MERSİNDEKİ SAĞLIK KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL Mİ?!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİNDEKİ SAĞLIK KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL Mİ?!
Mersin Sağlık İl Müdürlüğünde branşı dışında çalıştırılanlar o kadar çok ki, kimse bu usulsüz ve hukuksuz işlere dur diyemiyor. Mersin İl Sağlık Müdürlüğünde PERSONEL ATAMA ve görevlendirmelerin en ince ayrıntısı ile BAKANLIKÇA incelenip araştırılması isteniyor.

Zaman içinde SAĞLIK da ki yanlış giden işleri ve uygulamadaki eksik ve hatalı işleri dile getiriyoruz. Ancak MERSİN ilinde hukuksuz işler aynen devam ediyor. Yaptığımız araştırmada BRANŞI dışında, kadrosu dışında çalışan sağlık personellerinin hemen hemen hepsinin TORPİLLİ ve İCAZETLİ olduklarını müşahede ettik.

EBE- HEMŞİRE- SAĞLIK HİZMETİ SINIFINDA OLANLAR BAŞKA İŞLERDE İSTİHDAM EDİLİYORLAR

İl Müdürlüğü- İlçe Müdürlükleri dâhil sağlık kuruluşlarında branşı EBE- HEMŞİRE- LABORANT- RÖTGEN TEKNİSYENİ – SAĞLIK MEMURU v.b. olan o kadar çok sayıda asıl işi ve kadrosunda değil de MASA BAŞI İŞTE görevlendirilenler var ki sayısına ŞAŞARSINIZ. Asıl görevlerini yapsalar SAHADA olacaklar ve Sağlığa büyük katkıları olacak. Ama Ebeyi Hemşireyi uydur kaydır görevlendirmeler ile MASA başı işlere çektiklerinden Hastanelerde fiilen çalışacak ebe hemşire bulamıyorlar. Sağlıkta hizmette kalite ve verim düşüyor.  Örneğin, Ebelerin asli görevi, Türkiye'deki ana çocuk sağlığı ile ilgili verilerini düzeltmek. Gebe takibi, bebek takibi yapmak.. Masa başına alınan, il ilçe müdürlükleri emrine alınıp başka işlerde istihdam edilenler bu işleri yapmıyorlar. Aynı şekilde hastanelerde de evrak, personel bölümü, disiplin bürosu, kalite birimi, basın birimi, ayniyat, depo gibi yerlerde çalıştırılanlar var. Bir bakıyorsunuz Eşi Doktor yada kamuda idareci, yada siyasi etiketi var. KORUNUP KOLLANIYORLAR. Bu adaletsiz yönetim şekli ise İŞ YERİNDE ÇALIŞMA BARIŞINI BOZUYOR. Mersin il müdürlüğü ve merkezdeki 4 büyük ilçe müdürlüklerinde yaklaşık 200’ün üzerinde EBE HEMŞİRE masa başında görev yapıyor. Kimine sözleşme imzalamış UZMAN sıfatı vermişler, kimine BAŞKAN- BAŞKAN YARDIMCISI... V.S.  Birçoğu ise UYDURUK görevlendirmeler ile asıl işlerinde, asıl kadrolarında çalıştırılmayıp, başkaca lanlarda istihdam ediliyorlar.  İncelediğiniz vakit çoğu SİYASİLERİN AKRABA ve YAKINLARI çıkıyor. Üstelik 13 ilçemiz var. Bu ilçelerden merkezdeki 4 büyük ilçenin ( AKDENİZ- TOROSLAR- YENİŞEHİR- MEZİTLİ ) dışında olan KIRSAL ilçelerimizde ve sahil bandında bulunan ilçelerimizde de durum aynı. Üstelik merkezdeki ilçelerin nüfusu ise 2 milyona yakın. Akdeniz, 259,381- Toroslar, 310.606 - Yenişehir, 268.776 - Mezitli, 211.538 nüfusa sahip. (2020 ölçüm) Bu vahim ve kanuna nizama uymayan duruma ise kimse dur demiyor.

TEMZİLİK PERSONELİ VE GÜVENLİK PERSONELLERİDE BAŞKA İŞLERDE ÇALIŞTIRILMAMALI

Sağlık da en önemli işlerin biri de TEMZİLİK personellerinin kendi kadrosu dışında istihdam edilip başkaca işlerde çalıştırılması hususu. Hastanelerde çok büyük sıkıntı var. Aynı şekilde güvenlik personelinin hizmetli gibi, yardımcı personel gibi çalıştırılması söz konusu ve büyük zafiyet doğuyor. Oysa Temzilik ve güvenlik personeli de kadrosu dışında çalıştırılamaz. Bu konuda artan şikayetler yüzünden, Taşeronda görev yaparken kadroya geçirilen sürekli işçilerin asli görevlerinin dışındaki işlerde çalıştırılması ile ilgili Kamu Denetçiliği Kurumundan önemli bir tavsiye kararı gelmişti bizde haberleştirmiş idik. İşte o link aşağıda:

https://www.haberanaliz.net/haber/kamu-denetciligi-kurumu-saglik-mudurlugune-temizlik-personeli-baska-alanlarda-gorevlendirilemez-dedi-17227

Sağlık çalışanlarına, kendi meslek tanımları dışında görevler yaptırılması, sağlık teşkilatında hizmetlerin aksamasına ve verimsizliğe neden olduğu bilinen gerçek. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 07/11/2018 tarihli ve 86642992-010.07.01-E.2207 sayılı, “Sağlık Personelinin Alanı Dışında Görevlendirilmesi” konulu yazısında da belirtildiği üzere; ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının, belirlenmiş görev ve yetki alanları göz önüne alınarak, görev ve unvanlarına uygun bir şekilde çalıştırılmaları gerekir.

Bu bağlamda 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 4/1’inci maddesi kapsamında; “Tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmek ile görevli ve yetkili sağlık personelini” ifade eden hemşireler ile ilgili olarak yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği ile sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin, çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre “görev, yetki ve sorumlulukları” belirlenmiştir.

Sağlık insan gücü içinde en büyük grubu oluşturan bahse konu sağlık çalışanlarının, “bakım hizmetleri dışındaki alanlarda çalıştırılması”, sağlık hizmetlerinin aksamasına ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.

Ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının; sağlık hizmetleri dışında çalıştırılmaları ve söz konusu personele görev ve yetkileri dışında farklı görevler verilmesi, mevcut mevzuata göre uygun değildir.

Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının görevlerini, almış oldukları eğitim ve kazanmış oldukları bilgi ve beceriler doğrultusunda,verimlilik ve kalite gereklerine uygun, diğer çalışanlar ile birlikte ekip anlayışı içerisinde, multidisipliner bir yaklaşımla ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak yapmaları gerekmektedir (Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Md. 5).

Anılan Yönetmelik kapsamında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için; tıbbî alanlarda/konularda, tıbbî olmayan personelin, tıbbî olmayan yerlerde/alanlarda ise tıbbî personelin çalıştırılmaması, her personelin almış olduğu eğitim ve kazanmış olduğu bilgi ve becerileri doğrultusunda uzmanı olduğu alanlarda çalıştırılması daha uygun bir yaklaşım olacaktır.

Aynı şekilde konu hakkında Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının; “Memurun bulunduğu sınıfın dışında başka bir sınıfta görev yapamayacağına” dair kararı bulunmaktadır (Danıştay, 5. D. 22.12.2006, EN: 2003/5464, KN: 2006/6717).Bu karar doğrultusunda sağlık hizmetleri sınıfında, “hekim, hemşire, ebe, ATT, paramedik, psikolog, fizyoterapist, odyolog, röntgen teknisyeni vs” gibi unvanlar adı altında istihdam edilen bir personelin, öncelikli olarak kendi görev tanımlarına uygun, sınıfına uyumlu görevlerde çalıştırılması, “kaynak israfına yol açmamak için” genel idare hizmetleri veya teknik hizmetler sınıfına dahil olan personel tarafından yürütülmesi gereken iş ve işlemlerinin “sağlık hizmetleri sınıfına dâhil” personele yaptırılmaması gerekmektedir. Ama Mersin de yasaya, kanuna, hukuka, yönetmeliğe uyun dediğiniz vakit KÖTÜ insan muamelesi ile karşılaşıyorsunuz. Çünkü gelen giden siyasiler bu alanı kendi ÇİFTLİKLERİ gibi görüyor. YAZIK...

Bu hususlarda yaptığımız haberlerin bir kısmı aşağıdaki linklerde mevcut:

https://www.haberanaliz.net/haber/ebe-hemsire-att-ve-toplum-sagligi-memurlari-icin-onemli-yazi-1839

https://www.haberanaliz.net/haber/merkez-teskilat-ve-saglik-mudurluklerinde-masa-basinda-oturanlari-sahaya-alalim-13955

https://www.haberanaliz.net/haber/uygulanmayacak-ise-bu-yonetmelikler-neden-var-15618

https://www.haberanaliz.net/haber/mevzuatta-yeri-olmayan-gecici-gorevlendirmelere-neden-dur-denilemiyor-15631

https://www.haberanaliz.net/haber/il-saglik-muduru-maasi-ilce-saglik-muduru-maasi-baskan-baskan-yardimcisi-uzman-maaslari-ocak-2022-15453

https://www.saglikpersonelihaber.org/saglik-idarecilerine-dudak-ucuklatan-maaslar/2990/

https://www.haberanaliz.net/haber/baskanlik-makami-balli-maas-kapisi-15634

https://www.haberanaliz.net/haber/saglik-idarecilerine-dudak-ucuklatan-maaslar-15644

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-saglik-mudurlugu-duyuyor-mu-16570

https://www.haberanaliz.net/haber/mersinde-hukuksuzluk-devam-ediyor-16592

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-saglik-mudurlugunun-2022-yili-6235-milyonluk-harcamasi-16771

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-saglik-da-bu-isleri-duzeltecek-biri-yok-mu-16808

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-saglikda-kadin-dogum-sancisi-devam-ediyor-16930

ALLAH DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerinizi koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ

e- posta ADRESİMİZ: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com


SİLİFKE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI YAPIMI İÇİN 150 MİLYON HARCIYORÖnceki Haber

SİLİFKE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI YAPIMI...

0Sonraki Haber

0

Başka haber bulunmuyor!