetkiliye hatırlatıyoruz, MASA BAŞINDA, STRATEJİK YERLERDE, USULSÜZ- HUKUKSUZ- YASA VE MEVZUATA UYGUN OLMAYAN ebe- hemşire- sağlık memuru- att ve benzerlerini çalıştırmaktan vazgeçin artık. Asıl görev yerlerine SAHAYA gönderin. Bu konuda çok sayıda şikâyeti yakınmayı, basında çıkan yazıları görmezden gelmek SUÇ işlemektir.

haberanaliz.net/ ÖZEL


0Önceki Haber

0

0Sonraki Haber

0

Başka haber bulunmuyor!